cart

Skøde

Hvis du skal købe eller sælge fast ejendom, skal der udarbejdes en købsaftale og derefter et skøde. Når købsaftalen er udarbejdet, kan skødet oprettes og tinglyses - herefter er ejendommen officielt overdraget. Vi sørger for tinglysning af skødet, når du opretter købsaftalen hos os.

Hos LegalDesk

Pris: 2.499 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: 2.499 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Dokumenter til køb og salg af fast ejendom

Når fast ejendom skal overdrages, skal der typisk bruges to dokumenter: købsaftale og skøde. Købsaftalen, også kaldet overdragelsesaftalen, er en indledende aftale mellem køber og sælger, hvori vilkårene for handlen bestemmes. Aftalen danner på den måde grundlag for den kommende overdragelse og beskriver følgende:

 • Hvem der overdrager.
 • Hvem der overdrages til.
 • Hvad der overdrages.
 • De vilkår, som parterne har aftalt sig frem til vedrørende pris, deponering, overtagelsesdato, medfølgende inventar osv.

Læs mere om indholdet i købsaftalen her

Når købsaftalen er udarbejdet og underskrevet af parterne, er næste skridt at iværksætte den officielle overdragelse. Det sker gennem tinglysningen af det nye skøde på ejendommen. Skødet er altså det dokument, som sendes til tinglysning. Skødet er et digitalt dokument, som udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk via tinglysning.dk.

Købsaftalen og skødet er derfor to dokumenter, som skal bruges i forbindelse med overdragelsen. Først oprettes købsaftalen og på baggrund af de vilkår, der aftales i købsaftalen, udformes skødet.

Når du opretter din købsaftale gennem Legal Desk, sørger vi for at udforme det digitale skøde, og at få det tinglyst.

Læs mere om tinglysning af skøde her

Sådan virker Legal Desk.

video

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde indeholder de overordnede oplysninger om ejendommens ejerskift og vilkårene for overdragelsen. Skødet er derfor ikke så detaljeret som købsaftalen. Der stilles en række lovkrav til udformning og indhold i skøder, som skal opfyldes, for at skødet er gyldigt. Når du benytter Legal Desk, er du garanteret, at skødet lever op til alle lovkrav.

Et skøde fra Legal Desk indeholder:

 • Navn, adresse og CPR-nr. på sælger(e) og køber(e)
 • Ejendommens adresse
 • Købesum og pantehæftelser
 • Offentlig ejendomsvurdering
 • Servitutter
 • Overtagelsesdato

Skødet kan derudover indeholde andre påkrævede erklæringer, hvis der for eksempel er tale om overdragelse af dødsbo eller landbrugsejendom.

Skal et skøde tinglyses?

Ja, et skøde skal altid tinglyses. Formålet med tinglysningen er, at registrere den nye ejers ret til ejendommen, og i den forbindelse at gøre ejerskiftet offentligt tilgængeligt. Skødet er altså ikke gyldigt før, at det er blevet tinglyst.

Når du opretter din købsaftale gennem Legal Desk, sørger vi også for udformningen af skødet, samt den efterfølgende tinglysning. Det er alt sammen inkluderet i prisen.

Læs mere om tinglysning af skøde her

Hvem kan bruge Legal Desks købsaftale og skøde?

Legal Desks formular til købsaftale og efterfølgende udformning og tinglysning af skøde, er tilpasset en række brugerscenarier. Når overdragelsen sker mellem nedenstående parter, kan købsaftale og skøde fra Legal Desk med fordel bruges.

 • Ægtefæller i forbindelse med separation/skilsmisse.
 • Kærester.
 • Nærtstående (såsom mellem søskende eller bedsteforældre og børnebørn).
 • Forældre og børn (såsom ved salg af forældrekøb).
 • Dødsbo og længstlevende ægtefælle.

Sådan laver du nyt skøde på ejendommen

Opret købsaftalen ved at udfylde vores online formular, som du finder her på siden. Heri stiller vi dig en række spørgsmål, og på baggrund af dine svar, udarbejder vi din købsaftale. Når du har betalt, modtager du straks købsaftalen, som skal underskrives. Herefter kan vi begynde udformningen af skødet. 

Legal Desk _Skoede _Generisk _1000_1538-px 2

 

Når du laver dokumenterne til overdragelsen gennem Legal Desk, styrer vi processen og holder dig løbende opdateret. Så ved du hele tiden, hvad der foregår, og hvornår du skal foretage dig noget. Vi er naturligvis også altid tilgængelige for de spørgsmål, som du måtte have før, under og efter tinglysningen af skødet.

 

Start nu
Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv