Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ansættelseskontrakt
dit dokument oprettes...
15 - 20 min.
Det tager 15 - 20 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde ansættelseskontrakt

Regler for fritidsjob

Det kan være svært at gennemskue reglerne for fritidsjobs, da de afhænger af selve arbejdet, hvor gammel du er, og om du er underlagt undervisningspligt. I denne artikel gennemgår vi blandt andet reglerne for arbejdstid, mindsteløn og skattepligt i forbindelse med fritidsarbejde. Hvis du er arbejdsgiver, kan du også gratis lave ansættelseskontrakten med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: GRATIS

Hos Legal Desk

Traditionel advokat

Spar 1.400,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er et fritidsjob?

Når du er fyldt 13 år, kan du få et fritidsjob. Et fritidsjob er et arbejde, som du typisk passer i din fritid efter skole. Der er en række regler for fritidsarbejde, du skal være opmærksom på, hvis du er under 18 år. Disse regler afhænger af, hvor gammel du er. Reglerne skal blandt andet sikre, at dit fritidsjob ikke går ud over din skolegang.

Hvis du er under 13 år, må du som udgangspunkt ikke have et arbejde. I forbindelse med kulturelle aktiviteter kan der dog gives tilladelse. Dette er eksempelvis ved sportsaktiviteter, teaterforestillinger eller koncerter.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Generelle regler for fritidsjob for alle under 18 år

Der er nogle generelle regler, der gælder for alle fritidsarbejdere under 18 år. Disse regler er følgende:

 • Du har ret til grundig oplæring i dit arbejde.
 • Din arbejdsgiver skal betale for arbejdstøj og udstyr, hvis det er nødvendigt for dit arbejde.
 • Du må ikke gentagne gange løfte ting, der vejer mere end 12 kg. Hvis forholdene er ordentlige, og du kan løfte fra løftehøjde (fra midt på låret og albuehøjde), må du løfte op til 25 kg.
 • Du må ikke arbejde med farlige kemikalier, herunder rengøringsmidler der indeholder farlige stoffer.
 • Hvis du arbejder et sted, hvor der er risiko for røveri (f.eks. grillbar, tankstation, bageri), skal der være en kollega på over 18 år sammen med dig mellem kl. 18-06 i hverdage og mellem kl. 14-06 i weekenden.

Hvis du skal ansætte en fritidsarbejde, kan du gratis lave ansættelseskontrakten her.

Regler for fritidsjob, hvis du er under 15 år

Hvis du er under 15 år, skal du - udover de generelle regler - være opmærksom på følgende regler for dit fritidsjob:

 • Dine forældre skal vide, at du har et fritidsarbejde.
 • Hvis du går i skole, må du højst arbejde to timer på en skoledag og syv timer dagligt i weekenden.
 • Du må højst arbejde 12 timer i løbet af en uge med skoledage.
 • Du må højst arbejde 35 timer i løbet af en ferieuge.
 • Du må ikke arbejde fra kl. 20-06.
 • Du må ikke arbejde med eller i nærheden af farlige maskiner, men du må godt arbejde med ufarlige maskiner som støvsugere og kopimaskiner.

Særlige regler, hvis du er mellem 15 og 18 år

Hvis du er mellem 15 og 18 år, afhænger reglerne af, om du er underlagt undervisningspligt. Det vil sige, om du er ved at gennemføre grundskolen (til og med 9. klassetrin). Hvis du er underlagt undervisningspligt, gælder følgende regler:

 • Du må højst arbejde to timer på en skoledag og otte timer dagligt i weekenden.
 • Du må højst arbejde 12 timer i løbet af en uge med skoledage.
 • Du må højst arbejde 40 timer i løbet af en ferieuge.
 • Du må ikke arbejde fra kl. 20-06.

Hvis du ikke er underlagt undervisningspligt, gælder følgende regler:

 • Du må højst arbejde otte timer om dagen.
 • Du må højst arbejde 40 timer om ugen.
 • Du må som udgangspunkt ikke arbejde fra kl. 20-06.
 • Hvis du arbejder på kontor, butik og lignende, må du ikke arbejde fra kl. 22-06.
 • Hvis du arbejder på hotel, restaurant og lignende, må du ikke arbejde fra kl. 24-06.
 • Hvis du arbejder i en stald, må du ikke arbejde fra kl. 19-04.
 • Du må godt arbejde med maskiner, hvis de er afskærmede, så du ikke kan komme i berøring med de bearbejdede dele.

Hvor meget må en ungarbejder arbejde?

Det er forskelligt, hvor meget en ungarbejder må arbejde. Det afhænger af vedkommendes alder, men også af, hvorvidt ungarbejderen er underlagt undervisningspligt.

Ungarbejder u. 15 år:

 • Maksimalt 2 timers arbejde på en skoledag og 7 timers arbejde dagligt i weekenden
 • Maksimalt 12 timers arbejde i løbet af en uge med skoledage
 • Maksimalt 35 timers arbejde i løbet af en ferieuge

Derudover må du slet ikke arbejde mellem kl. 20-06, hvis du er ungarbejder under 15 år.

