Legal Desk
93 87 78 89. Alle hverdage 9 - 17

Stiftelse af Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab (A/S) er det “største” af de danske selskabsformer med et krav om et kapitalindskud på 500.000 kroner. Med Legal Desk kan du lave de nødvendige selskabsdokumenter til et aktieselskab og derefter nemt selv registrere det hos Erhvervsstyrelsen.

LEGAL DESK
699 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab er en type af selskab, der angives med et “A/S” efter selskabsnavnet. For at stifte et aktieselskab skal der indskydes 500.000 kr., hvilket betyder, at der stilles et stort krav til startkapital fra ejerne.

Aktieselskabet er desuden underlagt flere krav end både anpartsselskabet og iværksætterselskabet, da der i aktieselskabet skal være en bestyrelse ud over direktionen.

For iværksættere er det derfor almindeligvis mere hensigtsmæssigt at stifte en enkeltmandsvirksomhed, et anpartsselskab eller et iværksætterselskab, da kravet til selskabskapital er væsentligt mindre, og det derfor ikke er nødvendigt at binde så mange midler i selskabet. Både et ApS og IVS kan efterfølgende omdannes til et A/S, og man afskærer sig derved ikke for muligheden ved at starte en af de “mindre” selskabstyper.

Har kan du læse mere om både iværksætterselskaber og anpartsselskaber.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvorfor skal jeg stifte et aktieselskab?

Der er flere fordele ved at stifte aktieselskab. Størstedelen af disse fordele er de samme, som man får med et iværksætterselskab eller anpartsselskab:

  • Begrænset hæftelse: Ejerne hæfter kun med de penge, som de har investeret og ikke med deres personlige formue. Hvis selskabet går konkurs, kan kreditorerne derfor ikke søge sig fyldestgjort i ejernes personlige formuer.

  • Selvstændig juridisk person: Dette kan efter omstændighederne medføre skattemæssige fordele grundet den forholdsvis lave selskabsskat.

  • Fleksibilitet i forhold til flere ejere: Aktier er forholdsvist nemt omsættelige. Det er derfor nemmere med et aktieselskab at udbyde sine aktier til interesserede parter og derved få ny kapital i selskabet.

  • Giver en vis tyngde: Da et aktieselskab ikke kan stiftes uden et indskud på mindst 500.000 kr., så giver selskabsformen som oftest omverdenen et indtryk af en vis soliditet og seriøsitet. Dette kan være en fordel i forhold til kunder, forretningspartnere og leverandører.

Hvilke dokumenter bruges til at stifte et A/S

Når du stifter dit aktieselskab gennem Legal Desk, modtager du alle de dokumenter, der er nødvendige for at stifte dit aktieselskab. Disse dokumenter er:

1) Stiftelsesdokument
Stiftelsesdokumentet beskriver, hvordan aktieselskabet skal stiftes. Dette betyder, hvem der stifter selskabet, hvad det skal hedde, hvor mange penge, der skal skydes i selskabet, hvor stor en andel hver ejer skal eje og hvem, der skal sidde i direktionen og bestyrelsen.

2) Vedtægter
Vedtægterne beskriver, hvilke regler der skal gælde for selskabets virke og drift. Det er blandt andet, hvad aktieselskabet skal drive af forretning, hvordan beslutningerne skal tages i aktieselskabet og hvordan ledelsen skal sammensættes.

Sådan stifter du et aktieselskab

For at stifte et aktieselskab gennem Legal Desk skal du udfylde en online-formular, hvor du samtidig skal tage stilling til, hvorvidt vi skal klare selskabsregistreringen for dig, eller om du selv vil stå for dette. Alle selskaber skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at opnå gyldighed og for at du kan modtage dit CVR-nummer, hvilket altid koster et registreringsgebyr på 670 kr. Hvis du tilvælger Legal Desk Registreringsservice, sørger vi for hele registreringen og bekræftelse af selskabskapitalen for et gebyr på 499 kr. Hvis du selv ønsker at ordne registreringen, kan du læse mere om, hvordan dette gøres i vores vejledning her. Bemærk, at du i den forbindelse også skal sørge for at få bekræftet selskabskapitalen.

Når du har gennemført formularen og betalt for dine dokumenter til aktieselskabet, vil du straks få adgang til selskabsdokumenterne. Dokumenterne skal først og fremmest underskrives af stifteren eller stifterne, hvilket kan gøres sikkert og nemt med NemID. Der er altså hverken behov for at printe eller scanne. Efterfølgende bliver stiftelsesdokumenterne opbevaret sikkert online i hver parts private Legal Desk arkiv.

Når de er underskrevet, er selskabet klar til at blive registreret hos Erhvervsstyrelsen. Har du tilkøbt Legal Desk Registreringsservice, går der typisk 24 timer inden vi sender det til registrering og yderligere 24 timer efter indsendelsen, til du modtager dit CVR-nummer og dit aktieselskab dermed er gyldigt.

Start selskabsdokumenter til stiftelse af aktieselskab her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler