Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

06. januar 2023

Stalking

Hvis du er udsat for stalking, kan politiet i nogle tilfælde hjælpe dig med at få det stoppet. I denne artikel forklarer vi, hvad fænomenet ‘stalking’ dækker over, og hvilke juridiske rettigheder du har i forhold til at få stalkingen stoppet.

Hvad er stalking? 

Stalking er et fænomen, der dækker over en form for psykisk vold. Det er typisk en særlig type adfærd og aktiviteter, som den ene part oplever som uønsket, gentagne og vedvarende. Stalking er forstyrrende og skræmmende for ofret. Varighed af stalking varierer meget, men det afgørende er, at henvendelserne er gentagne og uønskede. 

De uønskede henvendelser kan både være af samme form eller være af forskellig karakter. Isoleret set kan handlingerne virke harmløse, men set i en større sammenhæng, kan handlingerne være frygtskabende og forstyrrende. Stalking kan blandt andet bestå af: 

 • Direkte henvendelse ved telefonopkald, e-mails, breve eller beskeder på sociale netværk – uanset om henvendelserne er fredelige eller uvenlige 
 • Indirekte henvendelse ved at følge efter dig uden at kontakte dig, eller ved at udtale sig om dig på internettet – uanset om henvendelserne er fredelige eller uvenlige 
 • Hærværk på dine ejendele 
 • Vold eller trusler om vold 

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Lovgivning om stalking 

Stalking blev gjort strafbart efter straffeloven per 1. januar 2022. For at en adfærd skal kunne kategoriseres som stalking, skal følgende tre betingelser ifølge Dansk Stalking Center være opfyldt: 

 • Adfærden skal være chikanerende – eksempelvis i sin kontakt eller ved at der er tale om forfølgelse.
 • Adfærden skal være egnet til at krænke ofrets fred, eksempelvis ved at være ubehagelig eller forstyrrende.
 • Adfærden skal være systematisk og vedvarende. Dette indebærer, at der i de fleste tilfælde skal være tale om flere chikanerende situationer. Perioden, hvori den chikanerende adfærd finder sted, kan være kort eller lang.

Er du udsat for stalking, har du nogle juridiske rettigheder vedrørende tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Loven omtaler ikke stalking direkte, men giver beskyttelse imod gentagne personlige, mundtlige eller skriftlige henvendelser, herunder ved elektronisk kommunikation, eller på anden måde kontakt eller forfølgelse, der krænker en anden persons fred. 

Hjælp til at stoppe stalking 

Hvis du er udsat for stalking, og gentagne gange er blevet forfulgt eller chikaneret af den samme person, hvis du føler, du bliver stalket, men er i tvivl om, hvorvidt der er tale om stalking, eller hvis du kender til en person, der er udsat for stalking, kan du tage kontakt til Dansk Stalking Center, der er specialiseret i stalking. Dansk Stalking Center tilbyder både rådgivning, sparring og terapi og kan blandt andet:

 • Afgøre hvorvidt der er tale om stalking
 • Rådgive dig om, hvad du kan gøre
 • Rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig til, og undgå vedkommende, der stalker dig
 • Rådgive dig om IT-sikkerhed, herunder hvordan du kan øge din sikkerhed på nettet

Dansk Stalking Center kan altså yde rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til den person, der stalker dig samt rådgive dig om din juridiske retsstilling. Derudover kan de gennem terapi og sparring også hjælpe dig med de eventuelle sociale- og psykiske konsekvenser, der kan opstå som følge af stalking. Anklagemyndigheden har desuden en række informationer om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er udsat for stalking.

Som offer for stalking kan du også tage kontakt til politiet, der har mulighed for at lave en række tiltag for at standse stalkingen. Det er dog vigtigt, at du har beviser på, at du bliver stalket. Uden beviser vil sagen være meget vanskelig for politiet at behandle, og du kan i sidste ende stå uden eller med meget begrænsede muligheder for at få stalkingen stoppet.

Beviser kan eksempelvis være sms-beskeder, henvendelser på sociale medier eller breve. Hvis du har tilstrækkeligt med beviser, kan politiet i henhold til lovgivningen behandle din sag og efterfølgende videregive den til anklagemyndigheden. Andre tiltag, politiet kan foretage, er eksempelvis udstedelse af et polititilhold, strakstilhold, opholdsforbud og bortvisning. Læs mere om, hvordan politiet kan beskytte dig imod stalking i vores artikel om polititilhold.