Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Hvad er Statstidende?

Statstidende er en publikation udgivet af det offentlige, som man typisk hører om i forbindelse med dødsfald, konkurser og tvangsauktioner. Her kan du læse lidt mere om Statstidendes funktion, og hvor du kan finde det.

Hvad er Statstidende?

Formålet med Statstidende er at offentliggøre lovpligtig information, der kan have betydning for borgere, virksomheder eller offentlige myndigheder. Lovpligtig information er kort fortalt information, der skal gøres offentligt tilgængeligt i henhold til loven.

Statstidende kan altså indeholde relevant information for dig i en lang række tilfælde - for eksempel hvis du har penge til gode. Nedenfor opstiller vi de tilfælde, hvor der vil blive givet oplysninger, der kan have relevans for dig.

Statstidende ved likvidation af selskab

Første eksempel er, hvis et selskab skal lukkes ned ved såkaldt likvidation. Her skal alle, der mener, at have et krav på selskabet (eksempelvis kreditorer, der skal tilbagebetales), give meddelelse til selskabet om deres krav inden en fastsat frist. Det vil sige, at lukningen af et selskab skal være offentlig information, da personer eller virksomheder skal have mulighed for, at kunne indgive eventuelle krav til selskabets ejere inden en fastsat frist. De krav kan de kun indgive, hvis de modtager information om lukningen. I den forstand er det Statstidendes funktion, at videregive de lovpligtige informationer til offentligheden.  

Ved at indrykke en meddelelse i Statstidende om lukning af et selskab, har selskabets ejere opfyldt oplysningspligten. Det er uden betydning om kreditorerne rent faktisk læser Statstidende, da en indrykning i Statstidende juridisk betragtes som, at den nødvendige information herved er blevet offentliggjort og tilgængeligt for alle i Danmark. Du kan læse mere om likvidation her.

Statstidende ved konkurs

Tredje eksempel er, når en virksomhed ikke kan betale deres regninger. Dette kan medføre, at der bliver indgivet en såkaldt konkursbegæring mod virksomheden. Hvis virksomheden kommer under konkurs, skal konkursboet udsende en meddelelse - også kaldet proklama - i Statstidende om, at alle virksomhedens kreditorer, skal indgive deres krav til konkursboet inden en vis frist. Hvis kravet ikke bliver indgivet inden denne frist, vil kravet som udgangspunkt bortfalde. Du kan læse mere om konkurs her.

Du skal være opmærksom på, at hvis en virksomhed går i betalingsstandsning, vil dette ikke blive offentliggjort i en meddelelse i Statstidende. Betalingsstandsninger bliver meddelt til virksomhedens kendte kreditorer, men altså ikke offentliggjort i Statstidende.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Statstidende ved dødsfald

Andet eksempel er, når en person afgår ved døden. I det tilfælde vil alle de værdier og ting, som personen efterlader sig - også kaldet dødsbo - skulle fordeles blandt arvingerne. Før arven kan fordeles, skal man sikre sig, at alle kreditorer, der måtte have krav på penge fra afdøde, er betalt. For at sikre sig dette indrykker man en særlig erklæring i Statstidende, der bliver kaldt for et proklama. Et proklama er en opfordring til, at kreditorer skal gøre deres krav gældende over for dødsboet inden en eventuel frist. Hvis kreditorer ikke anmelder deres krav inden denne frist, bortfalder deres krav som udgangspunkt, hvilket betyder, at de ikke vil modtage betaling. Dette kaldes også præklusion i fagterm.

Statstidende ved tvangsauktioner af ejendomme

Fjerde eksempel er, hvis en ejendom kommer på tvangsauktion, fordi ejeren ikke længere kan betale sine regninger. Tvangsauktion betyder, at ejendommen bliver solgt til højestbydende på en auktion. Tvangsauktioner bliver offentliggjort i Statstidende senest 14 dage før tvangsauktionen afholdes. Her vil det være muligt at finde adressen og tidspunktet for tvangsauktionen, ligesom det oplyses, hvor man kan finde yderligere information om tvangsauktionen, såsom salgsopstilling. 

Statstidende og tinglysning

Du skal være opmærksom på, at der er forskel på Statstidende og tinglysning, selvom det ofte bliver forvekslet. