Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Fraflytning

Når du fraflytter dit lejemål, gælder der efter lejeloven regler for, hvad udlejer kan kræve af dig i forhold til istandsættelsen af boligen. Reglerne afhænger af, hvornår lejekontrakten er blevet indgået, og hvor mange lejemål udlejer lejer ud. Bliv klogere på, hvad lejeloven siger om fraflytning her.

Hvad er fraflytning?

Fraflytning er, når du fraflytter dit lejemål. Når du gør dette, gælder der forskellige regler efter lejeloven, herunder at du har en pligt til at aflevere lejemålet i samme stand, som det var i, da du flyttede ind. Ved fraflytning skal der også i nogle tilfælde udarbejdes en fraflytningsrapport, som du skal underskrive. Denne bør du læse grundigt, da der kan fremgå krav, som udlejer har imod dig i forbindelse med lejemålets stand ved fraflytning. 

Hvad siger lejeloven om fraflytning?

Hvad angår fraflytning, gælder der forskellige regler afhængig af, hvornår lejekontrakten blev indgået, og hvor mange lejemål udlejer lejer ud. Hvis lejekontrakten blev indgået efter d. 1. juli 2015, så kan udlejer udelukkende kræve, at lejemålet bliver istandsat til normal tilstand ved din fraflytning. Hermed menes, at udlejer kun kan kræve nødvendigt arbejde udført såsom maling, tapetsering, m.v. Hvis lejekontrakten dog blev indgået inden d. 1. juli 2015, kan udlejer gøre krav på, at du nyistandsætter lejemålet, hvis det var nyistandsat, da du flyttede ind. Med dette menes, at du kan blive forpligtet til at betale for renovering af forskellige dele af lejemålet.

Du kan nemt og billigt lave en lejekontrakt med Legal Desk her

Hvilke regler gælder, når udlejer lejer mere end ét lejemål ud?

Udflytningssyn

Lejeloven siger, at der skal afholdes et udflytningssyn ved din fraflytning, hvis din udlejer lejer mere end én bolig ud. Synet skal foretages senest 2 uger efter, at udlejer blev opmærksom på, at du er fraflyttet lejemålet. Du kan blive indkaldt til synet med minimum 1 uges varsel. 

Fraflytningsrapport

I forbindelse med afholdelsen af udflytningssynet, skal der udarbejdes en fraflytningsrapport. Hvis du er til stede ved synet, skal rapporten udleveres til dig. Hvis ikke, skal den sendes til dig senest 2 uger efter synets afholdelse. Fraflytningsrapporten fungerer som en aftale mellem dig og udlejer om, hvilke ting der skal istandsættes ved lejemålet på din regning. Det er herefter vigtigt, at du nærlæser rapporten og kun underskriver den, hvis du er helt enig med de krav, som udlejer stiller til istandsættelsen. Hvis du er uenig med fraflytningsrapportens indhold, kan du gøre indsigelse mod indholdet.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

video

Hvilke regler gælder, når udlejer kun lejer ét lejemål ud?

Hvis udlejer kun lejer ét lejemål ud, skal der hverken afholdes udflytningssyn eller udarbejdes fraflytningsrapport. Udlejer skal dog oplyse om, hvilke istandsættelser vedkommende mener, at der skal foretages ved lejemålet på din regning. Dette skal senest ske 2 uger efter, at du har afleveret nøglerne til lejemålet. Hvis udlejer fremsætter krav til istandsættelsen efter udløbet af 2 uger, skal du som udgangspunkt ikke betale for de istandsættelser, som udlejers krav angår.

Du kan dog alligevel komme til at skulle betale for istandsættelserne, hvis udlejers krav angår forhold, som vedkommende ikke kunne opdage ved et almindeligt og grundigt syn. Udlejer kan også fremsætte sine krav til istandsættelsen på din regning efter udløbet af 2 uger fra din aflevering af nøglerne, hvis I indbyrdes har aftalt en længere frist. 

Kan udlejer både kræve indvendige og udvendige forhold istandsat på din regning ved fraflytning?

Hvorvidt du skal betale for istandsættelsen af indvendige og udvendige forhold ved fraflytning, afhænger af, hvad der er aftalt i lejekontrakten. Efter lejeloven har du som udgangspunkt pligt til at vedligeholde både indvendige og udvendige forhold ved lejemålet. Dog begrænses denne forpligtelse ofte til kun at angå indvendige forhold. Hvis dette er tilfældet, kan udlejer ikke kræve, at du istandsætter udvendige forhold ved lejemålet, medmindre du har misligholdt dem. Hermed menes, at du har ødelagt eller efterladt den del af lejemålet, som kravet angår, i en helt uacceptabel stand.

Hvad er en flytteopgørelse?

En flytteopgørelse er en betegnelse for de udgifter, som udlejer mener, at du skal betale for i forbindelse med istandsættelsen af lejemålet efter din fraflytning. Flytteopgørelsen indeholder de konkrete økonomiske udgifter ved istandsættelsen af lejemålet, hvilket adskiller sig fra fraflytningsrapporten, der indeholder en aftale om, hvilke forhold der helt generelt skal istandsættes. Flytteopgørelsen kan, udover at indeholde udgifterne til istandsættelsen, også indeholde udgiften for din manglende betaling af husleje.

Når lejemålet er blevet istandsat, og udlejer har modtaget alle regninger fra håndværkerne, skal flytteopgørelsen sendes til dig. Der gælder dog ingen frist for, hvornår udlejer skal gøre dette. Almindeligvis bør det ske inden for 1-2 måneder efter, at du er fraflyttet lejemålet. 

Hvor store udgifter kan udlejer kræve betalt af dig i forbindelse med istandsættelsen?

De fleste lejekontrakter kræver, at du betaler et depositum til udlejer ved indflytning. Almindeligvis vil en del af dette tilbagebetales til dig ved fraflytning, såfremt der er penge tilbage efter udgifterne i forbindelse med istandsættelsen er betalt. Oftest vil depositummet være tilstrækkeligt til at afdække udgifterne ved fraflytningen, men hvis det ikke er det, har udlejer ret til at kræve det manglende beløb betalt af dig. Det gælder dog kun, hvis udlejers krav til istandsættelsen er rimelige.

Lav lejekontrakt med Legal Desk

Hvis du står i en situation, hvor du skal lave en lejekontrakt, kan du nemt og billigt få hjælp hertil af Legal Desk. Vi tilbyder både lejekontrakter til normal udleje og fremleje, og det tager kun 10 minutter at få styr på.

Du skal blot udfylde en formular, der tager højde for din situation, og vil straks efter betaling modtage den færdige lejekontrakt, klar til underskrift fra begge parter med NemID.

Du kan læse mere og lave din lejekontrakt med Legal Desk her.