Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Hvad siger funktionærloven om opsigelse?

Hvilke regler for opsigelse gælder, når jeg er ansat som funktionær? Hvor langt er opsigelsesvarslet for henholdsvis den ansatte og arbejdsgiveren? Læs med og få overblik over funktionærlovens bestemmelser omkring opsigelse.

Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

5 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 250 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et opsigelsesvarsel?

Et opsigelsesvarsel er den frist, som et ansættelsesforhold kan opsiges med fra enten medarbejders- eller arbejdsgivers side. Her skal du være opmærksom på, at opsigelsesvarslet ofte er forskelligt for henholdsvis medarbejder og virksomhed. Opsigelsesvarslet for funktionærer er fastsat i funktionærloven.

Hvornår er man funktionær?

Kort fortalt er du funktionær, hvis det arbejde, du udfører, og dine ansættelsesforhold opfylder visse betingelser. Først og fremmest skal medarbejderen udføre et såkaldt funktionærarbejde. Funktionærarbejde betegnes typisk som kontorarbejde, køb og salg eller teknisk bistand. Derudover skal medarbejderen være underlagt arbejdsgiverens instrukser. Den sidste betingelse er, at medarbejderen skal arbejde mindst 8 timer om ugen i gennemsnit. Du finder en mere detaljeret beskrivelse af lovens definition i vores artikel om funktionærer.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvad er opsigelsesvarslet i funktionærloven?

Hvis en arbejdsgiver ønsker at opsige en medarbejder, bestemmes længden af opsigelsesvarslet ud fra, hvor lang tid medarbejderen har været ansat.

Legaldesk Ansaettelsesperiode Opsigelsesvarsel 2020

Du skal være opmærksom på, at medarbejderens opsigelsesperiode tæller med i beregningen af medarbejderens ansættelsesperiode.

Eksempel: Jens har været ansat i to år og 10 måneder, men bliver opsagt den 27. august. Jens vil med sit opsigelsesvarsel på tre måneder komme op på en samlet ansættelse på tre år og én måned. Derfor vil opsigelsesvarslet faktisk være fire måneder, da Jens reelt har været ansat mere end tre år, når opsigelsesvarslet medregnes. Jens vil derfor blive opsagt per den 31. december (fire måneder fra udgangen af august).

Hvis en medarbejder derimod ønsker at opsige sin stilling, er opsigelsesvarslet på én måned til udgangen af måneden:

Eksempel: Nina opsiger sin stilling den 27. august. Nina kan derfor starte sit nye arbejde den 1. oktober, da der er forløbet én måned efter udgangen af august. 

Opsigelse af medarbejdere skal altid være sagligt begrundet. Er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til at fyre en medarbejder, eller om du er blevet opsagt med en ugyldig begrundelse, kan du finde mere information om, hvad en sagligt begrundet opsigelse omfatter i vores artikel om opsigelse af medarbejdere.

Du kan gratis lave en skriftlig opsigelse med Legal Desk

Hvis du overvejer at opsige din stilling, kan du nemt og hurtigt lave din skriftlige opsigelse gratis med Legal Desk. Det tager kun 5 minutter, og så er du sikker på, at din opsigelse er juridisk gyldig. Ved mundtlig opsigelse risikerer du let, at der opstår misforståelser mellem dig og din arbejdsgiver, hvorfor vi altid anbefaler, at du opsiger din stilling skriftligt med et opsigelsesbrev.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder