Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Frikort, hovedkort og bikort

Du har hvert år ret til at tjene et skattefrit beløb via dit skattekort. Enten skal du bruge dit frikort, eller du skal bruge dit hovedkort og eventuelt bikort. Samlet betegnes frikort, hovedkort og bikort som skattekort. Vi forklarer her, hvad der karakteriserer skattekortene hver især.

Hvad er et frikort?

Et frikort er et skattekort, der giver dig ret til at tjene et skattefrit beløb hvert år, som også kaldes frikortsbeløb. Helt lave indkomster er på den måde fritaget fra at skulle betale skat, hvilket typisk vedrører unge med fritidsjob eller hjemmeboende, der får SU og ikke arbejder ved siden af. Dog skal alle betale 8 % i arbejdsmarkedsbidrag, selvom man ikke overstiger grænsen på sit frikort, med undtagelse fra personer på SU, dagpenge og pension. Dit frikort kan bruges af flere udbetalere. Hvis dit frikort er opbrugt, trækker udbetalerne skat ud fra, hvad der står på din forskudsopgørelse, som de automatisk får fra SKAT. Derudover får du automatisk et nyt frikort, når året er gået.

Hvem kan få et frikort?

Et frikort er for alle, der er fyldt 15 år, og SKAT opretter automatisk et frikort i det år, man fylder 15 år. For personer der er under 15 år, er det dog også muligt at oprette et frikort på SKATs hjemmeside ved at bruge en TastSelv-kode.

Hvad er et hovedkort?

Hvis du tjener mere end dit frikortsbeløb, vil du i stedet få et hovedkort, der bruges til din primære indtægtskilde, altså det sted hvor du tjener mest, hvilket typisk er dit arbejde. Med et hovedkort er der tale om et personfradrag frem for et frikortsbeløb. Personfradraget er derfor det beløb, du må tjene skattefrit. På hovedkortet står der din trækprocent, altså hvor mange procent af din løn du skal betale i skat, og der står dit personfradrag, altså det beløb du skattefrit må tjene. Der bør kun være én udbetaler, der anvender dit hovedkort, hvis der er flere, kan du risikere at betale for lidt i skat og dermed komme til at skylde penge til SKAT. Du skal selv sørge for at give din(e) udbetaler/udbetalere oplysning om, hvorvidt hovedkortet eller bikortet skal bruges.

Se hvordan Legal Desk virker

Hvad er et bikort?

Du har kun brug for dit bikort, hvis du har flere aktører, der skal udbetale penge til dig, eksempelvis hvis du både har en arbejdsgiver og du får udbetalt SU. Bikortet kan ligeledes bruges flere steder. Der er ingen skattefri indtjening via bikortet. Det betyder, at der på bikortet kun står, hvor mange procent du bliver trukket i skat og du betaler derfor fuld skat, når en udbetaler bruger dit bikort.

Hvor meget kan jeg tjene skattefrit?

Alle skattepligtige personer har et grundfradrag. Grundbeløbet for fradraget pristalsreguleres hvert år. Derudover kan der være en række personlige forhold, der spiller ind som for eksempel, hvis du ejer en bolig. I så fald vil du have fradrag for renter og bidrag for realkreditlånet. Skattekortet  er derfor individuelt, og der er altså forskellige forhold, der afgør, hvor meget du kan tjene skattefrit. Det vil fremgå øverst på din forskudsopgørelse, hvor meget du må tjene skattefrit. Har du et frikort, vil beløbet stå som et såkaldt frikortsbeløb, og hvis du har et hovedkort, vil det stå som et personfradrag.

Hvor kan jeg finde mine skattekort?

Dine skattekort er digitale, det betyder at du skal logge ind på SKATs hjemmeside for at finde ud af, hvor meget du må tjene skattefrit og hvilke udbetalere, der bruger dit hovedkort eller bikort.