cart

16. april 2019

Hvad siger funktionærloven om opsigelse?

Hvilke regler for opsigelse gælder, når man er ansat som funktionær? Hvor langt er opsigelsesvarslet for henholdsvis den ansatte og arbejdsgiveren? Læs med og få overblik over funktionærlovens bestemmelser omkring opsigelse.

Hvad er et opsigelsesvarsel?

Et opsigelsesvarsel er den frist, som et ansættelsesforhold kan opsiges med fra enten medarbejders- eller arbejdsgivers side. Her skal du være opmærksom på, at opsigelsesvarslet ofte er forskelligt for henholdsvis medarbejder og virksomhed. Opsigelsesvarslet for funktionærer er fastsat i funktionærloven.

Hvornår er man funktionær?

Kort fortalt er du funktionær, hvis det arbejde, du udfører, og dine ansættelsesforhold opfylder visse betingelser. Først og fremmest skal medarbejderen udføre et såkaldt funktionærarbejde. Funktionærarbejde betegnes typisk som kontorarbejde, køb og salg eller teknisk bistand. Derudover skal medarbejderen være underlagt arbejdsgiverens instrukser. Den sidste betingelse er, at medarbejderen skal arbejde mindst 8 timer om ugen i gennemsnit. Du finder en mere detaljeret beskrivelse af lovens definition i vores artikel om funktionærer.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvad er opsigelsesvarslet i funktionærloven?

Hvis en arbejdsgiver ønsker at opsige en medarbejder, bestemmes længden af opsigelsesvarslet ud fra, hvor lang tid medarbejderen har været ansat:

  • Har medarbejderen været ansat i indtil seks måneder, har medarbejderen én måneds varsel til udgangen af en måned

  • Har medarbejderen været ansat mellem seks måneder og tre år, har medarbejderen tre måneders varsel til udgangen af en måned

  • Har medarbejderen været ansat mellem tre og seks år, har medarbejderen fire måneders varsel til udgangen af en måned

  • Har medarbejderen været ansat mellem seks og ni år, har medarbejderen fem måneders varsel til udgangen af en måned

  • Efter ni års ansættelse har medarbejderen seks måneders varsel til udgangen af en måned

Du skal være opmærksom på, at medarbejderens opsigelsesperiode tæller med i beregningen af medarbejderens ansættelsesperiode.

Eksempel: Jens har været ansat i to år og 10 måneder, men bliver opsagt den 27. august. Jens vil med sit opsigelsesvarsel på tre måneder komme op på en samlet ansættelse på tre år og én måned. Derfor vil opsigelsesvarslet faktisk være fire måneder, da Jens reelt har været ansat mere end tre år, når opsigelsesvarslet medregnes. Jens vil derfor blive opsagt per den 31. december (fire måneder fra udgangen af august).

Hvis en medarbejder derimod ønsker at opsige sin stilling, er opsigelsesvarslet på én måned til udgangen af måneden:

Eksempel: Nina opsiger sin stilling den 27. august. Nina kan derfor starte sit nye arbejde den 1. oktober, da der er forløbet én måned efter udgangen af august. 

Opsigelse af medarbejdere skal altid være sagligt begrundet. Er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til at fyre en medarbejder, eller om du er blevet opsagt med en ugyldig begrundelse, kan du finde mere information om, hvad en sagligt begrundet opsigelse omfatter i vores artikel om opsigelse af medarbejdere.

Lav dine ansættelser og opsigelser med Legal Desk

Du kan nemt og hurtigt selv lave både opsigelser og ansættelser med Legal Desk. Så er du sikker på, at dokumenterne er udformet inden for lovens rammer og er juridisk gyldige. Med Legal Desk kan du blandt andet lave følgende dokumenter:

Skriftlig opsigelse (gratis) 

Ansættelseskontrakt for funktionær (gratis)

Ansættelseskontrakt for timelønnet

Ansættelseskontrakt for direktør

 

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv