Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Ejerforening

En ejerforening er en forening for ejerne af lejlighederne i en ejendom. En ejerforening har til formål at administrere den pågældende ejendom i samråd samt at varetage de øvrige fælles anliggender, som lejlighedsejerne måtte have. Læs mere om, hvad en ejerforening er, og hvordan den fungerer i praksis her.

Hvad er en ejerforening?

En ejerforening er en forening for ejerne af lejlighederne i en ejendom, der varetager de fælles opgaver for ejendommen og har ansvaret for driften heraf. En ejerforening har til formål at administrere den pågældende ejendom og at varetage de øvrige fælles anliggender, som ejerne har – alle, der køber en lejlighed i ejendommen, bliver automatisk medlem af ejendommens ejerforening, hvorfor samtlige ejere i ejendommen er medlemmer.

Grunden til, at det er vigtigt at have en ejerforening i ejendommen er, at lejlighedsejerne ikke kun ejer deres individuelle lejligheder, men også en andel af fællesarealerne og ejendommen som helhed, herunder tag, facade, kælder, gård osv. Derfor er det nødvendigt at have en ejerforening, hvor alle lejlighedsejerne er medlemmer, så de sammen kan sørge for, at driften af fællesarealerne og ejendommen som helhed sker på tilfredsstillende vis.

Udgifter til fælles drift af ejendommen

Når du bliver ejer af en lejlighed, bliver du ikke kun medlem af ejendommens ejerforening, men du får også et økonomisk fællesskab sammen med ejendommens øvrige lejlighedsejere, da driften af fællesarealerne og ejendommen skal finansieres. Du vil altså formentlig skulle betale udgifter i forbindelse hermed.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvordan træffer ejerforeningen beslutninger?

Ejerforeningen træffer som udgangspunkt beslutninger på den ordinære generalforsamling, som afholdes én gang årligt, hvor alle lejlighedsejerne deltager. En beslutning træffes, hvis flertallet stemmer for det. Lejlighedsejernes stemmer vægtes typisk forskelligt, afhængig af hvor stor en lejlighed, de ejer i forhold til ejendommen. Det vil sige, at en lejlighedsejer, der ejer en større lejlighed, har en mere vægtig stemme end en lejlighedsejer, der ejer en mindre lejlighed. 

Hvad sker der ellers til generalforsamlingen?

Udover at stemme om beslutninger, vil der på generalforsamlingen også blive fremlagt regnskab for det forrige år, og et budget for det kommende år vil skulle udarbejdes. Det er ligeledes på generalforsamlingen, at ejerforeningens bestyrelsesmedlemmer vælges – bestyrelsen består typisk af i alt seks medlemmer, hvoraf en af dem er formand, og en anden står for ejerforeningens daglige drift.

Hvad indeholder ejerforeningens vedtægter?

Ejerforeningens vedtægter er reglerne for, hvordan driften af foreningen skal foregå, herunder regler vedrørende ejerforeningens:

  • ledelse
  • regnskab og revision
  • vedligeholdelse af ejendommen og størrelsen på udgifterne, det medfører.

Vedtægterne kan ændres, hvis der træffes beslutning herom på generalforsamlingen – det kræver dog et kvalificeret flertal på 2/3 af alle de stemmeberettigede medlemmer for, at en vedtægtsændring kan blive godkendt.

Hvis du vil købe en lejlighed i en bestemt ejendom, er det en god idé at læse ejerforeningens vedtægter, før du gennemfører handlen. Der kan nemlig gemme sig forskellige regler angående driften af ejendommen, som kan have betydning for dit valg.

Lej din ejerlejlighed ud med Legal Desk

Har du planer om at leje din ejerlejlighed ud, så kan du nemt og hurtigt lave lejekontrakten med Legal Desk. Det kræver ingen juridisk forhåndsviden at udfylde vores formular, og du modtager kontrakten, så snart du har betalt – klar til underskrift med NemID.

Læs mere og lav nemt din lejekontrakt her