Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Bopælspligt

Der er forskellige regler for den måde, som en bolig må anvendes på. Bopælspligt er noget som mange boliger er underlagt. I denne artikel forklarer vi nærmere om reglerne om bopælspligt og hvem de vedrører.

Hvad er bopælspligt?

Bopælspligt er en del af boligreguleringsloven og betyder, at en person, der ejer en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet i minimum 180 dage om året. Hvis ikke ejeren selv kan bo der, har ejeren altså pligt til at leje boligen ud. Det overordnede formål med loven er, at undgå at boliger står tomme i længere tid ad gangen. Loven har baggrund i ønsker om:

  • At undgå affolkning og forfald af yderområderne

  • At modvirke dannelse af sommerhuskvarterer i områder, der er til helårsbeboelse

  • At forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvilke boliger er omfattet af bopælspligt?

Boliger, der har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, har som udgangspunkt bopælspligt, herunder boliger på landejendomme, uanset størrelsen på disse. Det op til den enkelte kommune at bestemme, hvilke helårsboliger, der er omfattet af bopælspligten inden for kommunegrænsen. Derfor kan du altid kontakte den givne kommune for at undersøge om en bestemt helårsbolig har bopælspligt eller ej.

Undtagelser fra bopælspligten

Der er en række undtagelser i loven, der bestemmer, at følgende boliger er undtaget fra bopælspligten:

  • Sommerhuse, da de ikke er beregnet til helårsbeboelse

  • Helårsboliger, der er til salg, uanset om ejeren er flyttet eller ej

  • Nyopførte boliger, indtil første ejer sælger boligen igen (det er op til den enkelte kommune at vedtage dette). Dette er særligt attraktivt for udenlandsdanskere eller virksomheder, der kun ønsker at benytte boligen lejlighedsvist

  • Helårsboliger, der anvendes som ferieboliger (kommuner kan vælge, at visse kvarterer anvendes som ferieboliger for at trække feriegæster til byen)

Flexbolig

Udover ovenstående boliger, der er undtaget fra bopælspligten, er der også mulighed for at bo i det, der kaldes flexbolig, der også er undtaget fra bopælspligten. Flexboliger er helårshuse, der kan anvendes uden bopælspligten. Du kan som ejer eller kommende ejer søge om at få status som flexbolig hos kommunen. Det er kommunen, der afgør, hvorvidt den givne bolig kan få status som flexbolig. Formålet med flexboligordningen er at undgå forfald. Derfor er det typisk huse på landet, der kan være svære at sælge, som får status som flexbolig. På den måde kan husene anvendes som fritidshuse og skabe nyt liv i området. Hvis ejeren senere ønsker, at anvende boligen permanent, skal der ikke sendes yderligere ansøgninger om dette, da boligen bevarer sin formelle status som helårsbolig. Hvis en bolig først har fået status som flexbolig følger det med boligen og ikke ejeren. Det betyder, at status som flexbolig kan bibeholdes, når boligen sælges.

Hvad med langvarige rejser og udenlandsophold?

Selvom du har bopælspligt, har du lov til at rejse i længere tid ad gange og lade din bolig stå tom imens, så længe du ikke framelder dig folkeregistret. Hvis du derimod framelder dig det danske folkeregister i forbindelse med at du flytter til udlandet, har du pligt til at leje din bolig ud, hvis du ikke sælger den.

Hvad hvis jeg ikke overholder bopælspligten?

Det er den enkelte kommune, der skal kontrollere om der står boliger tomme inden for kommunegrænsen. Hvis din helårsbolig ikke bliver beboet og du ikke har sat den til salg, skal du anmelde det til kommunen senest 6 uger efter, at din bolig bliver ledig. Derefter kan kommunen anvise en boligsøgende til din bolig, som du har pligt til at leje din bolig ud til. Hvis du ikke anmelder din ledige bolig, finder kommunen typisk ud af det og tager derfor kontakt til dig. Hvis du fortsat ikke udlejer din ledige bolig, kan kommunen i yderste tilfælde tvangsudleje din bolig.

Lav din lejekontrakt med Legal Desk – nemt og hurtigt

Hvis du skal udleje et lejemål og har brug for en lejekontrakt, kan du for kun 299 kr. lave en 100 % juridisk gyldig lejekontrakt med Legal Desk. Det hele foregår online, så du skal blot udfylde vores formular, der guider dig sikkert igennem processen ved at stille dig alle de relevante spørgsmål.

Opret let og billigt din lejekontrakt med Legal Desk her.