Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Revselsesretten

Revselsesretten er en ret, der i sin tid gav forældre ret til at anvende mild vold som led i opdragelsen. I dag er revselsesretten blev afskaffet af hensyn til barnets tarv, hvorfor det er lige så strafbart at anvende vold mod egne børn, som det er at anvende vold på andre mennesker. Læs mere om revselsesretten her.

Hvad er revselsesretten?

Revselsesretten er bestemte personers ret til at revse personer, som de har myndigheden over – at revse vil sige at anvende fysisk afstraffelse.

Revselsesretten blev førhen brugt som betegnelse for forældres ret til at anvende fysisk vold mod deres børn i forbindelse med opdragelsen. Begrebet blev samtidigt også brugt som betegnelse for læreres ret til at udøve magt over for deres elever. I Danmark er der løbende sket en gradvis afskaffelse af revselsesretten, og Folketinget besluttede endegyldigt den 28. maj 1997 at afskaffe revselsesretten helt. Sidenhen har det været fuldstændigt forbudt at afstraffe sine børn gennem anvendelsen af fysisk og psykisk vold.

Hvad betyder det, at revselsesretten er blevet afskaffet?

At revselsesretten er blevet afskaffet betyder, at det er blevet strafbart at anvende fysisk eller psykisk vold, som led i opdragelsen af sine børn. Børn og unge skal altså ikke længere tolerere at blive udsat for legemlig afstraffelse af voksne, der har myndigheden over dem. Det er således blevet ulovligt at anvende denne form for afstraffelse eller anden krænkende behandling mod egne børn – enhver overtrædelse er strafbar for forældrene. 

Hvordan straffes anvendelsen af vold mod egne børn?

I dag er det strafbart at anvende nogen form for vold som led i opdragelsen af sine børn. Vold mod egne børn straffes således på lige fod med vold anvendt mod andre og vil være et ulovligt legemsangreb efter straffelovens regler. Overtrædelse straffes med enten bøde eller fængsel, afhængigt af hvor groft angrebet er.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvorfor er revselsesretten blevet afskaffet?

Revselsesretten er blevet afskaffet for at beskytte barnet, da den ansås for værende i strid med barnets ret til omsorg og tryghed, samt barnets ret til respekt for sin person.

Ved at anvende korporlig afstraffelse og vold mod børn, opstår der nemlig en stor risiko for, at børnene bliver utrygge i hjemmets rammer og forældrenes samvær. Uanset om forældrene måtte anse det som “mild” vold at give eksempelvis en endefuld eller lussing, så kan det være en meget ubehagelig og skræmmende oplevelse for barnet, og et brud på den tillid som barnet har til sine forældre.

Derudover kan anvendelsen af mild vold mod barnet også medføre en risiko for, at volden pludselig skifter til at være af grovere karakter.

Barnets ret til omsorg og tryghed

I dag er barnets ret til omsorg og tryghed forankret i dansk lovgivning. Denne dikterer, at den eller de personer, der har forældremyndigheden over barnet, skal sørge for, at barnet behandles med respekt for sin person. Samtidig står der også, at barnet aldrig må udsættes for vold og anden krænkende behandling af sine forældre. Det følger også af lovgivningen, at forældrene generelt har en pligt til at beskytte barnet.