Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Produktansvarsloven

I tilfælde af at du kommer til skade ved brug af et produkt, der er defekt, har du som udgangspunkt ret til erstatning af producenten eller mellemhandleren, der har et produktansvar. Vi forklarer her, hvad dette produktansvar indebærer og hvornår man som sælger står til ansvar for det defekte produkt.

Hvad er produktansvar?

Ifølge produktansvarsloven har producenten og mellemhandleren et vist ansvar for det produkt de sælger. Hvis et defekt produkt har medført en skade på en person eller en genstand, kan producenten og/eller mellemhandleren blive erstatningsansvarlige for skaden. Der er dog en række betingelser, der skal opfyldes for, at der kan kræves erstatning. Disse er følgende:

  1. Der skal være tale om et produkt - det vil sige en fysisk genstand eller en del, der indgår i produktet. Det kan dog være alt lige fra et vinglas til en bil

  1. Produktet skal være defekt - et produkt er defekt, når det ikke lever op til den sikkerhed, man kan forvente af produktet.

  1. Der skal være sket en skade som følge af det defekte produkt - det vil sige, at en person eller en genstand skal være kommet til skade eller være gået i stykker ved brug af det defekte produkt.

Hvem har produktansvaret?

Der skelnes som nævnt mellem producenten og mellemhandleren, når det kommer til at finde frem til hvem, der er den erstatningsansvarlige for et defekt produkt.
Det er valgfrit, hvem man som skadesramt forbruger retter henvendelse mod.

Producentens ansvar

Producenten er den aktør, der fremstiller et færdigt produkt, et delprodukt, en råvare, eller anbringer sit navn på et produkt for at udgive sig for at være producent af varen. Hvis en virksomhed indfører et produkt i EU for at videresælge, udleje, lease eller på anden måde har en omsætning på varen, anses den pågældende virksomhed også for at være producent af produktet.

Producenten skal erstatte enhver skade, der er forårsaget af et defekt produkt, uanset om producenten erkender sig skyldig eller afviser skylden af det defekte produkt. Hvis der er tale om en personskade, skal producenten som udgangspunkt erstatte hele det tabte beløb. Hvis der er tale om skade på en genstand/ting, kan producenten dog fradrage et beløb på 4.000 kr. af erstatningsbeløbet.

Mellemhandlerens ansvar

Mellemhandleren er den aktør, der videresælger, udlejer, leaser eller på anden måde bringer produktet i salg, uden at anses som producent, og kan eksempelvis være en importør, detailhandler eller leverandør.

En mellemhandler er forpligtet til at erstatte skaden som følge af et defekt produkt, hvis producenten eller mellemhandleren selv har udvist uagtsomhed i forhold til produktet. Det kan eksempelvis være, hvis en fødevare er blevet opbevaret forkert. Mellemhandleren skal erstatte hele det tabte beløb. Der er altså ingen mulighed for, at mellemhandleren kan fradrage en del af erstatningsbeløbet.

Se hvordan Legal Desk virker

Forbrugerens ansvar

Forbrugeren har også et ansvar i forhold til at undgå skader ved brug af et produkt. Der stilles nemlig krav til, at forbrugeren anvender produktet korrekt. Det betyder, at hvis der i brugsanvisningen til et produkt er gjort opmærksom på, at skader kan forekomme ved ukorrekt brug af varen, kan forbrugeren ikke kræve erstatning, hvis skader opstår som følge af, at forbrugeren ikke har fulgt vejledningen.

Eksempel: Victoria køber et par cowboybukser. På mærket er der en vejledning, hvor der står, at cowboybukserne bør vaskes inden brug for at undgå farveafsmitning på møbler og andre tekstiler. Victoria ignorerer dog dette, og vasker dem ikke inden brug. Da Victoria har haft bukserne på et par timer, oplever hun farveafsmitning på hendes sofa. Hun kan derfor ikke kræve erstatning af producenten eller forhandleren, da hun ikke har anvendt bukserne korrekt.

Forbrugeren har derudover også et ansvar i forhold til at stoppe med at anvende et defekt produkt, så snart vedkommende opdager skaden. Erstatningskravet kan nemlig nedsættes eller bortfalde helt, hvis forbrugeren bevidst forværre skaden ved fortsætte brugen af det.

Produktansvarsloven er ufravigelig

Uanset hvad der bliver aftalt mellem producenter, forhandlere og leverandører, kan produktansvarsloven ikke fraviges. Det betyder, at der er ingen parter i salgsprocessen, der kan gøres fri for erstatningsansvaret, hverken helt eller delvist.

Forældelsesfrist

For at en klage og et erstatningskrav kan gøres gældende, skal forbrugeren klage inden for tre år efter, at vedkommende har opdaget skaden. Et erstatningskrav forældes dog under alle omstændigheder 10 år efter, at produktet kom på markedet. Det er reglerne i Forældelsesloven, der bestemmer dette.