Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Forening
dit dokument oprettes ...
15
Det tager 15 i reelt tidsforbrug

Hvilke regler gælder for foreninger?

I Danmark har alle mulighed for at stifte en forening. Det kræver hverken godkendelse eller kapitalindskud, og da der ikke findes en foreningslov, tildeles du selv stor frihed. Selvom friheden er stor, er der formelle krav som skal opfyldes, hvis du også ønsker at blive anerkendt som en forening i juridisk forstand og gøre brug af de fordele, der følger med.

Hos LegalDesk

Pris: 2.499,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 15.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er en forening?

En forening er en sammenslutning af personer, virksomheder, organisationer eller lignende, der går sammen om et fælles formål om at dyrke en fælles interesse. Foreningers formål kan variere meget, og de kan derfor være alt fra almennyttige, herunder velgørende og sociale foreninger, idrætsforeninger, borgerforeninger eller foreninger med økonomiske formål. Der skelnes mellem fem typer af foreninger i Danmark:

 • Erhvervsdrivende foreninger (F.M.B.A)

 • Frivillige foreninger

 • Almindelige foreninger

 • Andelsboligforeninger

 • Særlige foreninger.

Læs mere om de forskellige foreninger samt hvilke foreninger, der er omfattet af registreringspligt, i vores mere overordnede artikel om foreninger her.

Du kan hurtigt, nemt og billigt stifte din frivillige forening med Legal Desk her.

Formelle krav til foreninger

Selvom der ikke findes en foreningslov i Danmark, eksisterer der en velkendt praksis, som kendetegner størstedelen af foreninger. Denne praksis er ikke et krav, men skal overholdes, hvis din forening f.eks. ønsker at have mulighed for at modtage tilskud, ansætte medarbejdere eller anvende fordelagtige skatte- og moms ordninger.

Krav om medlemstal

Formålet med en forening er et fællesskab, hvorfor der altid skal være mere end ét medlem. Dette er også et generelt krav fra Erhvervsstyrelsen, der kræver, at der skal være mindst to medlemmer før, at et fællesskab kan kaldes en forening.

Krav om vedtægter

Foreningen skal udarbejde og vedtage et sæt vedtægter. Foreningens vedtægter fungerer som de interne regler og retningslinjer for, hvordan foreningen drives og hvem, der har hvilke dispositioner m.m. Vedtægter vil typisk indeholde følgende afsnit (listen er ikke udtømmende):

 • Foreningens formål

 • Foreningens hjemsted

 • Kriterier for medlemskab

 • Hvordan træffes beslutninger

 • Beløb for kontingent

 • Hvem leder foreningen

 • Hvem kan tegne for foreningen

 • Generalforsamling

 • Foreningens regnskab

 • Hvordan opløses foreningen.

Krav om stiftelsesmøde

Foreningen skal kunne bevise, at der formelt set er stiftet en forening. Et sådant bevis kan oplagt være et referat fra et stiftelsesmøde, hvor foreningens stiftelse vedtages. Ofte er ét møde ikke nok, da det kan tage tid både at udarbejde vedtægter og udpege en ledelse. Når et referat bruges som bevis, antages det som minimum, at vedtægterne er vedtaget og ledelsen er udpeget, og at begge dele er dokumenteret i referatet. 

Krav om ledelse

I forlængelse af ovenstående er det som sagt et krav, at medlemmerne udpeger og vedtager en ledelse. Ledelsen har blandt andet bemyndigelse til at handle og underskrive aftaler på foreningens vegne. Der er ikke nogen krav til sammensætningen af medlemmer i ledelsen, men det ses typisk, at der som minimum altid er en formand, næstformand og kasserer. 

Krav om økonomi

En forening skal have sin egen afgrænsede økonomi. Det betyder, at foreningen skal have sine egne konti hos et pengeinstitut, have egne budgetter og føre egne regnskaber. Herudover er det også et krav, at foreningen har sikret, at de midler, der overføres til foreningen – for at denne kan opnå sit formål – ikke kan føres tilbage til den eller dem, som har overført midlerne.

Nogle foreninger har pligt til at blive registreret hos Erhvervsstyrelsen og kan være underlagt flere krav i forhold til andre lovgivninger og indberetning af årsregnskaber.

Du kan læse mere om, hvad der gælder for din type af forening her.

Manglende overholdelse af krav

Selvom din forening ikke overholder de formelle krav, kan I stadig kalde jer for en forening og fortsætte driften. I risikerer dog, at foreningen ikke bliver anerkendt som en forening i juridisk forstand, men derimod et fællesforetagende. Det betyder, at foreningen ikke kan få et CVR-nummer og dermed drive erhvervsmæssig aktivitet, modtage offentlige tilskud eller anvende skatteordninger og momsfordele.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Stift din forening med Legal Desk og spar penge

Du kan nemt, billigt og hurtigt stifte din frivillige forening med Legal Desk allerede i dag. Du sparer den dyre advokat og har mulighed for at gøre det hele i dit eget tempo online. Vi sørger efterfølgende for registreringen og sender dig dit CVR-nummer, når din frivillige forening er stiftet.

Det eneste, du skal gøre er at udfylde vores formular, betale og derefter underskrive dokumentet med NemID. Du går i gang med at stifte din forening ved at klikke ‘Opret forening nu’ nedenfor.

Forening

Få styr på papirarbejdet på 15 minutter

Nem oprettelse

Alle dokumenter samlet ét sted

Inkl. registrering

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 2.499,-

Ekskl. moms

Opret forening nu

Spar 15.000,- ift. traditionel advokat