Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Stiftelse af Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab (A/S) er det “største” af de danske selskabsformer med et krav om et kapitalindskud på 400.000 kroner. Med Legal Desk kan du selv lave de nødvendige selskabsdokumenter, og vi tilbyder at sørge for registrering og bekræftelse af selskabskapital. Så kan du nemt og hurtigt komme i gang med selskabsstiftelsen.

LEGAL DESK
699 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Hvad er et aktieselskab?

Aktieselskaber angives altid med “A/S” efter selskabsnavnet. Aktieselskabet er underlagt flere krav end anpartsselskabet og iværksætterselskabet. Blandt andet skal der indskydes 400.000 kr. i startkapital, og der skal både være en bestyrelse og en direktion i selskabet.

For iværksættere er det almindeligvis mere hensigtsmæssigt at stifte en enkeltmandsvirksomhed, et anpartsselskab (ApS) eller et iværksætterselskab (IVS), da kravet til selskabskapital er væsentligt mindre. Derudover kan både ApS og IVS efterfølgende omdannes til A/S, og man afskærer sig derfor ikke for muligheden ved at starte en af de “mindre” selskabstyper.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvorfor skal jeg stifte et aktieselskab?

Der er dog også fordele ved at stifte et aktieselskab:

  • Begrænset hæftelse: Ejerne hæfter kun med de penge, som de har investeret og ikke med deres personlige formue. Hvis selskabet går konkurs, kan kreditorerne derfor ikke søge sig fyldestgjort i ejernes personlige formuer. Dette gælder også for IVS og ApS.

  • Selvstændig juridisk person: Dette kan efter omstændighederne medføre skattemæssige fordele grundet den forholdsvis lave selskabsskat. Dette gælder også for IVS og ApS.

  • Fleksibilitet i forhold til flere ejere: Aktier er forholdsvist nemt omsættelige. Det er derfor nemmere at udbyde sine aktier til interesserede parter, når man har et aktieselskab, og derved få ny kapital i selskabet.

  • Tyngde: Da et aktieselskab ikke kan stiftes uden et indskud på mindst 400.000 kr., giver selskabsformen som oftest omverdenen et indtryk af en vis soliditet og seriøsitet. Dette kan være en fordel i forhold til kunder, forretningspartnere og leverandører.

Hvilke dokumenter bruges til at stifte et A/S?

Når du stifter dit aktieselskab gennem Legal Desk, modtager du alle dokumenter til stiftelse og registrering. De nødvendige dokumenter er:

1) Stiftelsesdokument
Stiftelsesdokumentet beskriver, hvordan aktieselskabet skal stiftes. Dette inkluderer, hvem der stifter selskabet, hvad det skal hedde, hvor mange penge, der skal skydes i selskabet, hvor stor en andel hver ejer skal eje og hvem, der skal sidde i direktionen og bestyrelsen.

2) Vedtægter
Vedtægterne beskriver, hvilke regler der skal gælde for selskabets virke og drift. Det er blandt andet, hvilken forretning aktieselskabet skal drive, hvordan beslutninger skal træffes og hvordan ledelsen skal sammensættes

Sådan stifter du et aktieselskab

For at stifte et aktieselskab gennem Legal Desk skal du udfylde en online-formular. I den formular skal du blandt andet vælge, hvorvidt du selv sørger for at registrere dit selskab hos Erhvervsstyrelsen, eller om Legal Desk skal ordne det for dig. Hvis du ønsker, at Legal Desk sørger for registreringen, skal du blot tilvælge Legal Desk Registreringsservice i formularen. Registrering og bekræftelse af selskabskapital koster 499 kroner. Hvis du ønsker at ordne registreringen selv, kan du læse mere om, hvordan dette gøres i vores vejledning her. Bemærk, at du i den forbindelse også skal sørge for at få bekræftet selskabskapitalen.

Bemærk, at alle selskaber skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at opnå gyldighed, og for at dit selskab kan modtage et CVR-nummer. Uanset hvem der sørger for registrering, kræver Erhvervsstyrelsen altid et registreringsgebyr på 670 kr. Når du har udfyldt formularen og betalt, får du straks adgang til selskabsdokumenterne. Dokumenterne skal underskrives af stifteren, og eventuelle øvrige stiftere, for at selskabet kan blive gyldigt. Selskabsdokumenterne kan nemt og sikkert underskrives med NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her). Alle stiftere har altid adgang til selskabsdokumenterne i deres personlige arkiv på legaldesk.dk.

Når dokumenterne er underskrevet, er selskabet klar til at blive registreret. Hvis du har tilkøbt Legal Desk Registreringsservice, sender vi dit selskab til registrering inden for 24 timer, og du vil typisk modtage dit CVR-nummer yderligere 24 timer efter vi har indsendt selskabet til registrering.

Lav dit aktieselskab her

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler