Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Sådan underskrives en fremtidsfuldmagt uden NemID

Hvis du af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at betjene digitale systemer og underskrive din fremtidsfuldmagt med NemID, kan du blive fritaget fra dette og i stedet få lov til at underskrive en papirbaseret fremtidsfuldmagt. Vi forklarer her, hvordan dette gøres. Du kan også oprette din fremtidsfuldmagt gennem Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvordan fritages jeg fra at underskrive digitalt?

Normalt skal en fremtidsfuldmagt registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret og underskrives digitalt med NemID på tinglysning.dk. Dog kan du fritages fra dette, hvis du eksempelvis ikke har adgang til internettet eller ikke har et NemID.

For at du kan blive fritaget fra at underskrive din fremtidsfuldmagt digitalt, skal du dog være fritaget for at modtage digital post fra det offentlige. Du bliver derfor nødt til først at blive fritaget fra dette, for at du kan få mulighed for at underskrive en papirbaseret udgave af din fremtidsfuldmagt. Læs mere om, hvordan du bliver fritaget for at modtage digital post her.

Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt endnu, kan du nemt og hurtigt oprette din fuldmagt med Legal Desk her. Det tager kun 10 min. og koster en brøkdel af, hvad en advokat tager for samme ydelse.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Lav en fremtidsfuldmagt her

Sådan underskriver du en papirbaseret fremtidsfuldmagt

En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal underskrives fysisk hos Familieretshuset. Rent praktisk skal du først udarbejde din fremtidsfuldmagt, det vil sige selve indholdet, hvilket du kan gøre gennem Legal Desk her. Når du har udarbejdet din fremtidsfuldmagt, skal du ringe til Familieretshuset på telefon 72 56 70 00 for at aftale et møde, hvor du kan møde op og underskrive din fremtidsfuldmagt. Til selve fremmødet hos Familieretshuset skal du medbringe:

  1. Navne og CPR-numre på den eller de fuldmægtige, der indgår i din fremtidsfuldmagt

  2. Selve fremtidsfuldmagten (indholdet)

  3. Billedlegitimation

  4. Dokumentation for, at du er fritaget fra digital post

Familieretshuset varetager samme rolle som en notar i tilfælde, hvor fremtidsfuldmagter underskrives i papirformat. Derfor skal en papirbaseret fremtidsfuldmagt ikke underskrives foran en notar, som en digital udgave skal. Det betyder, at når du møder op hos Familieretshuset, sikrer Familieretshuset sig din identitet, at du er i fornuftsmæssig stand til at handle, og at det er dit eget ønske at lave en fremtidsfuldmagt.

Hvis du opfylder disse betingelser for indgivelse og underskrift af en papirbaseret fremtidsfuldmagt, sørger Familieretshuset for at registrere fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Derefter vil den være gyldig og først træde i kraft, hvis du på et tidspunkt ikke længere kan varetage dine egne interesser. Læs mere om, hvornår en fremtidsfuldmagt træder i kraft.

Lav en fremtidsfuldmagt med Legal Desk

Hvis du endnu ikke har udarbejdet selve indholdet til din fremtidsfuldmagt, kan du nemt og sikkert lave en fremtidsfuldmagt med Legal Desk, der medtager alle de forhold, der bør medtages. Du skal blot besvare en række spørgsmål i en online formular, betale for fremtidsfuldmagten og derefter printe den ud, så den er klar til at blive underskrevet hos Familieretshuset.

Klik her for at gå i gang.