Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Generhvervelse af kørekort

At generhverve sit kørekort betyder, at du – efter at have fået frakendt dit kørekort – kan få din førerret tilbage ved at opfylde en række betingelser. En betingelse kan være at bestå en kontrollerende køreprøve eller gennemføre et ANT-kursus. Se alle betingelserne her og find ud af, hvordan du generhverver dit kørekort.

Hvordan generhverver jeg mit kørekort?

Hvis du har fået frakendt dit kørekort og dermed førerretten, kan du først køre lovligt igen, når du har generhvervet dit kørekort. Du generhverver dit kørekort ved at opfylde en række betingelser, som kan være forskelligartede, alt efter grunden til, at du fik frakendt til kørekort.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at generhverve mit kørekort?

Betinget frakendelse af førerretten

Hvis du har fået en betinget frakendelse af førerretten, kan du generhverve dit kørekort i en treårig prøveperiode, hvis du består en kontrollerende køreprøve. Denne prøve består i en teoretisk og praktisk prøve, hvor du vil blive testet i den bagvedliggende teori ved at føre bil, og dine praktiske evner til at føre bil.

Når du skal tage teoriprøven og køreprøven igen, er det ikke en forudsætning, at du på ny gennemgår hele det fornødne undervisningsforløb i teori og kørsel. Hvis der er blevet fastsat en tidsfrist for, hvornår du senest skal have bestået den kontrollerende køreprøve, skal du dog overholde denne tidsfrist. Fristen fastsættes almindeligvis til 6 måneder.

Hvis du inden for den treårge prøveperiode begår en færdselsovertrædelse, som på ny kan udløse en betinget frakendelse af kørekortet, vil du få en ubetinget frakendelse af kørekortet på mindst 6 måneder. Du får kun en betinget frakendelse af kørekortet, hvis du har haft kørekortet i mere end 3 år, inden du fik det frakendt. Hvis du ikke har haft kørekortet i mere end 3 år, vil du derimod få et kørselsforbud.

Kørselsforbud

Hvis du får et kørselsforbud, kan du først generhverve dit kørekort, når du har gennemgået særlig undervisning og bestået en kontrollerende køreprøve. Den særlige undervisning skal gennemføres hos en godkendt kørelærer, og undervisningen skal bestå af mindst 8 lektioner af 45 minutter i teori og 8 lektioner af 45 minutter i kørsel. Det er også et krav, at undervisningen strækker sig over minimum 8 undervisningsdage.

Ubetinget frakendelse af førerretten

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af førerretten, betyder det, at du først kan generhverve dit kørekort, når frakendelsestiden er udløbet. Du generhverver kørekortet ved at bestå en kontrollerende køreprøve.

Frakendelse på grund af spirituskørsel

Hvis frakendelsen af dit kørekort skyldes spirituskørsel eller lignende, er det også en betingelse for generhvervelsen af kørekortet, at du gennemfører et alkohol-/narko-/trafikkursus, herunder et ANT-kursus.

Hvordan ansøger jeg om generhvervelse af kørekort?

For at du kan generhverve dit kørekort, er det en betingelse, at du ansøger om generhvervelsen.

Hvis du har fået frakendt kørekortet, skal du som udgangspunkt møde personligt op hos en af landets kommuner og aflevere en udfyldt ansøgningsblanket og et godkendt pasfoto. I nogle kommuner kan din kørelærer møde op for dig og håndtere denne del af processen. Når du afleverer ansøgningsblanketten, skal enten du eller din kørelærer kunne fremvise dit gyldige kørekort eller pas, samt dit brev vedrørende frakendelsen af kørekortet. Hvis du har fået frakendt kørekortet på grund af spirituskørsel, skal du også aflevere et ANT-kursusbevis.

Ved en betinget frakendelse af kørekortet, skal du sørge for at ansøge om generhvervelsen i god tid, da du skal bestå en kontrollerende køreprøve inden for 6 måneder efter domsafgivelsen. Hvis det ikke sker, vil du blive idømt en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Hvis du har fået frakendt kørekortet ubetinget, kan du tidligst søge om generhvervelse af kørekortet én måned før, at frakendelsestiden udløber.