Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

AB 92 – Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

AB 92 er et sæt standardbetingelser, der typisk finder anvendelse for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Standardbetingelser anvendes dog kun, hvis det er blevet aftalt mellem parterne. Men hvad indebærer AB 92, og i hvilket omfang er betingelserne gældende? Få svaret og en række gode råd her.

Hvad er AB 92?

AB 92 er de almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Disse standardbetingelser finder typisk anvendelse inden for håndværks- og entrepriseaftaler. Hvis betingelserne skal være gældende for et forhold mellem parter, skal det være udtrykkeligt aftalt. AB 92 aftales dog i langt de fleste tilfælde, hvorfor de betragtes som standardbetingelser.

Selvom det ikke er aftalt, at AB 92 skal gælde for aftaleforholdet, kan standardbetingelserne  stadig finde anvendelse under løsningen af en eventuel tvist. Dette kan dog kun ske, hvis parterne er enige om, at AB 92 skal gælde ved løsningen af parternes konflikt. 

I hvilket omfang gælder AB 92?

Når AB 92 finder anvendelse, gælder standardbetingelserne i alle byggesagens aspekter. Det betyder, at AB 92 blandt andet finder anvendelse ved planlægningen af entreprisens arbejds- og tidsplaner, under fremgangsmåden ved afleveringen af entreprisen og ved den endelige stillingtagen til, hvordan mangler ved entreprisen skal behandles m.v.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvilke fordele og ulemper er der ved AB 92?

AB 92’s omfang medfører både fordele og ulemper for bygherren. Standardbetingelserne sikrer for eksempel en vis tryghed for bygherren under hele byggeopgaven, men medfører samtidig, at der stilles høje krav til bygherrens arbejde, hvilket kan være en ulempe for vedkommende.

Hvorfor bør jeg vælge, at AB 92 finder anvendelse?

Ud over de tidligere nævnte fordele, er anvendelsen af AB 92 især en fordel, hvis der opstår konflikter. Det skyldes, at AB 92 bestemmer, hvilke regler, der skal gælde i tilfælde af uenighed. Dette gør det lettere at håndtere eventuelle konflikter mellem uenige parter.

Hensyn

AB 92 er udformet på en måde, hvor der tages hensyn til begge parter i aftaleforholdet. Det skyldes, at AB 92 tilbyder balancerede og fornuftige løsninger på de mest almindelige konflikter i entrepriseforhold. AB 92 fordeler risikoen mellem parterne på en fair måde, således at parterne ikke selv skal bruge tid og kræfter på at finde løsninger på diverse tvister.  

Hvad er forskellen på AB 92 og ABT 93?

AB 92 kan aftales at gælde i situationer med fag-, stor- eller hovedentreprise, hvor bygherren selv står for byggeriets projektering (projektering betyder blot planlægning af byggeriet). ABT 93 kan imidlertid aftales at gælde i situationer med totalentreprise, hvor entreprenøren selv står for både byggeriet og projekteringen.