Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

27. marts 2024

Interessentskab

Et interessentskab (eller I/S) er en virksomhedsform, der på mange måder er en slags enkeltmandsvirksomhed for flere personer. I denne artikel forklarer vi nærmere, hvordan du stifter et interessentskab og de vigtigste regler for drift af denne virksomhedstype.

Hvad er et interessentskab?

Interessentskab (I/S) er en virksomhedsform, der på mange måder minder om en enkeltmandsvirksomhed, men modsat enkeltmandsvirksomheden skal interessentskabet have mindst to ejere. Interessentskabet er en selvstændig juridisk enhed, men ejerne (interessenterne) hæfter personligt, ubegrænset og personligt for virksomhedens forpligtelser. Det betyder, at du som ejer har de samme forpligtelser som virksomheden har og er ansvarlig for interessentskabets gæld med hele din personlige formue.

Det er dog muligt, at ejerne kan være selskaber med begrænset hæftelse, såsom anpartsselskabet eller aktieselskabet. På denne måde kan man alligevel begrænse ens hæftelse som ejer.

Sådan virker Legal Desk

Hvordan stifter jeg et interessentskab?

Stiftelsen af et interessentskab er meget enkel, da der ikke er krav om vedtægter, stiftelsesdokument eller lignende. I visse tilfælde skal der dog laves en interessentskabskontrakt, der skal bruges til registrering af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen. Der skal heller ikke indbetales nogen selskabskapital i et interessentskab.

Hvis interessentskabet skal have et CVR-nummer (skal være momspligtigt), skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen. Hvis interessentskabet ikke skal betale moms eller derudover ønsker et CVR-nummer, behøver det ikke blive registreret hos Erhvervsstyrelsen. Det vil derfor bare blive stiftet ved ejernes aftale om at arbejde sammen.

Krav og lovgivning

Interessentskaber er ikke underlagt de samme krav og lovgivning som kapitalselskaber (ApS eller A/S). Der er derfor ikke krav til kapital, ledelse eller lignende forhold. Interessentskaber skal stadig bogføres efter bogføringsloven, men skal som udgangspunkt ikke indsende årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Skatter og afgifter

Interessentskabet er en selvstændig juridisk person, men det er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Det betyder, at det ikke er interessentskabet, der beskattes, men at det er ejerne (interessenterne), der beskattes for deres andel af interessentskabets indkomst. Et interessentskab vil som udgangspunkt også skulle betale moms. Du kan med fordel læse om forskellige beskatningsmuligheder i form af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Interessentskabskontrakt

Da interessentskabet udelukkende er underlagt meget få krav fra lovgivningen, betyder det, at der kan opstå tvivl blandt virksomhedens ejere om, hvilke interne regler, der gælder mellem dem, for eksempel i forhold til at en interessent vil forlade virksomheden. Det er derfor en klar fordel at lave en interessentskabskontrakt, der bestemmer, hvad der skal gælde mellem ejerne i virksomheden.