cart

Erhvervslejekontrakt - hvad, hvorfor og hvordan

En erhvervslejekontrakt bør altid udarbejdes mellem udlejer og lejer i forbindelse med et erhvervslejemål. Kontrakten sikrer begge parter mod misforståelser og konflikter, fordi den sætter retningslinjerne for udlejningen.

Hos LegalDesk

Pris: 499 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 8.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: 499 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 8.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en skriftlig aftale omkring udlejningen af et erhvervslejemål, som indgås mellem en udlejer og en lejer. Erhvervslejemål betyder, at lejemålet skal bruges til erhverv, såsom kontor, butik eller café. Erhvervslejekontrakten beskriver altså de vilkår og betingelser, der skal gælde i forhold til erhvervslejemålet.

Hvad er forskellen på en erhvervslejekontrakt og en almindelige lejekontrakt?

En almindelig lejekontrakt bestemmer, hvad der skal gælde for et lejemål, der anvendes til privat beboelse, såsom leje af en lejlighed eller et hus. En erhvervslejekontrakt bestemmer derimod som nævnt, hvad der skal gælde for udlejning af erhvervslokaler. Det er altså brugen af lejemålet og ikke lokaletypen, der afgør, hvorvidt der er tale om udlejning til beboelse eller til erhverv.

De to forskellige kontrakter er omfattet af to forskellige love. En lejekontrakt til beboelse er reguleret af lejeloven, hvorimod en erhvervslejekontrakt er reguleret af erhvervslejeloven.

Lejeloven er meget beskyttende for lejer og indeholder en lang række rettigheder, der ikke kan ændres med en lejekontrakt. Erhvervslejeloven beskytter ikke lejer på samme måde, og rammerne for, hvordan en erhvervslejekontrakt kan sættes sammen, er altså mere frie. Der er dog visse vilkår, der skal tages højde for i en erhvervslejekontrakt, før den betragtes som juridisk gyldig.

Når du opretter erhvervslejekontrakt gennem Legal Desk, er du sikker på, at kontrakten lever op til lovens krav og beskytter parterne.

Læs mere om kravene til indhold i erhvervslejekontrakten her

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvorfor skal jeg lave en erhvervslejekontrakt og er det et krav?

Erhvervslejekontrakt er et lovkrav, hvis bare én af parterne kræver det. Hvis hverken udlejer eller lejer kræver det, er det altså ikke et lovkrav, at der laves en erhvervslejekontrakt.

Hvis du skal udleje eller leje et erhvervslokale, anbefaler vi dog altid, at der laves en erhvervslejekontrakt, så der er styr på, hvad der skal gælde for erhvervslejemålet. Uden skriftlig aftale, kan misforståelser føre til konflikter, som kan være meget ressourcekrævende i både tid og penge. Med en erhvervslejekontrakt sikrer du både dig selv, din virksomhed og den anden part.

Hvem skal lave erhvervslejekontrakten?

Det er typisk udlejer, der står for erhvervslejekontrakten, da det er udlejer, der er bekendt med alle de oplysninger, der skal angives i den. Der er dog ingen regler om, at det skal være udlejer, der sørger for den. Det betyder derfor, at det i princippet også kan være lejer, der står for erhvervslejekontrakten, hvis udlejer og lejer aftaler dette.

Uanset om du er lejer eller udlejer, kan du oprette erhvervslejekontrakt gennem Legal Desk på bare 10 minutter. Kontrakten kan underskrives med NemID af begge parter, og der er altså ikke behov for hverken printer eller scanner.

Hvad indeholder en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt kan sættes sammen på mange forskellige måder, men der er visse forhold, som skal være indkluderet i henhold til erhvervslejeloven.

Erhvervslejekontrakten fra Legal Desk omfatter alle nødvendige forhold. Se hvilke her:

 1. Oplysning om lejer og udlejer

 2. Beskrivelse af lejemålet

 3. Lejemålets anvendelse

 4. Ikrafttræden og opsigelse

 5. Leje og lejeregulering

 6. Ændring af lejevilkår

 7. Driftsudgifter

 8. Varme og vand

 9. Fællesudgifter

 10. Forsikring

 11. Depositum

 12. Moms

 13. Vedligeholdelse

 14. Renholdelse

 15. Lejemålets stand ved aflevering

 16. Udlejers ret til at foretage forandringer af det lejede

 17. Lejers ret til at foretage forandringer af det lejede

 18. Afståelse

 19. Fremleje

 20. Genindtrædelsesret

 21. Forkøbsret

 22. Generationsskifte

 23. Skiltning

 24. Ansvar og risiko

 25. Almindelige bestemmelser

 26. Tinglysning

 27. Kontraktomkostninger

 28. Tvister

 29. Bilag

 30. Underskrift fra begge parter

Hvordan laver jeg en erhvervslejekontrakt?

Du udfylder vores online formular, hvori vi stiller dig en række spørgsmål. På baggrund af dine svar, udarbejdes dit dokument automatisk. Du modtager den færdige erhvervslejekontrakt så snart, at du har gennemført betaling. Du kan underskrive kontrakten med NemID, ligesom at du kan sende den til underskrift hos den anden part. Nemt, enkelt og hurtigt.

Hvordan bliver erhvervslejekontrakten gyldig?

Når udlejer og lejer har underskrevet kontrakten, er den gyldig. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at tinglyse en erhvervslejekontrakt. Lejer har dog ret til at kræve, at lejekontrakten bliver tinglyst, hvis lejer ønsker det.

 

Start nu
Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv