Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Virksomhedsordningen

Som ejer af enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab (I/S), kan du komme ind under det der kaldes virksomhedsordningen. Med ordningen bliver en del af virksomhedens overskud beskattet lidt ligesom et kapitalselskab, frem for den sædvanlige personlig beskatning.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen kaldes også virksomhedsskatteordningen eller forkortes helt som VSO. Ordningen er kort fortalt en måde, hvorpå personligt ejede virksomheder delvist kan få den skattemæssige fordel, som kapitalselskaber nyder godt af. I personligt ejede virksomheder, som enkeltmandsvirksomheden, beskattes alt overskud som udgangspunkt personligt. Årsagen til det er, at ejeren og virksomheden juridisk set er samme enhed. Derfor ser SKAT virksomhedens overskud som ejerens personlige indkomst, og overskuddet beskattes derfor som dette. Dette er uanset om pengene går til privat forbrug eller investeres i virksomheden i form af opsparing.

Under virksomhedsordningen er det dog muligt at der, rent skattemæssigt, skelnes mellem penge der trækkes ud af virksomheden til privatforbrug og penge der investeres i virksomheden i form af opsparing. Det er altså ikke juridisk, men kun regnskabsmæssigt at der skelnes.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Beskatning under virksomhedsordningen

Princippet bag virksomhedsordningen er, at der i stedet for personlig beskatning af det samlede overskud, kun skal betales 22 % i a-skat af det overskud, der opspares i virksomheden.    

Eksempel:
Peter ejer en enkeltmandsvirksomhed, som i 2017 har et overskud på DKK 600.000,- før skat. Peter hæver DKK 400.000,- som udbetaling til sig selv og til skat. Herefter står der DKK 200.000,- på virksomhedens bankkonto.
Under virksomhedsordningen kommer beskatningen til at være som følger: 
Peter skal betale fuld personskat af de DKK 400.000,- 
Virksomheden skal betale selskabsskat på 22 % af de DKK 200.000,-

Hvis virksomheden ikke havde været under virksomhedsordningen, skulle virksomheden betale fuld personskat af de DKK 200.000,-, som står på virksomhedens bankkonto.

 

Proces for enkeltmandsvirksomhed

Er du omfattet af virksomhedsordningen vil der dog være mere administrativt arbejde forbundet med virksomheden, end hvis du blot følger udgangspunktet og lader overskuddet personligt beskatte. Bl.a. fordi der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab, som opfylder kravene i bogføringsloven. Vi skal derfor også her gøre opmærksom på, at eksemplet ovenfor blot viser det grundlæggende princip bag virksomhedsordningen. Der vil som regel være andre faktorer der påvirker, hvordan virksomhedsordningen kan bruges i praksis af den enkelte virksomhed. Derfor anbefaler vi, at en revisor tager hånd om dette, hvis det er noget du ønsker.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at hvis du en dag ønsker at stoppe med at være omfattet af virksomhedsordningen, kan det blive dyrt, da hele det potentielle opsparede overskud skal beskattes.

Krav til virksomhedsordningen

Under virksomhedsordningen er det meget vigtigt, at der i regnskabet skelnes mellem privatforbrug og de penge, der investeres i virksomheden i form af opsparing. Virksomhedsordningen kan altså ikke bruges til at optimere beskatningen på penge, der trækkes ud af virksomheden til privatforbrug. Det betyder også, at der er en række krav til bogholderi og revision under virksomhedsordningen. Vi anbefaler derfor, at du får hjælp fra en revisor, hvis du ønsker at komme ind under virksomhedsordningen.

Sådan starter du din egen virksomhed

Drømmer du om at starte din egen virksomhed, kommer du nemt og hurtigt i gang med Legal Desk. Du skal blot udfylde vores online formular - det tager ikke mere end 15 minutter. I formularen stiller vi dig de samme spørgsmål, som en advokat ville stille, og du kan gå frem og tilbage mellem dine svar. Først når du har udfyldt formularen, og er klar til at indsende dine svar, kommer du til betaling. Du modtager dine dokumenter, så snart betaling er gennemført. Vi sørger for registrering af din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen, så du kan komme hurtigt i gang med din kommende forretning.

 

Har du allerede en PMV?

Ejer du en PMV (personligt-ejet mindre virksomhed) i forvejen, og ønsker en enkeltmandsvirksomhed i stedet, skal du omlægge den eksisterende PMV til en enkeltmandsvirksomhed. Du kan ikke have to virksomheder af denne type på samme tid.

Du omlægger din PMV hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. I forbindelse med omlæggelsen beholder din virksomhed sit CVR-nummer, og du behøver ikke at betale moms af den omsætning, der har været i virksomheden før omlæggelsen.