Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

27. december 2022

Spirituskørsel

I Danmark kan du blive dømt for spirituskørsel, hvis du har en promille på over 0,5, eller hvis politiet vurderer, at du kører uforsvarligt med en lavere promille alkohol i blodet. I denne artikel kan du læse mere om straffen for spirituskørsel, konsekvenserne ved gentagen spirituskørsel og straffen for at køre narkotikapåvirket.

Hvad er promillegrænsen i Danmark?

I Danmark er promillegrænsen 0,5. Det betyder, at du ikke må føre et motordrevet køretøj, når du har en alkoholkoncentration i blodet, der overstiger 0,5 promille. Hvis du fører et køretøj med en promille på over 0,5, bliver du dømt for spirituskørsel, hvis politiet stopper dig. Færdselsloven giver ligeledes politiet ret til at sigte dig for spirituskørsel, selvom din promille er under 0,5, hvis politiet vurderer, at du kører uforsvarligt.

Hvordan måles alkoholpromille?

Politiet måler alkoholpromillen ved at foretage en udåndingsprøve med et alkometer. Hvis denne prøve viser en promille på over 0,5, foretager politiet en anholdelse, hvorefter en læge udtager en blodprøve, der fastslår den nøjagtige promille.  

Straffen for spirituskørsel

Straffen for spirituskørsel afhænger af din promille, samt om du tidligere er blevet dømt for spirituskørsel. Spirituskørsel straffes blandt andet med bøde, fængselsstraf, ANT-kursus, frakendelse af kørekort eller konfiskering af din bil. Vær opmærksom på, at straffen følger andre regler, hvis du under spirituskørsel begår andre færdselsforseelser eller forårsager en ulykke.

Straffen ved 1. gangstilfælde

Hvis du bliver dømt for spirituskørsel for første gang, er straffen som følger, hvis din promille er mellem 0,5 og 1,2:

 • Du får frakendt dit kørekort betinget. Du skal inden for seks måneder bestå en kontrollerende køreprøve (både teoretisk og praktisk prøve) for at beholde dit kørekort. Hvis du dumper, mister du kørekortet, indtil du består begge prøver

 • Du får en bøde svarende til din nettoløn (din månedsløn efter skat) ganget med promillen, du blev stoppet med

 • Du skal gennemføre et ANT-kursus (kursus i Alkohol, Narko og Trafik), der varer 12 timer fordelt på fire dage. Du skal selv betale for ANT-kurset

Hvis du bliver stoppet med en alkoholpromille mellem 1,2 og 2,0:

 • Du får frakendt dit kørekort ubetinget i tre år. Du kan forkorte frakendelsesperioden med 1 år ved at køre med alkolås i to år. Læs mere om alkolås her

 • Du får en bøde svarende til din nettoløn (din månedsløn efter skat) ganget med promillen, du blev stoppet med

 • Du skal gennemføre et ANT-kursus (kursus i Alkohol, Narko og Trafik), der varer 12 timer fordelt på fire dage. Du skal selv betale ANT-kurset

 • Du skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teoretisk og praktisk prøve)

Hvis du bliver stoppet med en alkoholpromille på over 2,0:

 • Du får frakendt dit kørekort ubetinget i minimum tre år. Efter denne periode skal du enten køre med alkolås i to år, eller vente yderligere to år med at generhverve dit kørekort. 

 • Du får 20 dages betinget fængsel

 • Du får en bøde svarende til din nettoløn (din månedsløn efter skat)

 • Din bil kan blive konfiskeret

 • Du skal gennemføre et ANT-kursus (kursus i Alkohol, Narko og Trafik), der varer 12 timer fordelt på fire dage. Du skal selv betale ANT-kurset

 • Du skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teoretisk og praktisk prøve)

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Straffen for gentagen spirituskørsel

Hvis du bliver dømt for spirituskørsel flere gange, er straffen højere. Der er ingen faste rammer for straffen ved gentagen spirituskørsel, da straffen afhænger af promillen, hvor mange gange du har kørt spirituskørsel og lignende. Generelt gælder følgende straf for gentagen spirituskørsel:

 • Du får frakendt dit kørekort ubetinget i en periode

 • Du får en betinget fængselsdom

 • Du skal køre med alkolås. Læs mere om alkolåsordningen her

 • Du får en bøde

 • Din bil kan blive konfiskeret

 • Du skal gennemføre et ANT-kursus (kursus i Alkohol, Narko og Trafik), der varer 12 timer fordelt på fire dage. Du skal selv betale ANT-kurset

 • Du skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teoretisk og praktisk prøve)  

Spirituskørsel på lille knallert, cykel eller hest

Hvis du kører spirituskørsel på en lille knallert (en knallert der højst kan køre 30 km/t), er straffen som følger:

 • Første gang: Bøde på 2.000 kr.

 • Anden gang: Bøde på 4.000 kr.

 • Tredje gang: Ti dages fængsel

Bemærk, hvis du bliver taget for at køre spirituskørsel på en lille knallert, når du er under 18 år, kan det få konsekvenser for, hvornår du kan tage kørekort til bil. Du risikerer ligeledes at få konfiskeret din knallert, hvis du kører spirituskørsel gentagne gange.

Der er ikke nogen promillegrænse for at køre på cykel eller ride på hest. Politiet har dog ret til at give dig en bøde på 1.500 kr., hvis du er alkoholpåvirket og ikke i stand til at cykle eller ride forsvarligt.

Kørsel med narkotika i blodet

Danmark har en nulgrænse for ulovlige stoffer i trafikken. Det betyder, at du bliver straffet, hvis du har spor af ulovlige stoffer i dit blod, når du fører et køretøj. Der er fastsat en bagatelgrænse for hvert stof, og hvis en blodprøve viser, at dit blod indeholder en mængde ulovligt stof over bagatelgrænsen, bliver du sigtet for at overtræde nulgrænsen.

Hvis du bliver sigtet for at overtræde bagatelgrænsen, er straffen som minimum tilsvarende til spirituskørsel med en promille på 1,21. Derudover kan du straffes efter andre overtrædelser i Straffeloven.

Ligesom med spirituskørsel stiger straffen, hvis du gentagne gange bliver taget med ulovlige stoffer og/eller alkohol i blodet.