Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Opsigelse af medarbejder (udskudt på ubestemt tid)

Ligesom det er vigtigt, at der ved ansættelse bliver lavet en skriftlig kontrakt, er det vigtig, at der laves en skriftlig opsigelse, når en medarbejder skal afskediges. Med Legal Desk kan du nemt udarbejde en juridisk gyldig opsigelse til din medarbejder.

Hos LegalDesk

Pris: 299 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: 299 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Kan jeg frit opsige en medarbejder?

I Danmark er reglerne sådan, at det står en arbejdsgiver frit for at opsige en medarbejder. En arbejdsgiver bør dog altid være opmærksom på årsagen til opsigelsen af en medarbejder. De fleste ansatte i Danmark er nemlig omfattet af en overenskomst eller af funktionærloven (nogle af begge). Kollektive overenskomster og funktionærloven har til hensigt at beskytte lønmodtagere. Det betyder, at det kan koste arbejdsgiveren dyrt, hvis opsigelsen sker på usagligt eller uretmæssigt grundlag.

Er medarbejderen omfattet af en overenskomst?

Før du opsiger en medarbejder, bør du tjekke om vedkommende er omfattet af en overenskomst. Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, gælder der muligvis særlige regler for opsigelsen, og derfor kan denne skriftlige opsigelse være ugyldig. Eksempelvis kan der være krav om, at medarbejderen skal modtage en skriftlig advarsel, før vedkommende kan opsiges. Læs mere om skriftlig advarsel længere nede.

Sådan virker Legal Desk

video

Saglig eller usaglig opsigelse

Kort fortalt er en saglig opsigelse en lovlig opsigelse, der skal kunne begrundes i enten virksomhedens drift eller medarbejderens adfærd.

  • Sagligt begrundede opsigelser knytter sig altså til medarbejderens eller virksomhedens forhold. Det kan eksempelvis være nedskæringer, omstruktureringer på arbejdspladsen, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af væsentlige retningslinjer på arbejdspladsen eller tyveri.

  • Usagligt begrundede opsigelser kan være graviditet/orlov i forbindelse med familieforøgelse (gælder for både mænd og kvinder), medarbejderens religiøse og politiske overbevisning, seksuelle orientering eller alder.

Skal opsigelsen begrundes?

Arbejdsgiver har altid pligt til at give medarbejderen en begrundelse for opsigelsen. Når en medarbejder ønsker at sige op, har arbejdsgiveren omvendt ikke krav på at få en begrundelse for opsigelsen.

Skal der gives en skriftlig advarsel forud for opsigelsen?

Hvis medarbejderen er dækket af en overenskomst, er der muligvis krav om, at arbejdsgiveren skal give medarbejderen en skriftlig advarsel før vedkommende opsiges. På samme måde gælder det, hvis medarbejderen er dækket af funktionærloven, hvor arbejdsgiver i så fald er forpligtet til, at give medarbejderen minimum en skriftlige advarsel, før han eller hun opsiges.

Det giver som regel kun mening, at give en skriftlig advarsel i situationer, hvor medarbejderen har mulighed for at forbedre sin indsats. Hvis opsigelsen af en medarbejder begrundes i medarbejderens forhold, såsom overholdelse af mødetider, kan det derfor være en god idé (såfremt det ikke allerede kræves i overenskomst eller gældende lovgivning), at give en skriftlig advarsel først. Derimod giver det som regel ikke mening, at give en skriftlig advarsel, hvis opsigelsen sker på grundlag af nedskæringer i virksomheden eller hvis medarbejderen har begået tyveri på arbejdspladsen.

Lav en skriftlig advarsel her

Udarbejd en skriftlig opsigelse online

Du kan nemt og sikkert udarbejde en skriftlig opsigelse til en medarbejder gennem Legal Desk. Legal Desks skriftlige opsigelse lever op til de juridiske krav og omfatter følgende områder:

  • Valg af opsigelsestype (fritstilling, suspension eller almindelig opsigelse)

  • Opsigelsesvarsel

  • Begrundelse for opsigelsen

  • Eventuel tilbagelevering af materiel (eksempelvis telefon, bil og computer)

  • Hvad der skal ske med eventuel afspadsering og/eller feriefridage

  • Om der skal være mulighed for fratrædelsesaftale

  • Hvordan opsigelsen skal meddeles (per anbefalet brev eller underskrevet af arbejdsgiver og medarbejder)

Når du har besvaret en række spørgsmål online, modtager du straks den færdige opsigelse, der er klar til at blive underskrevet og afleveret.

 

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv