Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Gældsbrev

Et gældsbrev er en skriftlig aftale, der beskriver det låneforhold, som långiver og låntager indgår. Når der skal gives større lån, er det derfor en god idé at lave et gældsbrev, så der ikke opstår tvivl og misforståelser blandt parterne.

Hos LegalDesk

Pris: 299 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.200 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er et dokument, der beskriver den aftale, der indgås mellem en långiver og en låntager. I dokumentet beskrives blandt andet lånets størrelse, hvornår lånet skal betales tilbage og om låntager skal betale renter. Gældsbrevets nærmere indhold afhænger af, om du laver et gældsbrev til erhverv eller privat brug.

Et gældsbrev mellem familie og venner er typisk meget fordelagtigt for den, der skal låne. Långiver undlader nemlig som regel at kræve renter, og der gives sjældent en fast dato for tilbagebetaling af lånet.

Et gældsbrev med kommercielle vilkår anvendes derimod i erhvervsmæssige sammenhænge og der betales typisk renter, ligesom man kan vælge, at låntager skal stille sikkerhed i form af kaution. Gældsbrev med kommercielle vilkår indeholder en afviklingstabel (amortisationstabel), der viser, hvordan lånet bliver afviklet over tid, hvor der både tages højde for eventuelle renter og afdrag.

Gældsbrev med kommercielle vilkår kaldes også for kommerciel låneaftale - sådan en kan du lave her.  

Eksempel på et gældsbrev

Uanset om gældsbrevet laves til erhverv eller privat brug, skal det indeholde en række forhold for, at det kan regnes som gyldigt. Nedenfor kan du se et eksempel på et gældsbrev:

 

“Lånebevis”

Hvad indeholder et gældsbrev?

Når du laver et gældsbrev hos Legal Desk, bliver alle relevante og nødvendige vilkår medtaget. Helt konkret omfatter Legal Desks gældsbrev følgende:

  1. Parterne: Oplysninger om parterne (hhv. långiver og låntager)

  2. Lånet: Lånets størrelse

  3. Renter: Hvorvidt der skal betales renter af lånet - og i så fald hvor meget

  4. Tilbagebetaling: Hvordan og hvornår lånet skal tilbagebetales

  5. Misligholdelse: Hvad der sker, hvis lånet misligholdes

  6. Lovvalg og værneting: Hvilket lands ret gælder, og hvor skal tvister indbringes for

  7. Tvangsfuldbyrdelse: Hvordan långiver kan inddrive lånet

  8. Øvrige bestemmelser: Hvad parterne ellers skal være opmærksomme på, herunder forældelse

Lav gældsbrev til privat brug her

Hvorfor skal jeg lave et gældsbrev

Et gældsbrev sikrer faste og klare rammer for lånet - hvilket både er i långiver og låntagers interesse. Herved sikrer man også, at der ikke er væsentlige forhold, man glemmer at tage højde for, da et gældsbrev vil indeholde de nødvendige vilkår. På den måde kan långiver og låntager undgå eventuelle konflikter og misforståelser omkring lånet.

Der er forskel på indholdet i et erhvervsrettet gældsbrev og et gældsbrev til privat brug. Hvis du har brug for et erhvervsrettet gældsbrev med kommercielle vilkår, finder du det her.

Hvordan laver jeg et gældsbrev med Legal Desk?

Du laver et gældsbrev nemt og hurtigt ved at udfylde vores online formular. Heri stiller vi dig en række spørgsmål. Du kan bevæge dig frem og tilbage mellem dine svar, og først når du er tilfreds, bliver du sendt videre til betaling. Så snart betalingen er gennemført, modtager du dit gældsbrev. Gældsbrevet bliver juridisk gyldigt, når låntager og långiver underskriver dokumentet. Du skal altså ikke foretage dig yderligere, når først dokumentet er underskrevet af begge parter.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder