Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. april 2024

Fundraising

Fundraising er betegnelsen for indsamling af midler med et bestemt formål. Ofte benytter foreninger fundraising til at finansiere driften af foreningen og dens aktiviteter. Men på hvilke måder kan en forening indsamle midler gennem fundraising? Og kræver nogle af disse måder, at foreningen opfylder visse krav? Læs med her og få svarene.

Hvad er fundraising?

Fundraising er en betegnelse for indsamling af midler med et bestemt formål for øje. Hvis det er en forening, der indsamler penge, kan formålet eksempelvis være at holde foreningens drift i gang eller finansiere dens aktiviteter. Der findes forskellige måder, hvorpå du som forening kan lave fundraising og nedenfor nævnes blot de mest almindelige af disse. 

Sponsorer

Foreningen kan først og fremmest finansiere driften og aktiviteterne ved at få sponsorer. Når foreningen bliver sponsoreret af nogen, bliver der indgået en gensidig aftale mellem parterne, der indebærer, at foreningen modtager økonomisk støtte mod, at sponsoren får sit navn og logo eksponeret.

Crowdfunding

Foreningen kan også finde finansiering gennem crowdfunding. Crowdfunding er finansiering af projekter gennem ens netværks økonomiske bidrag. Denne form for finansiering vil oftest blive benyttet direkte i forbindelse med foreningens konkrete projekter, hvilket betyder, at crowdfunding formentlig ikke vil fungere som en permanent finansieringsordning af foreningens drift. 

Medlemskontingent

Driften af foreningen kan og vil oftest i praksis blive finansieret af det medlemskontingent, som medlemmer af foreningen indbetaler. Medlemskontingentet vil sjældent kunne række til at finansiere alle foreningens aktiviteter, hvorfor dette formentlig vil kræve yderligere fundraisingtiltag.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvordan planlægges foreningens fundraising?

Fundraising bør indgå som en post i den større planlægning af, hvad foreningen vil foretage sig af aktiviteter i fremtiden. Det er derfor væsentligt for foreningen at planlægge sin fundraising, så den ikke pludselig står i en uoverskuelig situation med et hav af ufinansierede aktiviteter.

Planlægningen af foreningens fundraising kan ske ved, at foreningen først og fremmest planlægger hvilke aktiviteter, der skal finde sted i løbet af året på en generalforsamling. Herefter kan foreningen overveje, hvilken form for fundraising, der er mest gunstig for den enkelte aktivitet. Det kræver imidlertid også, at den, der er ansvarlig for aktiviteten, udarbejder et budget for aktiviteten, da foreningen inden fundraisingen skal vide, hvor mange midler aktiviteten kræver.

Hvad er fonde og puljer?

Foreningen kan også indsamle penge til drift og aktiviteter gennem fonde, legater og puljer. Fonde og puljer tildeler økonomisk støtte til foreninger, der opfylder visse betingelser og overholder de formelle krav – såsom ansøger inden ansøgningsfristens udløb. Det, der kendetegner puljer, er, at de tilbyder offentlig økonomisk støtte til foreninger. Det, der imidlertid kendetegner fonde og legater, er, at støtten kommer fra private aktører, der bl.a. uddeler penge til lokalforeninger.

Puljer 

Puljer kan være kommunale, hvilket vil sige, at du skal ansøge om den økonomiske støtte i den kommune, som foreningen tilhører. For at kunne søge kommunal støtte, skal foreningen opfylde de specifikke krav hertil. Puljer kan også være statslige, hvilket indebærer, at du som forening ansøger om statslig støtte fra et ministerium. Hertil skal det dog bemærkes, at statslige puljer ikke udlodder midler til den generelle drift af lokalforeninger og deres almindelige aktiviteter.

Fonde og legater

Der eksisterer mere end 12.000 private fonde og legater i Danmark, som udlodder beløb af varierende størrelse - se eksempelvis denne oversigt. Kravene til de foreninger, der søger økonomisk støtte herigennem, er forskellige, alt efter hvilken fond eller hvilket legat, der er tale om. Det, der imidlertid gælder for fonde og legater, er, at der ikke stilles lige så strenge betingelser til foreningerne ved ansøgningen, som der gør ved foreningers ansøgning om offentlig støtte gennem puljer.

Opret nemt forening med Legal Desk

Du kan nemt og billigt oprette din forening gennem Legal Desk. Hele oprettelsen kan klares online, og du kan udfylde formularen i dit eget tempo og gemme undervejs. Hvis du løber ind i spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du også altid ringe eller skrive til os.

Læs mere og opret din forening her