Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

03. januar 2023

Fradrag for stiftelsesomkostninger

Stiftelsesomkostninger er omkostninger, som du skal betale i forbindelse med stiftelsen af et boliglån hos enten banken eller realkreditinstituttet. Såfremt lånets løbetid er mindre end to år, kan du få et fradrag for stiftelsesomkostningerne. Læs mere om, hvad stiftelsesomkostninger er, samt hvornår du kan få fradrag for disse her.

Hvad er stiftelsesomkostninger?

Stiftelsesomkostninger er omkostninger, som du pådrager dig i forbindelse med stiftelsen af et nyt boliglån – det er altså de gebyrer og etableringsomkostninger, som er forbundet med stiftelsen.

Nogle af stiftelsesomkostningerne er faste, mens andre kan variere. Der skal først og fremmest betales en fast tinglysningsafgift til staten på 1.850 kr. + 1,5 pct. af lånets hovedstol ved oprettelsen af et boliglån. Dertil kommer de øvrige stiftelsesomkostninger, som er variable, da de afhænger af hvilken bank eller hvilket realkreditinstitut, du har valgt at optage lånet hos, samt de konkrete vilkår herfor.

Hvilke udgifter skal der betales til banken?

Ved stiftelsen af et boliglån, skal der betales en række udgifter til banken, herunder udgifter til bankens tinglysning af de relevante dokumenter samt et etableringsgebyr, som er uafhængigt af lånets størrelse. Udgifterne til bankens tinglysning vil typisk ligge på mellem 1.000 og 3.000 kr., mens etableringsgebyret som regel vil være et fast beløb på op til 3.200 kr., afhængig af hvilken bank du har.

Derudover skal du også betale en procentdel af lånet i stiftelsesprovision til banken – der vil almindeligvis være tale om et par procenter af lånet (typisk 2 pct.), og stiftelsesprovisionen har som regel et loft på 10.000 kr.

Det karakteristiske ved udgifterne til banken er, at de er variable, da de kan variere i størrelse, afhængigt af dine vilkår for lånet. Det er derfor vigtigt, at du undersøger dine muligheder for at optage boliglån hos forskellige banker, og at du forhandler om udgifterne med de pågældende banker – på den måde kan du opnå den bedste og billigste løsning.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvilke udgifter skal der betales til realkreditinstituttet?

Du skal også betale en række udgifter i forbindelse med stiftelsen af boliglån hos et realkreditinstitut. Du skal først og fremmest betale realkreditinstituttets udgift til tinglysning af det pantebrev, som lånet er knyttet til, medmindre du selv står for tinglysningen. Derudover skal du også betale for oprettelsen af lånet – dette kaldes for et lånesagsgebyr og ligger typisk på mellem 2.000 og 4.000 kr.

Du kan også blive opkrævet et kurskontraktgebyr, hvis du gerne vil låse kursen på lånet frem til dets udløb – dette vil som regel koste 500 kr. + et fradrag i kursen. Afslutningsvist skal du betale en lille procentdel af lånet (typisk op til 0,5 pct.) i kurtage, da du ved etableringen af et realkreditlån handler med obligationer.

Udgifterne forbundet med optagelsen af et realkreditlån er variable, hvorfor du også her bør undersøge dine muligheder for optagelsen af boliglånet hos forskellige realkreditinstitutter – og glem heller ikke her at forhandle med de pågældende realkreditinstitutter om udgifternes størrelse.

Kan jeg få fradrag for stiftelsesomkostninger?

Hvis dit lån har en løbetid på mindre end to år, kan du få fradrag for dine stiftelsesomkostninger. Fradragets størrelse afhænger af, hvor stort oprettelsesgebyret er i forhold til lånebeløbet. Såfremt stiftelsesomkostningerne er på op til 2,5 pct. af lånebeløbet, vil du kunne få et fradrag for det fulde oprettelsesgebyr i året, hvori lånet blev oprettet. Hvis stiftelsesomkostningerne svarer til mere end 2,5 pct. af lånebeløbet, vil du kunne få et fradrag for 2,5 pct. af lånet i det første år, mens du kan få fradrag for den overskydende del i den øvrige del af lånets løbetid.

For at opnå fradraget skal du angive stiftelsesomkostningerne i din forskudsopgørelse hos SKAT.