Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Vedligeholdelse af lejemål

Når man udlejer en bolig, gælder der en vedligeholdelsespligt af lejemålet. Du kan her læse mere om, hvad vedligeholdelsespligten omfatter og hvem der har ansvaret for hvilke dele af vedligeholdelsen.

Hvad er vedligeholdelsespligt?

I forbindelse med leje af en privat bolig er der nogle regler for, hvordan lejemålet skal vedligeholdes. Det vil sige, hvordan det lejede skal holdes i forsvarlig stand i hele lejeperioden. Det gælder også installationer som el, vand og varme. Det er Lejeloven, der beskriver reglerne om vedligeholdelse. Der skelnes generelt mellem indvendig og udvendig vedligeholdelse af lejemålet, hvilket du kan læse mere om nedenfor. 

Hvem skal stå for vedligeholdelsen?

Det er som udgangspunkt udlejer, der har den fulde vedligeholdelsespligt af lejemålet - det vil sige både den indvendige og udvendige vedligeholdelsespligt. Dog har lejer pligt til at vedligeholde og forny låse og nøgler i henhold til Lejeloven. Det kan dog i den konkrete lejekontrakt aftales, at lejer skal stå for den indvendige vedligeholdelse, mens udlejer stadig står for al den udvendige vedligeholdelse. I Legal Desks lejekontrakt kan du selv vælge, hvem der skal stå for den indvendige vedligeholdelse.

Omfanget af lejers vedligeholdelsespligt bør modsvares i huslejen. Det vil sige, at jo mere lejer har ansvar for, jo lavere bør huslejen være. På samme måde vil huslejen også være højere, hvis det udelukkende er udlejer, der har vedligeholdelsespligten, da der i den forbindelse også skal indbetales til en vedligeholdelseskonto.

Indvendig vedligeholdelse

Mange tror fejlagtigt, at indvendig vedligeholdelse omfatter alt, hvad der er inden for lejemålets fire vægge, men dette er ikke korrekt. Indvendig vedligeholdelse omfatter i henhold til Lejeloven blandt andet følgende:

  • Maling

  • Hvidtning

  • Tapetsering

  • Lakering af trægulve

Typisk er det lejer, der står for den indvendige vedligeholdelse. Hvis det er tilfældet, skal det være specifikt aftalt i lejekontrakten. Man kan også vælge, at lejers forpligtelse for den indvendige vedligeholdelse skal omfatte yderligere forhold, eksempelvis vedligeholdelse af hårde hvidevare, eventuelle møbler eller lignende, hvilket også er standard i Legal Desks Lejekontrakt.

Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse dækker al vedligeholdelse, som indvendig vedligeholdelse ikke dækker. På samme måde som ved indvendig vedligeholdelse tror mange fejlagtigt, at udvendig vedligeholdelse kun dækker alt uden for lejemålets fire vægge. Det er dog ikke korrekt.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Vedligeholdelseskonto

Hvis det er udlejer, der er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse af lejemålet og lejemålet er en lejlighed, skal der oprettes en såkaldt vedligeholdelseskonto. Der er derimod ikke krav om en vedligeholdelseskonto, hvis der er tale om udlejning af et enkeltværelse eller et hus/villa.

Udlejers vedligeholdelsespligt bliver opfyldt på det tidspunkt, hvor udlejer indbetaler det lovpligtige beløb på vedligeholdelseskontoen. Beløbets størrelse afhænger af, hvor lejemålet er beliggende, alderen på ejendommen, og hvilken type af ejendom der er tale om. De fleste lejemål vil være underlagt Lejelovens regler omkring vedligeholdelseskonto, hvorefter udlejer skal indbetale 29 kr. per m2 bruttoareal en gang årligt.

Lejer kan kræve, at der bruges penge fra vedligeholdelseskontoen til eksempelvis maling, når det er nødvendigt og når der er tilstrækkelig med penge på kontoen. Hvis der ikke er tilstrækkelig med penge på kontoen til at male hele boligen, kan lejer ikke kræve, at udlejer bruger yderligere penge på dette, og derfor må lejer nøjes med at få malet det vedligeholdelseskontoen kan betale. Hvis der er penge på vedligeholdelseskontoen, når lejer fraflytter, overføres pengene til den nye lejer.

Hvis vedligeholdelsespligten ikke overholdes?

Hvis udlejer ikke overholder sin vedligeholdelsespligt, kan Huslejenævnet pålægge udlejer at vedligeholde og endda sætte huslejen ned, indtil vedligeholdelsen er gennemført. Hvis det er lejer, der ikke overholder sin vedligeholdelsespligt, kan lejer risikere at blive smidt ud af lejemålet, da der kan være tale om misligholdelse af lejemålet og lejekontrakten. 

Istandsættelse af lejemålet ved fraflytning

Udover den løbende vedligeholdelse af lejemålet, gælder der også nogle klare regler for, hvilken stand lejemålet skal afleveres i ved fraflytning. Ifølge den nye lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2015, kan en udlejer af et privat lejemål ikke længere kræve, at lejeren skal aflevere lejemålet nyistandsat ved fraflytning, uanset om det var nyistandsat ved lejemålets start.

Udlejer kan ifølge Lejeloven kun kræve “normalistandsættelse” ved fraflytning. Normalistandsættelse omfatter hvidtning, maling og tapetsering, samt maling af træ og jern. På samme måde kan udlejer heller ikke kræve, at lejemålet afleveres i bedre stand end da lejer overtog det. Alle lejekontrakter, der er indgået efter den 1. juli 2015 er derfor omfattet af disse regler.

Lav din egen tilpassede lejekontrakt med Legal Desk her