Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Hvad er tvangsarv?

Arveloven og reglerne om tvangsarv betyder, at du ikke frit kan vælge, hvem der skal arve efter dig. Nogle arvinger har krav på at modtage en vis arv, og dette kaldes tvangsarv. Men hvem er omfattet af tvangsarven og hvor meget af arven er tvangsarv? Bliv klogere her og husk, at du nemt kan bestemme arvefordelingen med et testamente fra Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den andel af din arv, der uanset hvad du har skrevet i dit testamente, tilkommer din ægtefælle eller dine børn – disse kaldes også for livsarvinger. Tvangsarven udgør 25 % af den arv som dine livsarvinger ellers ville have modtaget, hvis arven var blevet fordelt efter reglerne i arveloven. Sagt på en anden måde, så svarer tvangsarven til 25 % af det beløb, som en livsarving ville have fået, hvis arven var blevet ligeligt fordelt.

Hvis du ikke har lavet et testamente, bestemmer reglerne i arveloven, hvordan hele arven efter dig skal fordeles. I vores artikel, Hvem arver efter mig, kan du læse mere om, hvordan arven efter dig bliver fordelt. Hvis du selv vil bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles, skal du lave et testamente.

Du kan se vores testamente eksempel her, hvis du vil se, hvordan et testamente ser ud.

Hvad er tvangsarvinger?

Selvom du laver et testamente, kan du ikke vælge fuldstændig frit, hvem der skal modtage arv efter dig. Nogle arvinger har krav på at modtage en hvis arv (tvangsarv), og de kaldes for tvangsarvinger. Det er derfor ikke muligt at gøre disse tvangsarvinger arveløse.

Tvangsarv til særbørn

Tvangsarv er blandt andet relevant, hvis du og din ægtefælle både har fællesbørn og særbørn og ønsker, at jeres særbørn skal modtage mindst muligt, når I går bort. Det kan f.eks. være fordi, at jeres særbørn også modtager arv, når deres anden forælder går bort, og I derfor ønsker at tilgodese jeres fællesbørn, der kun modtager arv fra jer.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvem har krav på tvangsarv?

Tvangsarv tildeles til den afdødes ægtefælle og børn. Hvis den afdødes børn ikke er i live, men børnebørnene er, vil disse være tvangsarvinger. På samme måde med oldebørn, hvis børnebørnene ikke er i live.

Hvor stor er tvangsarven?

Tvangsarven udgør 25 % af den arv, som arvingen ellers ville være berettiget til ifølge arveloven.

Eksempel: Frederik efterlader sig barnet Peter, og har i øvrigt ingen børn eller hustru. Arven er på 200.000 kr. Peter vil som eneste arving normalt modtage 100% af arven. Frederik ønsker, at Peter skal arve så lidt som muligt og vil begrænse ham til sin tvangsarv. Tvangsarven til Peter vil være 25 % af den oprindelige arv, og Peter vil derfor arve 50.000 kr.

Særligt om tvangsarv til børn

Tvangsarven kan begrænses til 1.360.000 kr. (2022) per arving, dette er dog kun muligt at gøre i forhold til børn (livsarvinger) og ikke ægtefæller. Det betyder, at hvis tvangsarven for eksempel er på 1.500.000 kr., kan den yderligere begrænses til 1.360.000 kr. Denne regel kommer kun i spil, hvis der er tale om større formue.

Hvad er et “sort får”-testamente?

Et sort får-testamente er et testamente, hvor en arving (“det sorte får”) fraskrives så meget arv som muligt – hvilket betyder, at arvingen er efterladt med tvangsarven.

Opret testamente og bestem over din arv

Du kan som beskrevet ovenfor ikke undgå, at din ægtefælle eller dit barn modtager tvangsarv, medmindre du bruger alt, hvad du ejer og dermed ikke efterlader dig noget. Du kan dog stadig bestemme over 75 % af din arv, hvis du opretter et testamente. Det kan derfor være en rigtig god ide at oprette et testamente, hvis du vil bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles.

Du kan med Legal Desk oprette testamente for enlige, testamente for samlevende eller testamente for ægtefæller. Nedenfor kan du se, hvordan processen foregår, når du bruger Legal Desk.

Legaldesk Testamente Process 500 Px

Klik ‘Lav testamente nu’ for at gå i gang med det samme!

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder