Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Lejekontrakt
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Depositum og forudbetalt leje

I forbindelse med udlejning af en privat bolig kan udlejer kræve, at lejer betaler et indskud ved indflytning udover den første måneds husleje. Indskud er et overordnet begreb, der dækker over depositum og forudbetalt leje. Læs mere om, hvilke regler, der gælder og bliv klogere på dine rettigheder. Du kan også oprette din lejekontrakt online gennem Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 399,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar 2.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er et depositum?

Udlejer kan i lejekontrakten kræve, at lejer skal betale et depositum ved indflytning. Depositummet skal stå som sikkerhed for de udgifter, der kan komme i forbindelse med at udbedre eventuelle skader, til istandsættelse ved fraflytning, eller hvis lejer skylder udlejer penge. 

Depositum regler

Ifølge lejeloven må depositummet højst udgøre et beløb svarende til tre gange huslejen eksklusiv forbrug. Hvis huslejen forhøjes, kan udlejer også kræve, at depositummet forhøjes, så det fortsat svarer til 3 måneders husleje, medmindre der i lejekontrakten står, at depositummet ikke forhøjes ved huslejestigning. 

Tilbagebetaling af depositum

Når lejer fraflytter lejemålet, og lejemålet er blevet istandsat, skal det overskydende beløb tilbagebetales til lejer. Det har tidligere været sådan, at udlejer måtte bruge depositummet til at nyistandsætte lejemålet, men efter 1. juli 2015 er det ikke længere tilladt. Udlejer må altså højst dække udgifterne til det, der kaldes en normalistandsættelse. Det vil sige, at lejemålet skal istandsættes, så det svarer til den stand lejemålet var i, da lejer flyttede ind. I nogle (sjældne) tilfælde, kan det ske, at lejer skal betale et yderligere beløb for omkostningerne til istandsættelsen, hvis depositummet ikke kan dække. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor et trægulv er blevet ødelagt, og det derfor skal slibes ned.

Forudbetalt leje

Udover depositum kan udlejer også kræve, at lejer betaler forudbetalt leje ved indflytning. Udlejer kan kræve op til tre måneders husleje i forudbetalt leje og beløbet kan forhøjes, hvis huslejen stiger, så det svarer til den forhøjede husleje. Den forudbetalte leje kan anvendes til at dække huslejeudgifter i opsigelsesperioden og tilbagebetales derfor ikke til lejer, da den forudbetalte leje modregnes i de sidste måneders husleje.

Hvis lejeren har glemt, at han eller hun har betalt leje forud og derfor fortsætter med at betale husleje indtil fraflytningsdagen, vil den forudbetalte leje bliver overført til depositummet. Hvis lejer fraflytter lejemålet inden opsigelsesperioden er udløbet, er udlejer forpligtet til at forsøge at finde en ny lejer. Hvis dette lykkes, skal lejeren have tilbagebetalt den forudbetalte leje for perioden fra den nye lejer flytter ind til opsigelsesperiodens oprindelig udløb.

Er det lovbestemt, at lejer skal betale depositum og forudbetalt leje?

Det er ikke et lovkrav, at lejer skal betale hverken depositum eller forudbetalt leje. Men i de fleste tilfælde vil udlejer kræve det, da det giver en vis sikkerhed for udlejer. Det betyder, at hvis udlejer stiller krav om dette, er lejer forpligtet til at betale, hvad der kræves. Det er op til udlejeren om lejeren skal betale både depositum og forudbetalt leje, eller blot en af delene. Det vigtigste er, at det er angivet i lejekontrakten. 

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvornår skal lejer indbetale depositum og forudbetalt leje?

Det skal oplyses i lejekontrakten, hvornår depositum og forudbetalt leje skal indbetales. Det anbefales, at det indbetales før lejer flytter ind, da det giver udlejer en sikkerhed for, at lejekontrakten bliver opfyldt. Udlejer kan i lejekontrakten kræve, at udlejer kan ophæve lejekontrakten, hvis depositummet ikke bliver indbetalt til tiden, hvilket er standard i alle Legal Desks lejekontrakter. 

Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum?

Eftersom at depositummet skal bruges til at dække eventuelle udgifter ved lejemålet, skal udlejer som udgangspunkt først tilbagebetale depositummet, når det er opgjort, om der overhovedet er udgifter, der skal dækkes – og hvor stor en del af depositummet, der skal bruges til at dække disse.

Der er ikke som sådan fastlagt en tidsgrænse for, hvor længe der går før udlejer skal have udarbejdet en opgørelse over udgifterne, der skal dækkes med depositummet. Det eneste krav er, at det skal ske inden for “rimelig tid”. Som tommelfingerregel skal der være udarbejdet en fraflytningsrapport senest 14 dage fra lejers fraflytning, og depositummet skal senest være indbetalt 1-2 måneder fra fraflytningsdagen.

Det er desuden muligt for udlejer at tilbageholde en andel af depositummet, hvis der er fremtidige udgifter på vegne af lejeren efter denne er fraflyttet – et eksempel på dette er elregninger. Bemærk at det beholdne depositum skal være forholdsmæssigt, hvilket vil sige, at udlejer ikke må beholde et urealistisk højt beløb, men kan beholde, hvad der nogenlunde kommer til at svare til den kommende udgift.

Opret lejekontrakt online med Legal Desk

Hvis du som udlejer vil have styr på lejeforholdet, kan du med Legal Desk oprette en juridisk gyldig lejekontrakt, der medtager alle de vilkår, som bør medtages i en lejekontrakt, inklusiv muligheden for at kræve depositum og forudbetalt leje. Med en lejekontrakt fra Legal Desk opnår både du og lejer klare retningslinjer for lejeforholdet.

Du kan nemt gå i gang med din lejekontrakt ved at trykke ‘Lav lejekontrakt nu’ nedenfor.

Lejekontrakt

Sikrer både lejer og udlejer

Indeholder alle nødvendige punkter

Udfyld og modtag straks

Underskriv digitalt

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 399,-

Inkl. moms

Lav lejekontrakt nu

Spar 2.000,- ift. traditionel advokat