Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Gensidigt testamente for ægtefæller

Mange tror fejlagtigt, at et ægteskab sikrer ægtefællerne mest muligt, i tilfælde af, at den ene ægtefælle går bort. Men med et testamente står I endnu stærkere juridisk og sikrer, at den efterlevende eksempelvis kan blive i den fælles bolig.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, der bestemmer, hvordan arven efter dig eller jer skal fordeles. Med et testamente har du mulighed for at få indflydelse på, hvem der arver efter dig, da arvefordelingen ellers vil blive bestemt af arveloven. Du kan læse mere om, hvem der arver efter dig i henhold til arveloven i vores artikel om arvefordeling.

Hvorfor skal ægtefæller lave et testamente?

Som ægtefæller arver I automatisk efter hinanden. Hvor meget I arver afhænger dog af, om I har børn. Hvis I har børn, vil barnet/børnene samlet modtage halvdelen af arven efter den afdøde forælder, hvis I ikke har oprettet et testamente. Hvis I ikke har børn, vil hele arven gå til den efterlevende ægtefælle. Dette kan I læse mere om i vores artikel Hvem arver, når jeg er gift?

Når I opretter et gensidigt testamente handler det altså i bund og grund om, at I bliver enige om, hvordan arven efter jer fordeles. Testamentet sikrer, at det ikke kun er den, som lever længst, der bestemmer over langt størstedelen af jeres formue. På den måde kan I sætte jer ned i ro og mag og lave en samlet arvefordeling, som I begge synes er rimelig og hensigtsmæssig.

Hvilket testamente skal jeg bruge?

Med mange nye familiesammensætninger, er det nødvendigt, at tilpasse testamenterne så I er dækket bedst muligt ind. Derfor tilbydes der flere testamenter for ægtefæller, der hver har fokus på de forskellige sammensætninger, moderne familier kan have. Læs mere om det testamente, der passer til jeres familiesituation:

- Ægtefæller med fællesbørn

- Ægtefæller uden børn

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler