Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

12. januar 2024

Ægtefælleudlæg

Et ægtefælleudlæg er, når et dødsbo udleveres til den afdødes ægtefælle, uden at et egentligt dødsboskifte finder sted. Læs mere om, hvornår dødsboet kan udleveres som ægtefælleudlæg, samt hvilke forhold du i øvrigt skal være opmærksom på ved et ægtefælleudlæg her.

Hvad er et ægtefælleudlæg?

Et ægtefælleudlæg er en udlevering af et dødsbo til den afdødes ægtefælle, uden at der sker et reelt dødsboskifte i forbindelse med dødsfaldet. Dødsboskifte er betegnelsen for behandlingen af et dødsbo gennem dets opgørelse og afvikling. Et dødsbo er i den forbindelse blot en samlet betegnelse for de formuegenstande, som en person efterlader sig ved sit dødsfald.

Et ægtefælleudlæg kaldes også suppleringsarv. Udleveringen af dødsboet som ægtefælleudlæg indebærer, at der ikke bliver udbetalt hverken almindelig arv til arvingerne eller tvangsarv til børnene. Dødsboet kan dog kun udleveres som ægtefælleudlæg til længstlevende ægtefælle, når visse betingelser er opfyldt. 

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvornår kan dødsboet udleveres som ægtefælleudlæg?

Dødsboet kan udelukkende udleveres til dig som ægtefælleudlæg, hvis din formue sammenlagt med din afdøde ægtefælles formue ikke er højere end 870.000 kr. (2024). Hvis dette er tilfældet, vil der være tale om et dødsbo af begrænset størrelse, og du vil derfor kunne få det udleveret, uden at der skal udbetales arv til nogen.

Hvordan beregner jeg formuens størrelse?

Når det skal opgøres, hvorvidt jeres samlede formue er af begrænset størrelse, skal jeres eventuelle gældsforpligtelser trækkes fra. Derefter skal følgende poster medregnes i opgørelsen:

  • Alle pensioner og livsforsikringer, som du får udbetalt i forbindelse med din ægtefælles dødsfald.
  • Din ægtefællepension og ægtefælleydelse.
  • Din afdøde ægtefælles kapital- og rateforsikring samt kapital- og ratepension.
  • Eventuel forsørgertabserstatning, som du har modtaget i forbindelse med dødsfaldet.
  • Uoverdragelige og personlige rettigheder, hvis de var fælleseje og ville have indgået til ligedeling mellem dig og din ægtefælle, hvis vedkommende fortsat var i live – dette kan eksempelvis være din ret til feriegodtgørelse, dine ophavsrettigheder og/eller din personlige goodwill. Mere herom nedenfor.

Med ophavsrettigheder menes den økonomiske værdi af din ret til at bestemme over anvendelsen af et litterært/kunstnerisk værk eller lignende. Med personlig goodwill menes den økonomiske værdi, som dit positive omdømme tillægger dit firma. Det kan eksempelvis være, at du er tandlæge i egen klinik, og at dine mange år i branchen har gjort, at du har et særligt godt omdømme som gør, at folk vil vælge din klinik frem for andre – dette er goodwill, som tillægger firmaet merværdi. 

Hvad med eventuelle bestemmelser i afdødes testamente?

Ægtefælleudlægget er en tvangsarveret, hvilket betyder, at reglen gælder, uanset hvad der måtte stå i afdødes testamente. Du er således berettiget, men ikke forpligtet, til at få udleveret dødsboet som ægtefælleudlæg, på trods af at din afdøde ægtefælle har bestemt andet omkring fordelingen af vedkommendes formue i sit testamente.

Hvad skal jeg i øvrigt være opmærksom på ved ægtefælleudlæg?

Det er væsentligt, at du er opmærksom på, at du overtager din afdøde ægtefælles gældsforpligtelser ved udleveringen af dødsboet som ægtefælleudlæg. Du får et samlet overblik over afdødes gæld ved at indrykke et præklusivt proklama i Statstidende – dette er en meddelelse, som opfordrer afdødes kreditorer til at anmelde deres eventuelle krav i dødsboet inden for 8 uger. Såfremt kravet ikke anmeldes inden fristens udløb, vil kreditor som udgangspunkt have mistet retten til at gøre sit krav gældende.

Ved ægtefælleudlæg behøver du heller ikke at undergå et skifte med børnene, hvis du gifter dig på ny – dette ville være påkrævet, hvis du i stedet sad i uskiftet bo.

Praktiske forhold

Du skal være opmærksom på, at du skal indlevere en opgørelse over afdødes formue på dagen for dødsfaldet – du kan finde den blanket, som du skal benytte, på Domstol.dk (i højre kolonne på hjemmesiden finder du alle relevante blanketter).

Arven efter længstlevende ægtefælle

Ved udlevering af dødsboet som ægtefælleudlæg, sker der som sagt ikke noget dødsboskifte, hvilket betyder, at der ikke udbetales arv. Det betyder dog ikke, at der slet ikke vil blive udbetalt arv efter den afdøde, da arvens udbetaling blot rykkes frem til det tidspunkt, hvor længstlevende ægtefælle afgår ved døden.

Ved længstlevende ægtefælles dødsfald vil dødsboet således skulle deles mellem dennes familie og førstafdøde ægtefælles familie. Dette kaldes for reglerne om svogerskabsarv, der bestemmer, at arven i et sådant tilfælde skal deles med halvdelen til dine livsarvinger og halvdelen til din afdøde ægtefælles livsarvinger.

Livsarvinger er jeres børn, børnebørn, oldebørn m.v. Hvis du er den eneste med livsarvinger, vil disse arve hele dødsboet. Hvis du derimod ikke efterlader dig nogle livsarvinger, men din afdøde ægtefælle gør, vil vedkommendes livsarvinger stadigvæk kun arve halvdelen af dødsboet, mens dine øvrige arvinger arver den anden halvdel.