Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

07. december 2021

Topskat

Topskat er en ekstra skattebetaling på 15 %, du skal betale, hvis din indkomst overstiger en vis grænse. Det er derfor kun de danskere, som tjener mest, der skal betale topskat, hvorfor topskat tit debatteres i medierne. Læs her, hvornår og hvor meget du skal betale topskat, samt hvordan det skrå skatteloft regulerer, hvor meget du maksimalt kan betale i skat.Hvad er topskat?

Alle danskere med en indtjening betaler indkomstskat, men langt fra alle betaler topskat. Topskat er nemlig en ekstra indkomstbeskatning, som lægges oven i den almindelige indkomstskat, hvis du tjener over et årligt fastsat beløb. Formålet med topskatten er, at de mere velhavende danskere skal bidrage mere til den danske velfærdsstat.

Hvor meget skal jeg tjene for at betale topskat?

For at blive pålagt at skulle betale topskat, skal din årlige indtjening overstige et beløb på 544.800 kr. (2021) efter arbejdsmarkedsbidrag. Omregner vi dette tal til månedsbasis, svarer det til en løn på 45.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag eller 49.348 kr. før arbejdsmarkedsbidrag.

Hvor meget skal jeg betale i topskat? 

Topskattesatsen er i 2021 på 15 %, hvilket gælder for alle danske skatteydere. Topskatten på 15 % betyder, at den del af din indtjening, der overstiger beløbsgrænsen på 544.800 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, beskattes med yderligere 15 %, som lægges oven i din almindelige indkomstskat. Størrelsen på din indtjening afgør naturligvis, hvor stort et beløb, du samlet set ender med at skulle betale i skat.

Eksempel: Tine har en årlig indkomst på 651.000 kr. Tines indkomst overstiger dermed grænsen på de 544.800 kr. med 106.200 kr. Det overstigende beløb på 106.200 kr. – og kun det overstigende beløb – pålægges derfor topskat oven i den almindelige indkomstskat, mens de resterende 544.800 kr. kun beskattes som normal indkomstskat.

Det skrå skatteloft

Reglerne om topskat er dog begrænset af det såkaldte skrå skatteloft. Det skrå skatteloft betyder, at topskattesatsen på 15 % sjældent er den procentsats, der reelt er gældende. Det skrå skatteloft sætter nemlig en øvre grænse for, hvor meget du må beskattes, når bundskat, kommuneskat og topskat bliver lagt sammen.

Skatteloftet er i 2021 på 52,06 %, hvilket dermed er den maksimale sats for, hvor meget du kan blive trukket i skat af din indkomst. Overstiger din samlede skatteprocent det skrå skatteloft, nedsættes topskatten således, at skattesatsen ender på 52,06 %.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

video

Hvor mange betaler topskat?

Det er kun de danskere, der tjener mest som betaler topskat, hvorfor kun ca. 8,7 % af alle danskere betaler topskat. I 2019 var der f.eks. kun 460.000 danskere, der skulle betale topskat, hvilket var et fald på 40.000 fra 2017, hvor antallet af danske topskatteydere var på 500.000.

Kan jeg undgå at betale topskat?

Generelt er det svært at undgå topskat, da det er størrelsen på din indkomst. der afgør, hvorvidt du betaler topskat eller ej. For at undgå at betale topskat, ville du derfor skulle mindske dine arbejdstimer eller modtage mindre i løn, hvilket sjældent kan betale sig rent økonomisk.

Ved at indbetale flere penge til din rate- eller livsvarig pension, kan du dog få et skattemæssigt fradrag, som kan hjælpe dig med at få dit indtjeningsniveau under topskattegrænsen. Du kan dog højst indbetale 58.500 kr. (2021) ekstra til din pension hvert år, hvorfor din årlige indkomst skal være tæt på topskattegrænsen før, at metoden kan være begunstigende for dig.

Ejer du en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab (I/S), kan du potentielt også undgå topskat ved at blive en del af virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen giver dig mulighed for at flytte indkomst i virksomheden fra et godt regnskabsår til et mindre godt regnskabsår. Hermed kan du slippe for at betale topskat i de gode regnskabsår, fordi du mindsker indkomsten ved i stedet at spare pengene op i virksomhed til senere regnskabsår.

Læs mere om fordelene ved virksomhedsordningen her

 

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder