Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Matrikelnummer

En matrikel er en fortegnelse over et lands faste ejendomme, men det samme ord bruges også som udtryk for din grund eller ejendom. Alle landets faste ejendomme er tildelt et matrikelnummer og kan findes i matrikelregistret. Læs denne artikel og bliv klogere på, hvad en matrikel omfatter.

Hvad er et matrikelnummer?

Matriklen er tildelt et matrikelnummer, som er et salgs identifikationsnummer. Dette er givet for at kunne holde overblikket over alle landets faste ejendomme. Hvis du køber eller har købt et hus, en grund eller en hel ejendom, så har denne altså sit eget matrikelnummer. Hvis du har købt en lejlighed, har denne ikke et matrikelnummer, men derimod et lejlighedsnummer. Den specifikke lejlighed deler nummer med hele ejendommen. Du finder dit matrikelnummer på geodatastyrelsens hjemmeside.

Matrikelsystemet 

Matrikelsystemet har til formål at danne overblik over samtlige faste ejendomme i landet. Systemet fokuserer ikke på selve ejendommen, men derimod kun på grunden hvor ejendommen ligger. Systemet har et register, som opbevarer alle relevante matrikeloplysninger. Registret indeholder følgende oplysninger om en matrikel:

  • Matrikelbetegnelse, herunder matrikelnummer, landsbyområde og sogn

  • Arealstørrelse på matriklen 

  • Lovbestemte noteringer f.eks. landbrugspligt eller fredskovspligt

Matrikelregistret danner også baggrund for f.eks. Tingbogen, hvor rettigheder over fast ejendom kan blive tinglyst, samt det fælleskommunale ejendomssystem (ESR), der indeholder oplysninger om ejendoms- og grundværdier og de skatter, som påhviler ejendommene. Derudover har registret også et matrikelkort, som viser et grafisk billede af ejendomsgrænser og vejrettigheder. Matrikelkortet er dog kun vejledende, da de grænser som ses på kortet, ikke altid er fuldstændig ens med de synlige grænser i landskabet. 

Hvis du er på udkig efter bolig eller interesseret i at finde ud af, hvor din egen grund grænser op til, kan du tjekke dette ved at kigge på matrikelkortet. Grænserne angiver, hvad du har rettigheder over, altså hvad du ejer. Det er muligt, at der kan ligge flere faste ejendomme på samme matrikel, samt at én samlet ejendom kan have flere matrikelnumre. Du kan finde et matrikelkort på krak.dk eller på geodatastyrelsens hjemmeside

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvorfor er matrikel vigtigt?

At holde styr på matrikelnumre og matrikeloplysninger er først og fremmest vigtigt, for at kunne se den historiske udvikling over grunden. Herudover er det naturligvis også vigtigt i forhold til at vide, hvor ens grund grænser op til, hvis du f.eks. vil opsætte et hegn, en mur, ombygge eller foretage andre ændringer på ejendommen eller grunden. Desuden er disse oplysninger også væsentlige, hvis der opstår stridigheder over hvem, som har rettighederne til et vist sted, f.eks. hvis både dig og din nabo mener at have rettighed over samme stykke jord. Hvis du skal købe hus eller grund, er det også vigtigt at vide, hvor stor grunden egentligt er, og hvordan grænserne går. 

Udstykning af grund

Hvis du køber et hus, har huset også en tilhørende grund. Hvis du ønsker at sælge noget af denne grund til en anden, som vil bygge hus på denne del af grunden, så kaldes det udstykning. Udstykning betyder nemlig, at du deler din grund op i flere. Hvis du udstykker din grund til nyt bebyggelse, får den nye bygning sit eget husnummer og matrikelnummer. Hermed mister du naturligvis rettighederne over den udstykkede del af din oprindelige grund. Udstykning kræver dog lovhjemmel hvilket betyder, at du ikke bare lige kan udstykke grunden. Samtidig skal du også have fat i en beskikket landinspektør, som skal godkende udstykningen.