Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Skøde

Hvis du skal købe eller sælge fast ejendom, skal der udarbejdes en købsaftale og derefter et skøde. Når købsaftalen er udarbejdet, kan skødet oprettes og tinglyses - herefter er ejendommen officielt overdraget. Vi sørger for tinglysning af skødet, når du opretter købsaftalen hos os.

LEGAL DESK
2.500 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Hvad er forskellen på købsaftale og skøde?

Købsaftalen for fast ejendom, også kaldet overdragelsesaftalen, er en indledende aftale mellem køber og sælger, hvori vilkårene for handlen bestemmes. Aftalen danner på den måde grundlag for den kommende handel. I aftalen beskrives det, hvem der handler, hvad der handles og de vilkår, som parterne har aftalt sig frem til vedrørende pris, overtagelsesdato, medfølgende inventar osv.

Når købsaftalen er udarbejdet og underskrevet af parterne, er næste skridt at iværksætte den officielle overdragelse. Det sker gennem tinglysningen af det nye skøde på ejendommen. Skødet er altså det dokument, som sendes til tinglysning. Skødet er et digitalt dokument, som udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk via tinglysning.dk.

Købsaftalen og skødet er på den måde to dokumenter, som skal bruges i forbindelse med overdragelsen; først oprettes købsaftalen, og på baggrund af de vilkår der aftales i købsaftalen, udformes skødet.

Når du opretter købsaftalen gennem Legal Desk, sørger vi for at udforme det digitale skøde og at sende det til underskrift hos køber og sælger.

Opret købsaftale og skøde med rabat

Vi kører lige nu et testforløb, hvor kunder kan 50 % rabat på købsaftale og skøde.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller at oprette skødet gennem Legal Desk, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 93 87 78 89 eller på mail mette@legaldesk.dk for at få rabatten.

Se hvordan Legal Desk virker.

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde indeholder de overordnede oplysninger om ejendommens ejerskift og vilkårene for overdragelsen. Skødet er derfor ikke så detaljeret som købsaftalen. Der stilles en række lovkrav til udformning og indhold i skøder, som skal opfyldes for at skødet er gyldigt. Når du benytter Legal Desk, er du garanteret, at skødet lever op til alle lovkrav.

Skøde fra Legal Desk indeholder:

 • Navn, adresse og CPR-nr. på sælger(e) og køber(e)
 • Ejendommens adresse
 • Købesum og pantehæftelser
 • Offentlig ejendomsvurdering
 • Servitutter
 • Overtagelsesdato

Skødet kan derudover indeholde andre påkrævede erklæringer, hvis der for eksempel er tale om overdragelse af dødsbo eller landbrugsejendom.

Skal et skøde tinglyses?

Ja, et skøde skal altid tinglyses. Formålet med tinglysningen er, at registrere den nye ejers ret til ejendommen, og i den forbindelse at gøre ejerskiftet offentligt tilgængeligt. Skødet er altså ikke gyldigt før, at det er blevet tinglyst.

Når du opretter din købsaftale gennem Legal Desk, sørger vi for at gøre skødet klar til tinglysning. Denne service er inkluderet i prisen.

Hvem kan bruge Legal Desks købsaftale og skøde?

Legal Desks formular til købsaftale, og efterfølgende udformning og tinglysning af skøde, er tilpasset en række brugerscenarier. Det er derfor kun ved overdragelse mellem nedenstående parter, at købsaftale og skøde fra Legal Desk kan bruges.

 • Ægtefæller i forbindelse med separation/skilsmisse
 • Kærester
 • Nærtstående (såsom mellem søskende eller bedsteforældre og børnebørn)
 • Forældre og børn
 • Dødsbo og længstlevende ægtefælle

Sådan laver du nyt skøde på ejendommen

Med Legal Desk kan du som køber eller sælger nemt oprette en juridisk gyldig købsaftale. Du skal blot udfylde formularen og betale for aftalen, hvorefter den er klar til at blive underskrevet af sælger og køber.

Når aftalen er underskrevet, sørger vi for at udforme det digitale skøde og sende det til tinglysning i Tinglysningsrettens IT-system. Når tinglysningen er gået igennem, og eventuelle eksisterende lån på ejendommen aflyst og nye lån tinglyst, er ejendomshandlen endelig.

Herfra har køber officielt opnået ret til ejendommen, og vil fremgå som den retmæssige ejer af ejendommen i tingbogen.

 

Legaldesk Skoede Generisk 2 

 

Det kan virke kompliceret, men bare rolig. Vi styrer processen og holder dig løbende opdateret, så du ved, hvad der foregår, og hvornår du skal foretage dig noget. Vi er naturligvis også altid tilgængelige for de spørgsmål, som måtte opstå før, under og efter tinglysningen af skødet.

Opret skøde her

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler