Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Omdannelse af IVS til ApS

Spar tid og penge – lad os stå for omdannelsen af dit IVS. Vi hjælper dig igennem hele processen, så du nemt og hurtigt kan komme videre med driften af din virksomhed. Bemærk, at Legal Desk på nuværende tidspunkt kun tilbyder omdannelse af IVS og ikke omdannelse af enkeltmandsvirksomheder.

Hos LegalDesk

Pris: 1.999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 6.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

1.999 kr.

Bestil omdannelse nu
Hos LegalDesk

Pris: 1.999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 6.000 kr.

Ift. traditionel advokat


Artiklen er opdateret pr. 22. april 2021


Iværksætterselskabet afskaffes

På baggrund af folketingets beslutning tilbage i 2019, afskaffes iværksætterselskabet som selskabsform i Danmark. Dette betyder, at alle iværksætterselskaber skal afvikles senest d. 15 oktober 2021. Som ejer af et iværksætterselskab har du derfor to valgmuligheder: omdan dit IVS eller luk selskabet.  

 

Hvis ikke du gør noget - dvs. hverken omdanner eller lukker dit IVS inden d. 15 oktober - vil selskabet blive tvangsopløst.

Konsekvenser ved tvangsopløsning

En tvangsopløsning betyder, at du mister kontrollen over dit selskab, da der indsættes en advokat til at varetage ledelsen. Vedkommende har til opgave at betale alle selskabets kreditorer og derefter lukke selskabet, på vegne af dig. 

Bliver dit IVS tvangsopløst, kan dette få konsekvenser for dig. For det første vil en tvangsopløsning medføre omkostninger, som du skal betale. For det andet vil det fremgå i CVR-registret, at du har været ejer af et selskab, der er blevet tvangsopløst. Sidstnævnte konsekvens kan have den negative virkning, at det kan blive svært for dig, at oprette en erhvervskonto i fremtiden, da en tvangsopløsning kan anses som værende et “rød flag”. Bliver dit IVS tvangsopløst, kan dette få konsekvenser for dig. For det første vil en tvangsopløsning medføre omkostninger, som du skal betale. For det andet vil det fremgå i CVR-registret, at du har været ejer af et selskab, der er blevet tvangsopløst. 

Tvangsopløsning kan altså have den konsekvens, at det kan blive svært for dig, at oprette en erhvervskonto i fremtiden, da en tvangsopløsning ofte betragtes som et “rød flag”.

Bestil omdannelse nu

Hvordan omdanner jeg mit IVS?

Ønsker du at din videreføre din virksomhed, skal selskabet omdannes til et ApS. I praksis betyder dette, at selskabsformen blot skal ændres fra et iværksætterselskab til et anpartsselskab, hvilket er forholdsvis nemt og ubesværet, da begge selskabsformer er kapitalselskaber. Dog betyder omdannelsen, at selskabets juridiske rammer ændres en smule, men uden at påvirke måden, du driver selskabet på eller i form af ekstra administrativt arbejde. 

Det eneste krav som omdannelsen til et ApS medfører er, at selskabet skal have selskabskapital på minimum 40.000 kr. Dette er et generelt krav for alle anpartsselskaber. Bemærk venligst, at kapitalen, der indskydes i selskabet, ikke kan komme fra selskabets egen erhvervskonto. Ved kapitalforhøjelse kan kapitalen udelukkende indskydes fra privatpersoner, såsom selskabets ejer(e).

Det betyder altså, at du skal kunne indbetale differencen mellem den registreret selskabskapital i iværksætterselskabet og minimumskravet på de 40.000 kr.

Eksempel: Dit IVS har en registreret selskabskapital på 10.000 kr., men har et underskud på 20.000 kr. Til trods for underskuddet, skal du kun indbetale 30.000 kr. som en kontant kapitalforhøjelse, så selskabskapitalen kommer op på samlet 40.000 kr. Enhver gæld og/eller underskud, selskabet måtte have, vil blot følge med virksomheden under omdannelsen. 

 

Bestil omdannelse nu

 

Hvordan opfylder jeg kapitalkravet? 

Som nævnt ovenfor, skal der som minimum være 40.000 kr. til stede på omdannelsestidspunktet. Du opfylder kapitalkravet på minimum 40.000 kr. ved at forhøje selskabskapitalen, hvilket kan ske på tre måder:

1. Kontant kapitalforhøjelse

Du foretager en kontant kapitalforhøjelse ved at indskyde flere penge i selskabet, svarende til differencen mellem den CVR-registrerede selskabskapital for dit selskab, og minimumskravet på 40.000 kr. 

2. Omdannelse med reserver

Du forhøjer selskabskapitalen ved at anvende dit selskabs reserver. Ved reserve forstås de midler i selskabet, som du har rådighed over. Reserven kan enten bestå af de tvungne 25% af dit selskabs årlige overskud, også kaldet bunden reserve, eller af andre frie reserver i selskabet, eksempelvis overført overskud. Er du i tvivl om, hvorvidt dit selskab har reserver, tvungne og/eller frie reserver, vil dette fremgå af selskabets seneste årsregnskab. 

3. Kombination af kontant indbetaling og reserver

Du kombinerer kontant kapitalforhøjelse og omdannelse gennem reserver. Har dit selskab eksempelvis en reserve, men er denne reserve ikke stor nok til at opfylde minimumskravet på 40.000 kr. alene, kan reserven anvendes i kombination med en kontant indbetaling. I det tilfælde kan du foretage en kontant kapitalforhøjelse, der beløbsmæssigt svarer til differencen mellem reserver og minimumskravet. 

Når du omdanner dit IVS gennem Legal Desk, vælger du den ønskede metode i formularen. Du kan se, hvordan omdannelsen forløber fra start til slut her:

Bestil omdannelse nu

Omdan IVS uden revisorerklæring og vurderingsberetning

Som noget nyt er det ikke længere et krav, at kapitalens tilstedeværelse på minimum 40.000 kr., skal bekræftes af en godkendt revisor. Dette har den fordel for dig, at du ikke behøver at indhente en revisorerklæring inden, at du kan omdanne til IVS til et ApS. Vælger du at omdanne dit selskab gennem Legal Desk, er det desuden heller ikke nødvendigt at indhente en vurderingsberetning inden, at du kan omdanne selskabet. 

Anvender du Legal Desk til at omdanne dit IVS til ApS, kan du på den måde gennemføre omdannelsen nemt og hurtigt. 

Hvis jeg ønsker at lukke mit iværksætterselskab?

Ønsker du ikke at drive dit iværksætterselskab videre som et anpartsselskab, skal du aktivt selv nedlukke selskabet, da dette ikke gøres automatisk. Nedlukningen af dit selskab kan enten ske gennem en betalingserklæring, likvidation eller den ufrivillige tvangsopløsning.

Læs mere om nedlukning af IVS her

Vi omdanner dit IVS – nemt, hurtigt og billigt

Bemærk, at Legal Desk på nuværende tidspunkt kun tilbyder omdannelse af IVS og ikke omdannelse af enkeltmandsvirksomheder. 

Du kan omdanne dit IVS med Legal Desk for 1.999 kr. Dette er en besparelse på rundt regnet 6.000 kr. i forhold til prisen hos en traditionel advokat. 

Vi hjælper dig igennem hele processen, så du nemt og hurtigt kan komme videre med din virksomhed. Det eneste, du skal gøre, er at udfylde formularen, betale og derefter underskrive de færdige juridiske dokumenter – så ordner vi resten.

Sådan virker Legal Desk

video

 

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv