Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Erhvervslejekontrakt

En erhvervslejekontrakt bør altid udarbejdes mellem udlejer og lejer i forbindelse med et erhvervslejemål. Kontrakten sikrer begge parter mod misforståelser og konflikter, fordi den bestemmer, hvilke retningslinjer, der skal gælde for udlejningen.

Hvad er en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt er en aftale mellem en udlejer og en lejer om udlejning af et erhvervslejemål. Erhvervslejemål betyder, at lejemålet skal bruges til erhverv, såsom kontor, butik eller cafe. Erhvervslejekontrakten beskriver altså, hvad der skal gælde i forhold til erhvervslejemålet.

Hvad er forskellen på en erhvervslejekontrakt og en almindelige lejekontrakt?

En almindelig lejekontrakt bestemmer, hvad der skal gælde for et lejemål, der anvendes til privat beboelse, såsom leje af en lejlighed eller et hus. De to forskellige kontrakter er derfor også omfattet af to forskellige love, en lejekontrakt for beboelse er reguleret af lejeloven, hvorimod en erhvervslejekontrakt for erhverv er reguleret af erhvervslejeloven. Lejeloven for almindelig beboelse er meget beskyttende for lejer og indeholder en lang række rettigheder, der ikke kan ændres med en lejekontrakt. Erhvervslejeloven beskytter ikke lejer på samme måde, og rammerne for, hvordan en erhvervslejekontrakt kan sættes sammen, er altså mere frie.

Se hvordan Legal Desk virker.

Hvorfor skal jeg lave en erhvervslejekontrakt og er det et krav?

Hvis du skal udleje eller være lejer af et erhvervslokale, bør der altid laves en erhvervslejekontrakt, så der er styr på, hvad der skal gælde for erhvervslejemålet. På den måde sikrer du både dig selv og den anden part. Du skal derudover være opmærksom på, at en erhvervslejekontrakt er et krav, hvis bare én af parterne kræver det, men hvis ingen kræver det, er det som sådan ikke et lovkrav.

Hvem skal lave erhvervslejekontrakten?

Det er typisk udlejer, der står for erhvervslejekontrakten, da det er udlejer, der er bekendt med alle de oplysninger, der skal angives i den. Der er dog ingen regler om, at det skal være udlejer, der sørger den. Det betyder derfor, at det i princippet også kan være lejer, der står for erhvervslejekontrakten, hvis udlejer og lejer aftaler dette.

Hvad indeholder en erhvervslejekontrakt?

En erhvervslejekontrakt kan sættes sammen på mange forskellige måder, men der er dog visse forhold, som skal være i en erhvervslejekontrakt i henhold til loven. Derfor bør en erhvervslejekontrakt indeholde følgende:

 1. Oplysning om lejer og udlejer

 2. Beskrivelse af lejemålet

 3. Lejemålets anvendelse

 4. Ikrafttræden og opsigelse

 5. Leje og lejeregulering

 6. Ændring af lejevilkår

 7. Driftsudgifter

 8. Varme og vand

 9. Fællesudgifter

 10. Forsikring

 11. Depositum

 12. Moms

 13. Vedligeholdelse

 14. Renholdelse

 15. Lejemålets stand ved aflevering

 16. Udlejers ret til at foretage forandringer af det lejede

 17. Lejers ret til at foretage forandringer af det lejede

 18. Afståelse

 19. Fremleje

 20. Genindtrædelsesret

 21. Forkøbsret

 22. Generationsskifte

 23. Skiltning

 24. Ansvar og risiko

 25. Almindelige bestemmelser

 26. Tinglysning

 27. Kontraktomkostninger

 28. Tvister

 29. Bilag

 30. Underskrift fra begge parter

Hvordan bliver erhvervslejekontrakten gyldig?

En erhvervslejekontrakt skal underskrives af parterne, altså udlejeren og lejeren, for at blive gyldig. Derfor er det i udgangspunktet ikke nødvendigt at tinglyse en erhvervslejekontrakt, dog er lejer berettiget til, at kræve at lejekontrakten bliver tinglyst, hvis lejer ønsker det.

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler