Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Stævning

Når en retssag skal indledes, afleverer sagsøger en stævning til den ret, som skal føre retssagen. En stævning er altså betegnelsen for det dokument, der er grundlaget for retssagen. Vi beskriver her, hvad en stævning omfatter og hvordan den skal udformes.

Hvad er en stævning?

For at indlede en retssag skal sagsøgeren, det vil sige den person, der ønsker at lægge sag an mod en anden part, aflevere en stævning til den ret, der skal behandle sagen. Stævningen danner det indledende grundlag for sagen og der er derfor visse formkrav til udformningen. Det betyder, at en stævning blandt andet skal indeholde følgende:

  • Navne og adresser for sagsøger og sagsøgte

  • Navnet på den ret, hvor sagen anlægges

  • Sagsøgers krav (hvad sagsøger ønsker, at få ud af sagen)

  • Beskrivelse af hvad sagen drejer sig om

  • En liste over de dokumenter og andre beviser sagsøger ønsker at fremføre under sagen

  • Sagsøgers forslag til sagens behandling

Hvis du vil oprette en stævning, skal den udfyldes via minretssag.dk.

Når man indgiver en stævning, skal der betales en retsafgift. Retsafgiften varierer alt efter den værdi, som kravet i stævningen har. Det er Retsafgiftsloven, der fastsætter reglerne for, hvordan retsafgiften beregnes.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad sker der, når stævningen er afleveret?

Når stævningen er modtaget af retten, er sagen anlagt og retssagsprocessen vil herefter sættes i gang. Den sagsøgte vil umiddelbart efter få meddelelse om sagen og vil få mulighed for at besvare stævningen inden for en frist, som retten fastsætter. Det er den eneste måde, den sagsøgte har mulighed for at forsvare sig på. Hvis den sagsøgte ikke svarer eller svarer efter fristens udløb, vil retten afslutte sagen og i mange tilfælde afsige en dom efter sagsøgers krav.

Hvis den sagsøgte svarer inden for fristen, vil sagsøgeren på samme måde få mulighed for at kommentere på den sagsøgtes modsvar ved at sende et svarskrift retur. Denne proces fortsætter indtil parterne, eller Retten vurderer, at der ikke er behov for yderligere skriftlige indlæg i sagen. Formålet med denne skriftveksling er, at parterne kan specificere, argumentere og dokumentere deres påstande og uenigheder hver især over for retten. Efterfølgende vil parterne blive indkaldt til et forberedende retsmøde, inden sagen bliver afgjort ved en endelig retssag.