Ungarbejder ml. 15-18 år og underlagt undervisningspligt

 • Maksimalt 2 timers arbejde på en skoledag og 8 timers arbejde dagligt i weekenden
 • Maksimalt 12 timers arbejde i løbet af en uge med skoledage
 • Maksimalt 40 timers arbejde i løbet af en ferieuge

Som ungarbejder ml. 15-18 år og underlagt undervisningspligt må man heller ikke arbejde mellem kl. 20-06.

Ungarbejder ml. 15-18 år og ikke underlagt undervisningspligt

 • Maksimalt 8 timers arbejde om dagen
 • Maksimalt 40 timers arbejde om ugen

Som ungarbejder ml. 15-18 år og uden undervisningspligt gælder nogle specielle regler angående, hvornår på døgnet man ikke må arbejde. Dem kan du læse i afsnittet ‘Særlige regler, hvis du er mellem 15 og 18 år’ lige ovenfor.

Regler for fritidsjob, hvis du er over 18 år

Der gælder nogle markant andre regler for fritidsjob, hvis du er over 18 år. Det skyldes i bund og grund, at du nu formelt er at betragte som voksen. Det betyder bl.a., at du nu må arbejde på alle døgnets timer, du må nu gerne sælge alkohol og cigaretter og du må nu også arbejde med farlige maskiner (såfremt du har modtaget nødvendig oplæring).

Reglerne for fritidsjob, når man er over 18 år, er dog forskellige, alt efter om man modtager SU eller ej.

Modtager du ikke SU, gælder der faktisk ingen særlige regler. Her er du blot underlagt almindelige arbejdsretlige regler om f.eks. hviletid og ferie.

Modtager du omvendt SU, er der nogle regler for, hvor meget du må tjene ved siden af SU’en. Som udgangspunkt må du tjene 13.573 kr. (2023) om måneden efter skat, hvis du læser på en ungdomsuddannelse, mens du må tjene 18.412 kr. (2023) månedligt efter skat, hvis du læser på en videregående uddannelse. 

Læs mere om reglerne for fritidsjob over 18 år her

Løn i fritidsjob

Der er ikke nogen lovbestemt mindsteløn for fritidsarbejde. Der kan dog være en mindsteløn for dit arbejde, hvis du er ansat under en overenskomst. En overenskomst er en aftale, som din arbejdsgiver indgår med en fagforening. En fagforening er en forening, der beskytter og fremmer medarbejderens interesser. Overenskomsten bestemmer blandt andet, hvad du har ret til i løn og eventuelle tillæg i forbindelse med eksempelvis aften- og weekendarbejde. Det er ikke alle arbejdsgivere, der har en overenskomst. Hvis din arbejdsgiver ikke har en overenskomst, er det dit eget ansvar at forhandle din løn og eventuelle tillæg.

Hvis du selv skal forhandle din løn, kan det være en god ide at tjekke mindstelønnen i den gældende overenskomst for dit arbejdsområde. Dette kan du bruge som et pejlemærke, når du skal aftale din løn med din arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at overenskomster er forskellige alt efter, hvilket job du har. Det betyder, at mindstelønnen varierer alt efter, om du arbejder på kontor eller i en café. Du kan altså ikke sammenligne din løn med din kammerats løn, hvis I ikke har samme type job.

Skal du betale skat?

Hvorvidt du skal betale skat af den løn, du tjener i dit fritidsarbejde, afhænger af, hvor meget du tjener. Beløbsgrænsen for hvor meget du kan tjene uden at betale skat, afhænger af din alder. Der gælder følgende beløbsgrænser:

 • Hvis du er under 18 år, kan du tjene op til 38.400 kr. (2023) om året, før du skal betale skat.
 • Hvis du er over 18 år, kan du tjene op til 48.000 kr. (2023) om året, før du skal betale skat.

Selvom du ikke tjener så meget, at du skal betale skat, skal du huske at indberette til SKAT, hvor meget du forventer at tjene i løbet af året. Hos SKAT kan din arbejdsgiver hente dit frikort, der sikrer, at du ikke skal betale skat. Bemærk dog, at du uanset hvad altid skal betale arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. af din løn. Når du har opbrugt dit frikort (tjent mere end ovenstående beløbsgrænser), bliver den resterende løn opgjort med dit hovedkort eller bikort, hvorved du betaler normal skat. 

Ret til feriepenge

Alle der er i arbejde, har ret til feriepenge. Dette gælder også, hvis du er under 18 år. Feriepenge svarer til 12,5 pct. af din løn og tillæg og er en sum penge, du kan få udbetalt efter den 1. maj året efter, du har tjent pengene. Læs mere om feriepenge her.

Få styr på ansættelsesforholdet

Du kan som arbejdsgiver hurtigt lave en ansættelseskontrakt til din fritidsarbejder med Legal Desk. Legal Desks ansættelseskontrakter sikrer, at du får medtaget alle vigtige vilkår i ansættelseskontrakten, så der er klare rammer for ansættelsesforholdet.   

Klik ‘Lav ansættelseskontrakt nu’ nedenfor for at lave en ansættelseskontrakt til timelønnede. Hvis du har brug for at lave en ansættelseskontrakt til månedslønnede, kan du klikke her.