Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. januar 2024

Plejeorlov

Har du en nærtstående, der ønsker at tilbringe sin sidste levetid hjemme, har du mulighed for at tage plejeorlov fra dit arbejde. I denne periode kan du modtage et plejevederlag fra kommunen. Vi forklarer her, hvilke regler du skal kende om din ret til plejeorlov og plejevederlag.

Hvad er plejeorlov?

Hvis du har en nærtstående, der er døende, og som ønsker at dø hjemme, har du ret til at holde plejeorlov. Plejeorlov betyder, at du holder fri fra dit arbejde for i stedet at pleje et familiemedlem eller en nær ven hjemme i den sidste tid. Plejeforholdet kan finde sted i vedkommendes hjem eller i dit eget hjem. I plejeperioden kan du få udbetalt et plejevederlag (betaling) fra kommunen. Læs mere om plejevederlag længere nede i artiklen.

Alle har ret til at holde plejeorlov. Det er ikke et krav, at du har tilknytning til arbejdsmarkedet, for at du kan få udbetalt plejevederlag. Det betyder, at du kan modtage plejevederlag, selvom du ikke har et arbejde. Hvis du er lønmodtager, har du ret til at få plejeorlov fra dit arbejde i den tid, hvor du skal pleje den døende, uanset om du er privat eller offentligt ansat.

Bemærk, hvis vedkommende du ønsker at passe ikke er døende, men derimod er alvorlig syg eller har et handicap, har du ret til at holde det, der hedder pasningsorlov. Læs mere muligheden for pasningsorlov i vores artikel her.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvornår kan du holde plejeorlov?

Hvordan du er beslægtet, eller ikke-beslægtet, med vedkommende, du ønsker at passe, er underordnet. Det kan altså både være et familiemedlem eller en nær ven. Der er heller ingen krav til alderen på vedkommende, der derfor både kan være barn eller voksen.

Der er dog andre betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få plejeorlov og modtage plejevederlag. Disse betingelser er følgende:

  • Der skal være en lægelig vurdering af, at al hospitalsbehandling med helbredende sigte er forgæves, og levetiden forventes at være kort

  • Tilstanden kræver ikke indlæggelse på hospital eller plejehjem, og plejen kan foregå i dit eller vedkommendes hjem

  • Vedkommende ønsker at blive plejet hjemme

Løn under plejeorlov

Under plejeorlov har du mulighed for at ansøge om et såkaldt plejevederlag. Et plejevederlag er en økonomisk støtte, som du modtager af kommunen i den periode, hvor du plejer din nærtstående. Betingelserne for at få plejeorlov skal være opfyldt, for at du kan få bevilget plejevederlag. Efter et besøg fra kommunen, vil du modtage en skriftlig afgørelse, om du kan få plejevederlag.

Plejevederlaget svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du har ret til ved sygdom. Hvis du ikke har ret til sygedagpenge, får du udbetalt et basisbeløb på 17.633 kr. (2024) før SKAT om måneden. Plejevederlaget må ikke overstige din normale indtægt, og du kan ikke supplere plejevederlaget med en anden offentlig forsørgelsesydelse.

Hvis din arbejdsgiver vælger at betale dig fuld løn under din plejeorlov, kan din arbejdsgiver søge om at få refunderet et beløb svarende til det, som du vil have fået udbetalt i plejevederlag. Det fremgår af din ansættelseskontrakt, din overenskomst eller eventuelt af personalehåndbogen på din arbejdsplads, om du har ret til fuld løn under plejeorlov.

Sådan søger du plejevederlag

Du ansøger om plejevederlag hos den kommune, hvor vedkommende, du ønsker at passe, skal opholde sig den sidste tid. Det vil sige, at du enten skal ansøge om plejevederlaget hos din bopælskommune eller vedkommendes bopælskommune. Når du ansøger kommunen om plejevederlag, skal du varsle din arbejdsgiver om, at du ønsker at holde plejeorlov.

Hvornår ophører retten til plejevederlag?

Du har ret til at modtage plejevederlag, så længe plejeforholdet er gældende. Når vedkommende går bort, har du fortsat ret til plejevederlag indtil 14 dage efter dødsfaldet. Bliver vedkommende indlagt i en kortere periode, medfører det i selv ikke, at du mister dit plejevederlag.

Det er kun, hvis kommunen vurderer, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at pleje vedkommende hjemme, at din ret til plejevederlag bliver fjernet.

Kan plejeorloven fordeles mellem flere?

Det er også muligt at dele plejeorloven mellem flere personer. Hvis I er flere der deler plejeorloven, kan I også dele plejevederlaget mellem jer. Fordelingen af plejevederlaget vil ske i forhold til den fordeling af plejen, som I selv laver mellem jer. Kontakt kommunen hvis I er flere, der ønsker at dele plejeorloven og plejevederlaget.