Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

05. januar 2024

Ældrecheck

Hvis man som pensionist har en begrænset formue, kan man være berettiget til at modtage ældrecheck, der er et tillæg til folkepensionen. I denne artikel forklarer vi, hvem der har ret til at modtage ældrecheck og hvornår og hvordan man får den udbetalt.

Hvad er ældrecheck?

Ældrecheck er et økonomisk bidrag fra det offentlige til pensionister, der har en lille eller ingen indtægt udover folkepensionen. Det er et engangsbeløb, der bliver udbetalt automatisk en gang om året, hvis betingelserne er opfyldte.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter efter videoen.

Hvem kan få ældrecheck?

Der er en række betingelser, du skal opfylde, for at du kan modtage ældrecheck. Du skal derfor være opmærksom på følgende:

  • Du skal være folkepensionist, det vil sige du skal være fyldt 65 år inden den 31. december året før.

  • Din likvide formue må i 2024 højst være 99.200 kr. Hvis du har en ægtefælle eller samlever bliver dennes likvide formue også medregnet, og det vil derfor være jeres samlede formue, der tages udgangspunkt i. Formuegrænsen fordobles dog ikke

  • Som gift eller samlevende, får I begge en ældrecheck, hvis I opfylder betingelserne

  • Hvis du bor i udlandet, er det ikke sikkert, at du kan modtage ældrecheck. Det afhænger af, hvilket land du bor i.

Hvor meget kan jeg få i ældrecheck?

Du kan få op til 19.900 kr. (2024) i ældrecheck. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du skal betale SKAT af beløbet. Det præcise beløb du kan få, afhænger af, hvor stor din indtægt er, udover folkepensionen. Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din ældrecheck. Det er derfor vigtigt, at oplyse Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer i din formue.

Hvordan får jeg ældrecheck?

Hvis du opfylder betingelserne for at modtage ældrecheck, skal du som hovedregel ikke gøre noget selv, da beløbet automatisk vil blive udbetalt den sidste hverdag i januar måned.

Hvis der ikke sker en automatisk udbetaling og du er berettiget til at modtage ældrecheck, kan løsningen være, at du skal oplyse Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, hvilket du kan gøre her

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis der er sket ændringer i din formue og du derfor er blevet berettiget til ældrecheck i modsætning til før.

Det er vigtigt, at du retter din forskudsopgørelse hos SKAT senest den første uge i januar, hvis din indkomst har ændret sig. Hvis du ikke gør dette, kan det få betydning for din ældrecheck det pågældende år. 

Få hjælp fra en nærtstående med en fuldmagt

Hvis du skal have hjælp til at rette din forskudsopgørelse, eller hjælp til andet for at du opfylder kravene om at modtage ældrecheck, kan du lave en fuldmagt, hvor du giver et familiemedlem eller en nær ven lov til at varetage dette. På samme måde kan du også lave en fremtidsfuldmagt, hvis du vil sikre, at du i fremtiden kan få hjælp til lignende områder af en person, du bestemmer, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til dette. Læs mere om fremtidsfuldmagter her.