Legal Desk
93 87 78 89. Alle hverdage 9 - 17

Samtykke til uskiftet bo

Uskiftet bo giver en enke eller enkemand mulighed for ikke at udbetale arv til arvingerne og samtidig beholde råderetten over den afdøde ægtefælles ejendele. Med et forhåndssamtykke til uskiftet bo kan du få dine særbørns samtykke til, at din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis du skulle gå bort.

LEGAL DESK
249 KR.
+
OPRET PÅ
5 - 10 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
1.200 KR.
Start Nu

Hvad er samtykke til uskiftet bo?

En ægtefælle kan som udgangspunkt ikke sidde i uskiftet bo, hvis den afdøde ægtefælle har særbørn - medmindre særbørnene giver deres samtykke til det. Samtykke til uskiftet bo er derfor en erklæring fra dit særbarn, hvor særbarnet samtykker (accepterer), at din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis du skulle dø først.

Uskiftet bo betyder, at ejendelene efter den førstafdøde ægtefælle ikke skal deles. Det vil sige, at den længstlevende ægtefælle bevarer rådigheden over hele den fælles ejendom. På den måde skal boet først skiftes efter længstlevendes død og arven fra førstafdøde udbetales altså først til arvingerne, når længstlevende ægtefælle går bort.

For en mere detaljeret forklaring af, hvad et "skifte" og "uskiftet bo" betyder, kan du læse vores artikel om uskiftet bo.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvorfor skal jeg lave et samtykke til uskiftet bo?

Hvis ens ægtefælle er gået bort, og man ønsker ægtefællens særbørns samtykke til uskiftet bo, kan man hente en gratis samtykkeblanket her. Denne blanket kan dog KUN anvendes, hvis ens ægtefælle allerede er gået bort.

Hvis man har særbørn og ønsker at sikre, at ens ægtefælle kan sidde i uskiftet efter ens død, er det en god idé, at få sine særbørns samtykke, mens man stadig er i live. Dette kaldes også et forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Vi anbefaler, at få et forhåndssamtykke til uskiftet bo. På den måde kan forælderen til særbørnene selv forklarer sine ønsker om, at ægtefællen skal sidde i uskiftet bo. I de situationer har børnene typisk større forståelse for ønsket og er dermed også er mere tilbøjelige til at give deres samtykke. Det er vores erfaring, at denne måde forhindrer en del konflikter.

Hvad er betingelserne for at sidde i uskiftet bo?

Der er 4 betingelser, der skal være opfyldt, før en ægtefælle kan sidde i uskiftet bo:

1) At der er et formuefællesskab mellem ægtefællerne

Hvis ægtefællerne gennem en ægtepagt har besluttet, at alle deres respektive ejendele skal være særeje, vil de ikke kunne sidde i uskiftet bo. Hvis der ikke er oprettet en ægtepagt af den type, vil der altid være formuefællesskab mellem ægtefællerne.

2) At eventuelle særbørn har givet deres samtykke til det uskiftede bo

Fællesbørn (børn man har sammen) kan ikke modsætte sig, at den længstlevende forælder sidder i uskiftet bo. Førstafdødes særbørn (børn fra tidligere forhold) vil derimod kunne modsætte sig et uskiftet bo og kan kræve, at boet skiftes (at arven fordeles). Det er altså kun med særbørnenes samtykke, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo. I den forbindelse er det vigtigt, at påpege, at hvis særbørnene ikke er myndige, når der skal indhentes samtykkeerklæring, kan det typisk ikke lade sig gøre for den længstlevende at sidde i uskiftet bo. Det vil nemlig kræve både samtykke fra børnenes anden biologiske forælder og Statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil ofte være tilbageholdende med at give samtykket, da det er Statsforvaltningen primære opgave at varetage barnets interesser, som objektivt set vil være at modtage arven efter den afdøde forælder.

3) At længstlevende ikke er personligt konkurs

Den længstlevende må ikke være under konkurs.

4) At længstlevende er myndig

Den længstlevende skal være myndig for at kunne sidde i uskiftet bo. Længstlevende må altså ikke være under værgemål eller på anden måde have fået frataget sin retlige handleevne.

Hvordan gør jeg forhåndssamtykket gyldigt?

Når du har udfyldt formularen og gennemført betalingen, modtager du med det samme dit forhåndssamtykke til uskiftet bo. Herefter skal forhåndssamtykket dateres og underskrives af arvingen (særbarnet). Dit forhåndssamtykke vil herefter være gyldigt, og der er altså således ikke noget krav om tinglysning, advokat-assistance eller lignende.

Både den ægtefælle, som skal have mulighed for at sidde i uskiftet bo, og alle særbørn, som afgiver samtykket, bør opbevare en kopi af erklæringen.

Hvis særbarnets forælder skulle gå bort og ægtefællen ønsker at sidde i uskiftet bo, skal ægtefællen blot indlevere en anmodning om uskiftet bo til skifteretten, som du finder her. Denne erklæring skal udfyldes og indsendes sammen med den underskrevne erklæring om forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Start din erklæring om forhåndssamtykke til uskiftet bo her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler