Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven og lejeloven er begge love, der regulerer lejeforhold. Boligreguleringsloven finder dog modsat lejeloven kun anvendelse, hvis kommunen, hvori lejemålet er placeret, har bestemt det. Men hvad er boligreguleringsloven egentlig, og hvordan adskiller den sig fra lejeloven? Få svarene i denne artikel.

Hvad er boligreguleringsloven?

Boligreguleringsloven er en lov, der tildeler lejere flere rettigheder, end de ellers har efter lejeloven. Loven regulerer blandt andet, hvilket niveau huslejen må fastsættes til at være på. Derudover har loven betydning for, hvilke regler der gælder for vedligeholdelsen og forbedringen af boligen.

Hvor gælder boligreguleringsloven?

Hvorvidt boligreguleringsloven gælder, afhænger af, hvilken kommune lejemålet er placeret i, da det er op til den enkelte kommune at beslutte, om den skal gælde – og det har de fleste kommuner valgt, at den skal.

Når boligreguleringsloven er gældende i kommunen, er der tale om en reguleret kommune. Hvis den ikke gør, er der tale om en ureguleret kommune. Følgende kommuner er uregulerede:

 • Billund
 • Fredensborg
 • Greve
 • Herning
 • Holstebro
 • Ikast-Brande
 • Læsø
 • Mariagerfjord
 • Rebild
 • Ringkøbing-Skjern
 • Samsø
 • Solrød
 • Struer
 • Thisted
 • Tønder
 • Varde
 • Vesthimmerland
 • Ærø

Listen over uregulerede kommuner har ikke ændret sig meget de forgangne år, men hvis du er i tvivl, kan du altid tage kontakt til din kommune og høre dem ad.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvilken betydning har boligreguleringsloven for lejere?

Fastsættelse af husleje

Større ejendomme: Når boligreguleringsloven gælder, har det blandt andet betydning for fastsættelsen af huslejen. For større ejendomme, altså ejendomme med mere end 6 lejemål, må huslejen som udgangspunkt ikke overstige ejendommens nødvendige udgifter til driften og afkastningen af ejendommens værdi. Huslejen beregnes derfor ved at se på driftsudgifterne og ejendommens værdi.

Hvis det derimod er lejeloven, der er gældende, er den eneste begrænsning for huslejen, at den ikke væsentligt må overstige lejemålets værdi. Der er som udgangspunkt tale om en væsentlig overstigning, hvis huslejen overstiger markedslejen med ca. 10-15%. Dette er dog ikke en fast grænse for, hvornår der er tale om en væsentlig overstigning, da der altid bør foretages en konkret vurdering af forholdene.

Små ejendomme: Hvis der er tale om en småejendom, altså en ejendom med 6 eller mindre lejemål, må huslejen ikke væsentligt overstige lejen for et tilsvarende lejemål i en stor ejendom. Hvis det derimod er lejeloven, der gælder, så må lejen ikke væsentligt overstige lejemålets værdi.

Stigning af husleje

Større ejendomme: Hvis huslejen skal stige for et lejemål, der ligger i en større ejendom i en reguleret kommune, så gælder der særlige regler herfor. Først og fremmest er der pligt til en høring i beboerrepræsentationen, inden varslingen af huslejestigningen. Huslejen kan stige, hvis driftsudgifterne også stiger, men beboerrepræsentationen har ret til at gøre indsigelse mod huslejestigningen på vegne af lejerne.

Hvis det er lejeloven, der gælder, så er der ikke pligt til en høring i beboerrepræsentationen, da de ikke vil kunne gøre indsigelse på vegne af lejerne. I et sådant tilfælde kan huslejen stige op til hvert andet år, hvis den nuværende husleje er af en meget mindre størrelse end lejemålets værdi.

Små ejendomme: Hvis der er tale om en småejendom, og boligreguleringsloven gælder, kan huslejen stige op til hvert andet år. Dog kun hvis den nuværende husleje er meget lavere end for tilsvarende boliger i større ejendommen, der ligger i regulerede kommuner. Hvis det derimod er lejeloven, der gælder, så gælder de samme regler som ved større ejendomme, som beskrevet ovenfor. 

Vedligeholdelse af lejemålet

Hvad angår vedligeholdelse af lejemålet, så bestemmer boligreguleringsloven, at udlejer skal sætte en del af lejeindbetalingerne til side, så beløbet kan benyttes til vedligeholdelse af lejemålet. Det er også et krav, at udlejer har en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Hvis det er lejeloven, som gælder, så er udlejer ikke forpligtet til at gøre ovenstående. 

Forbedringer af lejemålet

Når boligreguleringsloven gælder, kan lejer gøre indsigelse mod udlejers forbedringer af ejendommen, hvis lejer ikke finder dem hensigtsmæssige. Lejer kan også i nogle tilfælde kræve en erstatningsbolig. Dette gælder som udgangspunkt ikke, hvis det er lejeloven, der gælder. 

Få styr på lejekontrakten med Legal Desk

Hvis du skal udleje eller fremleje et lejemål, kan du med fordel benytte Legal Desk, når du skal lave lejekontrakten. Det er nemt, billigt og tager kun den tid, du bruger på at udfylde vores formular. Når du har betalt, modtager du straks den færdige lejekontrakt, klar til underskrift med NemID.

Du kan læse mere og lave din lejekontrakt her.