Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. januar 2024

Fradrag – Hvad er fradrag?

Et fradrag er et beløb, du kan trække fra i din indkomst, så du betaler mindre i skat. Fradrag kan gives for flere forskellige forhold, herunder personfradrag, kørselsfradrag, beskæftigelsesfradrag m.v. Du kan læse mere om de enkelte former for fradrag, og hvordan du bliver berettiget til dem her.

Hvad er et fradrag?

Et fradrag er et beløb, som du kan trække fra i din indkomst, så du ikke behøver betale skat af det. Et fradrag er derfor et skattefrit beløb og kan angå flere forskellige forhold. Nogle former for fradrag angår eksempelvis din løn – altså hvor meget du må tjene skattefrit månedligt – mens andre former for fradrag kan være en økonomisk støtte til mennesker, der opfylder visse betingelser – eksempelvis kørselsfradrag til folk, der pendler langt til og fra arbejde. Fælles for alle fradragene er, at de vedrører fradrag i skat.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvad er et personfradrag?

Et personfradrag kaldes også for et bundfradrag og er et beløb, som du årligt fritages for at betale skat af. På trods af at dit personfradrag opgøres som et samlet beløb årligt, bliver det i praksis fordelt på årets 12 måneder, så du månedligt fritages for at betale skat af en del af din indkomst. Personfradragets størrelse varierer fra år til år og er i øjeblikket på 49.700 kr. (2024) for mennesker, der er fyldt 18 år og på 49.700 kr. (2024) for mennesker, der er under 18 år.

Hvad er et kørselsfradrag?

Et kørselsfradrag – også kaldet et befordringsfradrag – er en økonomisk støtte til mennesker, der rejser langt til og fra arbejde. Du bliver automatisk berettiget til kørselsfradrag, hvis du samlet set kører mere end 24 kilometer til og fra arbejde. Du modtager kørselsfradraget ved at angive, hvor langt du har til og fra arbejde i din forskudsopgørelse – dette gøres i felt 417.

Hvad er et beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradrag er et fradrag, der har til formål at motivere folk til at komme i arbejde. For at blive berettiget til beskæftigelsesfradrag, kræver det blot, at du betaler arbejdsmarkedsbidrag. Gør du dette, vil beskæftigelsesfradraget automatisk blive fratrukket din personlige indkomst, så du betaler mindre i skat. Beskæftigelsesfradraget beregnes af SKAT på baggrund af de oplysninger, som du har angivet i din forskudsopgørelse, hvorfor du ikke skal foretage dig andet end at betale arbejdsmarkedsbidrag.

Den nuværende sats for beskæftigelsesfradraget er på 10,65 pct. (2024). Dertil kommer, at det maksimale beløb, som du kan få fratrukket i beskæftigelsesfradrag i øjeblikket er 45.100 kr. (2024). Det gældende maksimumsbeløb forventes at stige årligt, dog ikke med mere end et par tusinde kroner.

Hvad er et håndværkerfradrag?

Fra 1. april 2022 er håndværkerfradraget afskaffet, og det er således ikke længere muligt at få fradrag for håndværksydelser med grønt formål. Det er dog stadig muligt at få fradrag for serviceydelser.

Du var tidligere berettiget til håndværkerfradrag, hvis du var privat boligejer eller lejer, og fik udført arbejde af en håndværker eller anden form for hushjælp. Fradraget kunne du dog kun få, hvis du selv betalte for arbejdet, hvorefter du ville have mulighed for at fratrække håndværkerens/arbejderens løn. Formålet med håndværkerfradraget har været at tilskynde folk til at få udført arbejde af håndværkere, der betaler skat, og derigennem mindske brugen af sort arbejdskraft.

Du kan få op til 6.900 kr. (2024) i fradrag for serviceydelser såsom rengøring i hjemmet, vinduespudsning m.v. Beløbsloftet gælder årligt og pr. voksen i boligen – det vil sige, at hver person over 18 år i husstanden har sit eget fradrag, som vedkommende kan benytte.

Hvad er et rentefradrag?

Du kan få rentefradrag, hvis du har optaget et lån, som du betaler renter af. Rentefradraget gør, at du betaler mindre i skat. Hvad enten du har optaget lånet hos din bank eller et andet finansieringsselskab, vil du som udgangspunkt være berettiget til rentefradrag.

Ved banklån, realkreditlån, forbrugslån hos et finansieringsselskab eller  lån hos det offentlige, vil rentefradraget automatisk blive beregnet, hvorfor du ikke selv skal indtaste renteudgifterne på din årsopgørelse. Hvis du imidlertid har optaget lån andetsteds, hvor du har mulighed for rentefradrag, skal du selv registrere renteudgifterne på din forskudsopgørelse.