cart

20. august 2019

Hvad er et legat?

Når du laver et testamente, kan du vælge, at en person eller velgørende forening skal arve et bestemt beløb eller en bestemt genstand ved at indsætte et såkaldt legat i dit testamente. Du kan her læse om, hvad det betyder at være legatmodtager, hvornår det kan være en fordel for dig at oprette et legat, og hvordan et legat oprettes.

Hvad er et legat?

Et legat kan være et bestemt pengebeløb (kaldet et “sumlegat”) eller en genstand (kaldet et “genstandslegat”). Legatet medfører, at personen som er modtager, arver den eller de ting, som indgår i legatet. Legatmodtageren stilles altså ikke på lige fod med de øvrige arvinger, men modtager alene det fastsatte beløb eller den pågældende genstand. Legatmodtageren adskiller sig fra almindelige arvinger, som arver en bestemt brøkdel af din formue.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvem kan modtage et legat?

Der er som udgangspunkt ikke nogen begrænsning i forhold til, hvem du kan tildele et legat. Du kan altså både give det til fysiske personer og til juridiske personer, eksempelvis en velgørende forening.

Hvornår er det en fordel at give et legat?

Der er flere tilfælde, hvor det kan være en fordel at indsætte et legat i dit testamente. Dette er tilfældet:

  1. Hvis du ønsker at tilgodese andre end dine arvinger med en pengesum, for eksempel et beløb til et fjernere familiemedlem, såsom en nevø eller niece, der ellers ikke ville arve, eller en organisation / velgørende forening, hvis arbejde du ønsker at støtte.

  1. Hvis du ønsker at give større genstande, såsom et hus eller en båd, til en bestemt person, kan du indsætte det som et genstandslegat. Det kræver dog, at dine eventuelle livsarvinger stadig modtager deres tvangsarv. Hvis det er mindre ting, du vil tildele en bestemt person, såsom smykker, kan dette gøres med et såkaldt indbotestamente.

Hvad hvis modtageren ikke overlever mig?

Hvis legatmodtageren går bort før legatgiveren, kan der opstå tvivl om, hvorvidt legatmodtagerens arvinger, eksempelvis børn, skal modtage legatet i stedet. Det er derfor en god ide at gøre klart i testamentet, hvem der skal modtage legatet, hvis legatmodtageren går bort før legatgiveren.

Hvordan opretter jeg et legat?

Et legat skal oprettes i et testamente. Hvis du allerede har lavet et testamente og senere beslutter dig for at lave et legat, kan du lave et tillæg til dit eksisterende testamente. Du behøver derfor ikke at lave et helt nyt testamente.

Du kan læse mere om:

Testamente for enlige

Testamente for samlevende

Testamente for ægtefæller

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv