Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Testamente
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Hvad er tvangsarv?

Arveloven og reglerne om tvangsarv betyder, at du ikke frit kan vælge, hvem der skal arve efter dig. Nogle arvinger har krav på at modtage en vis arv, og dette kaldes tvangsarv. Men hvem er omfattet af tvangsarven, og hvor meget af arven er tvangsarv? Bliv klogere på, hvordan tvangsarven fordeles her – og husk, at du nemt kan bestemme arvefordelingen med et testamente fra Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 649,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 3.500,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Nyhed! Få artiklen læst op

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den andel af din arv, der uanset hvad du har skrevet i dit testamente, tilkommer din ægtefælle eller dine børn – disse kaldes for tvangsarvinger. Dine børn og børnebørn kaldes også for livsarvinger. Tvangsarven udgør 25 pct. af den arv som dine tvangsarvinger ellers ville have modtaget, hvis arven var blevet fordelt efter reglerne i arveloven. Sagt på en anden måde, så svarer tvangsarven til 25 pct. af det beløb, som en tvangsarving ville have fået, hvis arven var blevet ligeligt fordelt.

Hvis du ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven, hvordan hele arven efter dig skal fordeles. I vores artikel, Hvem arver efter mig, kan du læse mere om, hvordan arven efter dig bliver fordelt. Hvis du selv vil bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles, skal du oprette et testamente.

Du kan se vores testamente eksempel her, hvis du vil se, hvordan et testamente ser ud.

Hvad er tvangsarvinger?

Selvom du laver et testamente, kan du ikke vælge fuldstændig frit, hvem der skal modtage arv efter dig. Nogle arvinger har krav på at modtage en vis arv (tvangsarv), og de kaldes for tvangsarvinger. Det er derfor ikke muligt at gøre dine tvangsarvinger arveløse, da de har krav på en bestemt andel af arven.

Tvangsarv til særbørn

Tvangsarv er blandt andet relevant, hvis du og din ægtefælle både har fællesbørn og særbørn og ønsker, at jeres særbørn skal modtage mindst muligt, når I går bort. Det kan f.eks. være fordi, at jeres særbørn også modtager arv, når deres anden forælder er gået bort, og I derfor ønsker at tilgodese jeres fællesbørn, der kun skal arve fra jer.

Hvem har krav på tvangsarv?

Tvangsarv tildeles til den afdødes ægtefælle og børn. Hvis den afdødes børn ikke er i live, men børnebørnene er, vil disse være tvangsarvinger. På samme måde med oldebørn, hvis børnebørnene ikke er i live. Tvangsarv er med andre ord den del af din formue, som du ikke kan bestemme skal fordeles til andre end tvangsarvinger, når du afgår ved døden. En tvangsarv skal altså gå til dine tvangsarvinger.

Hvor stor er tvangsarven?

Tvangsarven udgør 25 pct. af den arv, som arvingen ellers ville være berettiget til at arve ifølge arveloven. De resterende 75 pct. består af friarven, som arvelader frit kan råde over.

Eksempel 1: Frederik efterlader sig barnet Peter og har i øvrigt ingen børn eller hustru. Arven er på 1 mio. kr. Peter vil som eneste arving normalt modtage 100 pct. af arven på 1 mio. kr. Frederik ønsker at begrænse arven, således at Peter kun får sin tvangsarv. Tvangsarven til Peter vil være 25 pct. af den oprindelige arv, og Peter vil derfor modtage 250.000 kr. i tvangsarv.

Eksempel 2: Pia efterlader sig to børn, men ingen ægtefælle. Arven er på 1 mio. kr. De to børn deler tvangsarven på 25 pct. af arven på 1 mio. kr. Børnene får derved 12,5 pct. af arven hver i tvangsarv, svarende til 125.000 kr.

Eksemplerne ovenover viser kun, hvad beløbet for tvangsarven som minimum er. Hvis du ikke har oprettet et testamente, eller hvis du ikke har begrænset dine arvingers arv til tvangsarven i et testamente, vil dine tvangsarvinger naturligvis arve mere.

Særligt om tvangsarv til børn

Tvangsarven kan begrænses til 1.450.000 kr. (2024) per tvangsarving, men dette er dog kun muligt at gøre i forhold til børn (livsarvinger) og ikke ægtefællen. Det betyder, at hvis tvangsarven for eksempel er på 1.500.000 kr., kan denne yderligere begrænses til 1.450.000 kr. Denne regel om tvangsarv kommer kun i spil, hvis der er tale om større formue, og beløbet pristalsreguleres årligt.

Hvad er et “sort får”-testamente?

Et sort får-testamente er et testamente, hvor en arving (“det sorte får”) fraskrives så meget arv som muligt – hvilket betyder, at arvingen kun får sin tvangsarv. Det er som udgangspunkt ikke muligt at gøre dine børn arveløse. Det er kun muligt at gøre et barn arveløs, hvis barnet selv frasiger sig tvangsarven i form af et arveafkald.

Tvangsarv og uskiftet bo

Længstlevende ægtefælle kan vente med at udbetale tvangsarven, hvis vedkommende sidder i uskiftet bo. Hvis ægtefællerne har fællesbørn, kan de selv vælge at sidde i uskiftet bo. Hvis børnene derimod er særbørn, er det børnenes valg, om den længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Hvis de siger nej, skal hvert barn som minimum have deres tvangsarv udbetalt. 

Samlevende og tvangsarv

Ugifte samlevende og ægtefæller sidestilles ikke efter arveloven. Det betyder, at din kæreste ikke vil være berettiget til tvangsarv, også selvom I har fællesbørn sammen, eller har boet sammen længe. 

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Opret testamente og bestem over din arv

Du kan som beskrevet ovenfor ikke undgå, at din ægtefælle eller dit barn modtager tvangsarv, medmindre du bruger alt, hvad du ejer og dermed ikke efterlader dig noget. Du kan dog stadig bestemme over 75 pct. af din samlede arv ved at oprette et testamente.

Det kan derfor være en rigtig god ide at få oprettet testamentet, hvis du vil bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles, eller ønsker at begrænse arven til kun at omfatte tvangsarv.

Du kan med Legal Desk oprette testamente for enlige, testamente for samlevende eller testamente for ægtefæller. Nedenfor kan du se, hvordan processen foregår, når du bruger Legal Desk.

Klik ‘Lav testamente nu’ for at gå i gang med det samme!

Testamente

Tag kontrol over din arv

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Vi hjælper dig hele vejen

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 649,-

Inkl. moms

Lav testamente nu

Spar 3.500,- ift. traditionel advokat