Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

12. januar 2024

Børnebidrag

Hvilke satser, regler og fradrag gælder for børnebidrag? Det giver vi dig svarene på i denne artikel, hvor du også kan læse mere om, hvordan et børnebidrag bliver forhøjet samt hvilke andre muligheder for bidrag, der findes.

Hvad er børnebidrag?

Begge forældre har forsørgelsespligt over for deres barn, uanset om de bor sammen med barnet eller ej. Det betyder, at hvis et fællesbarn kun bor hos eksempelvis mor, så kan faren blive pålagt at betale børnebidrag til barnets forsørgelse. Dette bidrag bliver kaldt børnebidrag. 

Hvis forældrene eksempelvis har indgået en samværsaftale, hvor barnet imidlertid bor nogenlunde lige meget hos hver forælder, vil der ikke være nogen pligt til betaling af børnebidrag, og den ene forælder kan ikke opkræve bidraget. 

Børnebidrag er ikke det samme som børnepenge / børnechecken, der er en ydelse, som du får fra det offentlige, hvis du er forælder til mindreårige børn.

Du kan lave en samværsaftale med Legal Desk og spare en masse penge her

Frivillig aftale om børnebidrag

Som udgangspunkt kan forældrene indgå en frivillig aftale, og på den måde få fastsat børnebidraget. Dette forudsætter imidlertid, at begge forældre er enige om størrelsen på det aftalte bidrag.

Hvis I kan blive enige om bidragets størrelse, behøver I altså ikke at rette henvendelse til Familieretshuset, men blot udfylde en aftaleblanket. Som udgangspunkt skal man betale bidraget månedligt og forud. 

Hvis I er i tvivl om, hvilken sats I skal anvende, kan I tage udgangspunkt i de vejledende satser, som bliver anvendt af Familieretshuset.

Bidragssatsen for børnebidrag 2024

Børnebidraget består af et grundbeløb og et tillæg, som samlet bliver kaldt “normalbidrag”. Normalbidraget udgør 1.548 kr. om måneden (2024). For 2024 gælder dermed følgende satser for henholdsvis grundbeløb og tillæg:

  • Grundbeløb: 1.370 kr. om måneden (8.220 kr. halvårligt og 16.440 kr. årligt)
  • Tillæg: 178 kr. om måneden (1.068 kr. halvårligt og 2.136 kr. årligt)
  • I alt: 1.548 kr. om måneden (9.288 kr. halvårligt og 18.576 kr. årligt)

Bidragsbetaleren skal som minimum betale normalbidraget. Afhængigt af, hvor mange børn der skal betales til, og hvor stor indkomst bidragsbetaleren har, varierer størrelsen på grundbeløbet.

Eksempel: Mathilde bor hos sin mor og ser ikke sin far. Mathildes far tjener 600.000 kr. om året. Da faren har ét barn og tjener mere end 560.000 kr. og mindre end 800.000 kr., fastsætter Familieretshuset, at han skal betale normalbidraget og grundbeløbet. Det vil sige, at regnestykket ser således ud:

Grundbeløb: 1.370 kr.

Normalbidrag: 1.548 kr.

Samlet børnebidrag (grundbeløb + normalbidrag): 2.918 kr.

Faren skal altså betale 2.918 kr. om måneden.

 

Ændring af børnebidragssats

Da børnebidragets størrelse er afhængigt både af bidragsyderens lønindkomst og omfanget af den forsørgelse, som den pågældende forælder giver barnet, kan det være nødvendigt at justere bidragssatsen, hvis nogen af disse forhold ændrer sig.

Hvis forældrene ikke kan blive enige om en ny bidragssats, kan man indgive en anmodning til Familieretshuset om, at den bliver revurderet. Det koster et gebyr på 2.800 kr. (2024), at få Familieretshuset til at træffe afgørelse om ændring af børnebidraget. Når Familieretshuset har truffet en afgørelse, vil bidragssatsen blive ændret fra den første betalingsdag efter afgørelsen.

Fradrag for børnebidrag

Hvis du betaler børnebidrag, kan du få et fradrag for beløbet i skat. Skattefradraget kan alene opnås for grundbeløbet. Du kan læse mere på SKAT’s hjemmeside.

Særlige bidrag

Ud over børnebidraget er der flere situationer, hvor Familieretshuset kan pålægge bidragsyderen at give særlige bidrag:

  • Fødselsbidrag: Dette bidrag bliver givet i forbindelse med barnets fødsel, barsel og navngivning. Læs mere her
  • Konfirmationsbidrag: Dette kan gives i forbindelse med barnets konfirmation, men kan også gives, selvom barnet har valgt ikke at blive konfirmeret. Læs mere her
  • Uddannelsesbidrag: I visse tilfælde kan et barn, der er fyldt 18 år og er under uddannelse, være berettiget til at modtage et uddannelsesbidrag, hvis bidragsbetaleren har en høj indkomst. Læs mere her

Lav nemt en samværsaftale med Legal Desk

Det er aldrig sjovt, når et ægteskab eller parforhold ophører og endnu mindre, hvis der er børn involveret. Derfor er det også vigtigt, at I får udarbejdet en samværsaftale, hvori I aftaler, hvornår I hver især kan tilbringe tid med jeres børn.

Heldigvis har det aldrig været nemmere eller billigere at lave en samværsaftale, og med Legal Desk kan I udarbejde den lige nu og her, så alting er på plads. Det eneste, I skal gøre, er at udfylde formularen, betale og underskrive de dokumenter, der straks herefter vil blive tilsendt. Det tager kun 10 minutter, og I sparer op til 2.000 kr. i forhold til advokatprisen.

Lav jeres samværsaftale med Legal Desk her