Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Ændring af revisor

Hvis du ønsker at udskifte selskabets revisor, fravælge revision, eller tilvælge revision af årsregnskabet før tid (ikke på den ordinære generalforsamling), skal der laves et beslutningsreferat for en generalforsamling, ligesom ændringen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Med Legal Desk kan du nemt selv gøre dette.

Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

349 kr.

Lav beslutningsreferat nu
Hos LegalDesk

Pris: 349 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Revision af årsrapport og andre konsulentydelser fra revisor

Revisorer leverer ofte andre ydelser udover revision af selskabets årsrapport, såsom udarbejdelse af budgetter og lignende. Revision af årsrapporten er reguleret af årsregnskabsloven, mens den enkelte konsulentydelse, som selskabet i øvrigt modtager fra revisoren, ikke er reguleret af loven. Konsulentydelser vil være reguleret af den konkrete aftale, selskabet laver med revisoren. Dette beslutningsreferat vedrører alene udskiftning af revisor i forhold til revision af årsrapporten og ikke andre konsulentydelser.

Udskiftning af revisor på den ordinære generalforsamling

Hvert år - og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning - skal årsrapporten indberettes til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten skal godkendes på den ordinære generalforsamling i selskabet. Hvis der er valgt en revisor, er denne som regel valgt for et år ad gangen. Valg af revision og dermed revisor vil derfor være et punkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Her kan ejerne frit vælge, om årsregnskabet skal revideres, og i så fald, hvem der skal være revisor. Dette skal bestemmes ved simpelt flertal - der skal altså bare være flere, der stemmer for end imod for at gennemføre det. Hvis du ønsker at vælge eller fravælge revision, eller udskifte revisor i forbindelse med den ordinære generalforsamling, skal du bruge vores beslutningsreferat for ordinær generalforsamling.

Udskiftning af revisor før tid

Hvis det ønskes, at der skal skiftes revisor på et andet tidspunkt end på den ordinære generalforsamling, skal revisoren skiftes midt i hans eller hendes valgte periode. Da det er generalforsamlingen, der har valgt revisoren, er det også kun denne, der kan udskifte revisoren.

Der skal derfor afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor revisoren skal udskiftes. Hvis der er enighed om det, kan der ses bort fra indkaldelse til generalforsamling og et egentligt møde. Derimod afholdes en skriftlig generalforsamling ved udarbejdelse af et beslutningsreferat. Når revisoren skal udskiftes før tid - altså før den næste ordinære generalforsamling - skal der gives en begrundelse til Erhvervsstyrelsen på udskiftningen af revisoren.

Valg af revision

Hvis selskabets årsregnskab ikke bliver revideret af en revisor, men dette ønskes fremadrettet, skal det besluttes af selskabets ejere på en ekstraordinær generalforsamling. Udover at beslutte, at selskabets årsregnskab skal revideres, skal selskabets ejere også vælge en revisor, der skal revidere årsregnskabet.

Fravalg af revision

Hvis selskabets årsrapport bliver revideret af en revisor, men dette ikke ønskes fremadrettet, skal selskabets ejere beslutte dette på generalforsamlingen. Når beslutningen er vedtaget, vil selskabets eksisterende revisor fratræde. Du skal sikre dig, at betingelserne for at selskabet ikke er pålagt revision er opfyldt, hvilket du kan læse mere om i vores artikel om revisionspligt her.

Hvordan gør jeg revisorændringen gyldig?

Beslutningen om udskiftning af revisor skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, hvor beslutningsreferatet fra generalforsamlingen skal uploades. Dette gøres på www.virk.dk. Du skal være opmærksom på, at registreringen skal foretages senest 14 dage efter beslutningen er taget - hvilket betyder datoen for generalforsamlingen.

1. Du starter med at gå til Erhvervsstyrelsens IT-system og her vælger du “Ændre virksomhed”:

start virksomhedændring på virk.dk

2. Herefter kommer du til siden nedenfor, hvor du skal trykke på knappen “Start”:

start virksomhedændring på virk.dk

3. Når du har klikket start, skal du logge på med dit nem-id for firmaet eller med din digitale medarbejder signatur:

start virksomhedændring på virk.dk

4. Du vil herefter blive bedt om at acceptere betingelserne for brug af systemet:

start virksomhedændring på virk.dk

5. Nu er du logget ind, og du kan indtaste CVR-nummeret for det selskab, hvor revisoren skal udskiftes og trykke “søg”:

start virksomhedændring på virk.dk

6. Når du har fundet virksomheden, skal du trykke på “Ændre” og herefter “Rediger virksomhed”:

start virksomhedændring på virk.dk

7. På denne side skal du gå ned til “Revision” og trykke på “Rediger”:

start virksomhedændring på virk.dk

8. Nu kan du tilvælge og fravælge revision generelt, fjerne en revisor og tilføje en ny:

start virksomhedændring på virk.dk

Hvis du vil tilføje en ny revisor klikker du på “Tilføj revisor” og kan herefter vælge at tilføje enten en “Revisionsvirksomhed” eller “Personlig revisor (CPR)”. Hvilken af de to der skal vælges afhænger af, hvad der er aftalt med revisoren.

9. Herefter skal du bare indtaste CVR/CPR-nummer og tiltrædelsesdatoen, hvilken fremgår af generalforsamlingsreferatet:

start virksomhedændring på virk.dk

Når du har indtastet informationerne om den nye revisor, skal du trykke på “Tilføj”.

10. Når du har tilføjet den nye revisor, kan du se, hvordan revisionen vil se ud fremadrettet:

start virksomhedændring på virk.dk

Husk at fjerne eventuel tidligere revisor.

Når du er tilfreds, skal du trykke på “Gem ændringer”.

11. Du er nu næsten færdig og skal gå ned til sektionen “Dokumentation” og trykke på “Rediger”:

start virksomhedændring på virk.dk

12. Du kan nu trykke på “Vedhæft” og vælge dit underskrevne generalforsamlingsreferat:

start virksomhedændring på virk.dk

13. Når dette er gjort, skal du angive hvilken af følgende dokumentet er:

  • “Referat af ordinær generalforsamling”

  • “Referat af ekstraordinær generalforsamling”

start virksomhedændring på virk.dk

Når du har valgt dette og datoen for godkendelse, skal du trykke på “Tilføj”.

14. Dokumentation er nu tilføjet og du skal trykke på “Gem ændringer”:

start virksomhedændring på virk.dk

15. Du mangler nu kun at godkende ændringerne og betale et gebyr til Erhvervsstyrelsen på 180 kr. Tryk på “Godkend og Afslut”:

start virksomhedændring på virk.dk

16. Endelig skal du trykke på “Godkend og Betal” for at gennemføre ændringerne:

start virksomhedændring på virk.dk

Når du kommer til betalingsform, skal du vælge “Separat faktura”.

Ændringen er nu gennemført og du vil modtage en kvittering på e-mail fra Erhvervsstyrelsen i løbet af få minutter.

Du kan dobbelttjekke ændringerne ved at slå din virksomhed op på datacvr.virk.dk.

Revisoren i din virksomhed er nu ændret!

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv