Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Betinget frakendelse af kørekort

En betinget frakendelse af kørekort betyder, at du kan beholde dit kørekort, hvis du består en kontrollerende køreprøve inden for 6 måneder efter frakendelsen. Men hvilke øvrige krav skal du opfylde for at kunne beholde dit kørekort? Og hvilke situationer kan føre til en betinget frakendelse af kørekort? Få svarene her.

Hvad betyder betinget frakendelse af kørekort?

En betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du skal bestå en kontrollerende køreprøve for at bevare din førerret. Den skal bestås inden for en frist meddelt af politiet, og prøven består af både en teoriprøve og en praktisk køreprøve. Du skal bestå begge prøver i første forsøg, ellers inddrages førerretten, indtil både teoriprøve og praktisk køreprøve er bestået.

Du behøver ikke at tage undervisning i teori eller kørsel, inden du aflægger prøve. Det kan dog være en god idé at tage et par teorilektioner, da selv erfarne bilister kan have svært ved at bestå teoriprøven.

Bliver dit kørekort betinget frakendt, skal du aflægge og bestå den kontrollerende køreprøve, inklusiv teoriprøve, inden for 6 måneder efter, at du ved domsafgørelse fik frakendt dit kørekort. Overholder du ikke fristen på 6 måneder, vil du som udgangspunkt i stedet få frakendt dit kørekort ubetinget.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Yderligere betingelser

Når du efter den betingede frakendelse har bestået både den kontrollerende køreprøve og teoriprøven, har du generhvervet dit kørekort i en prøveperiode på 3 år. Herefter er det en betingelse, at du ikke begår nye færdselsovertrædelser, der kan udløse en betinget frakendelse af kørekortet eller værre, da dette vil resultere i en ubetinget frakendelse af dit kørekort i mindst 6 måneder. 

Hvis du har fået en betinget frakendelse af kørekortet på grund af spirituskørsel, er det også en betingelse for generhvervelsen, at du gennemfører et ANT-kursus (alkohol/narko/trafikkursus).

Krav til ansøgning

For at du kan generhverve dit kørekort efter en betinget frakendelse, skal du som udgangspunkt møde personligt op hos en af landets kommuner og medbringe en udfyldt ansøgningsblanket. I nogle kommuner kan din kørelærer dog møde op for dig og håndtere denne del af processen. I forbindelse med dette, skal du – eller din kørelærer på dine vegne – fremvise et gyldigt pas eller kørekort, samt det brev, du har modtaget vedrørende frakendelsen af dit kørekort. Du skal også medbringe et ANT-kursusbevis, hvis du har fået frakendt kørekortet på grund af spirituskørsel.

Hvornår kan du få betinget frakendelse af kørekort?

Det er kun muligt at få en betinget frakendelse af kørekortet, hvis du har haft kørekort i mere end 3 år inden frakendelsen. Det skyldes, at dine første 3 år med kørekort er en prøveperiode, og at en frakendelse i denne prøveperiode formentlig vil resultere i et kørselsforbud.

Situationer, der indebærer en betinget frakendelse af kørekort

Du kan få en betinget frakendelse af dit kørekort, hvis du:

  • Får 3 klip i kørekortet inden for en periode på 3 år.
  • Kører mere end 60 % over den tilladte hastighedsgrænse.
  • Kører mere end 40 % over den tilladte hastighedsgrænse ved et vejarbejde.
  • Kører med en promille på mellem 0,5 og 1,2.
  • Kører mere end 160 km/t.
  • Ikke yder hjælp, hvor det har været muligt, efter du har været involveret i en færdselsulykke.
  • I øvrigt tilsidesætter væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.