Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

14. december 2022

Generationsskifte

Driver du en virksomhed, som du selv har opbygget eller arvet fra dine forgængere, er det naturligt at ønske, at den skal drives videre af den nærmeste familie, når du ikke længere selv kan. En måde at opfylde dette ønske på er ved at gennemføre et såkaldt generationsskifte. Bliv klogere på, hvordan et generationsskifte kan ske i denne artikel.

Hvad er et generationsskifte?

Et generationsskifte er, når en virksomhed eller et selskab overdrages til den næste i generationen, f.eks. fra forælder til barn, med ønsket om, at de skal drive forretningen videre. Et generationsskifte sker ofte inden for en familie, men du kan også sagtens overdrage din virksomhed til f.eks. en betroet medarbejder. De spørgsmål, der opstår i forbindelse med et generationsskifte handler som regel om, hvem der skal overtage virksomheden, hvad de skattemæssige konsekvenser af generationsskiftet er og hvornår generationsskiftet skal ske.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvem skal overtage virksomheden og hvordan?

Meningen bag et generationsskifte er typisk, at virksomheden skal drives videre af den næste generation i familien, men hvad hvis dette ikke er muligt? Hvis du ikke har børn – eller de bare ikke ønsker at overtage virksomheden – kan du også overdrage virksomheden til en betroet medarbejder eller andre familiemedlemmer. Hvordan du overdrager virksomheden, kan også have betydning for hvem, der kan overtage den. Som udgangspunkt er der tre måder, hvorpå du kan overdrage din virksomhed:

 1. Almindelig virksomhedsoverdragelse mod vederlag

 2. Overdragelse med skattemæssig succession* mod vederlag

 3. Overdragelse med skattemæssig succession som gave.

*Succession betyder, at nogen eller noget afløser hinanden i ubrudt rækkefølge – i dette tilfælde vil det være personen, der overtager virksomheden, som afløser den forhenværende ejer og dermed også overtager dennes forpligtelser.

Almindelig virksomhedsoverdragelse mod vederlag

Almindelig virksomhedsoverdragelse kan ske til hvem som helst. Her beskattes du af den sum, som betales for din virksomhed. Overdragelsen kan dog kun ske, hvis købesummen svarer til handelsværdien, som er virksomhedens reelle værdi. Denne pris kan i visse tilfælde være så høj, at den nye generation ikke er i stand til at betale den, hvorfor mange i denne situation forsøger at overdrage virksomheden til en lavere pris. En sådan handel vil dog blive underkendt af SKAT, som værende ugyldig. Af disse årsager anvendes denne overdragelsesmetode oftest kun, hvis de to andre metoder ikke er mulige.

Overdragelse med skattemæssig succession mod vederlag

Overdragelse med skattemæssig succession kan kun ske til følgende personer: 

 • Dine børn (også adoptiv- og stedbørn)

 • Dine børnebørn

 • Dine søskende og disses børn samt børnebørn

 • Din samlever, hvis I har boet sammen i over 2 år.

 • En medarbejder, der i løbet af de seneste 5 år har været fuldtidsansat i minimum 3 år.

Ved skattemæssig succession udbyttes du som ejer med den næste generation. Den nye generation indtræder således direkte i din skattemæssige stilling overfor virksomheden og overtager dermed dine forpligtelser som ejer. Dermed slipper du for beskatning af overdragelsen, som nu i stedet overføres til den nye generation, hvis de en dag sælger virksomheden. Hvis virksomheden bliver ved med at blive overdraget med succession, kan beskatningen i princippet udskydes i uendelighed.

Selve overdragelsen kan dog ikke ske uden betaling herfor, hvorfor du ikke kan overdrage virksomheden til et fordelagtigt beløb. Dog har du mulighed for at hjælpe med finansieringen gennem et familielån, så den næste generation slipper for at skulle betale renter.

Overdragelse med skattemæssig succession som gave

Hvis du har mulighed for det, kan du overdrage virksomheden som hel eller delvis gave til personer inden for den nærmeste familie. Når virksomheden overdrages som hel gave, sker der ingen beskatning, da du ikke modtager noget beløb. Dette er den mest fordelagtige metode, set fra modtagerens synspunkt, da der kun skal betales gaveafgift af handelsværdien. Gaveafgiften ved virksomhedsoverdragelser har i de seneste år haft følgende satser:

 • 2018: 7 %

 • 2019: 6 %

 • 2020: 15 % (ny finanslov)

Den nye regering har bestemt, at afgiften – efter mange år med nedsættelser – skal hæves tilbage til 15 %. Denne sats gælder fra 2020.

Hvornår kan et generationsskifte ske?

Et generationsskifte kan både ske, mens du er i live og efter din død. Det anbefales dog, at du planlægger det i god tid, da du herved giver næste generation bedre mulighed for at sætte sig ind i virksomheden. Det vil også give dig mulighed for at oplære dine efterfølgere, så de i fremtiden kan stå på egne ben og eventuelt videreføre dine visioner. Ved at planlægge generationsskiftet i god tid har både du og din familie tid til at drøfte de forretningsmæssige- og følelsesmæssige aspekter forbundet med overdragelsen. 

Skulle du gå bort, inden et generationsskifte er gennemført, kan juridiske dokumenter såsom ejeraftaler, testamenter og ægtepagter have betydning for hvem, der arver virksomheden. Hvis du ønsker, at en bestemt person skal arve din virksomhed, skal du oprette et testamente, hvor du indskriver denne person som arving til virksomheden.

OBS: Hvis du overvejer et generationsskifte anbefales det, at du får hjælp fra en advokat, da dette blot er en overordnet artikel omkring emnet.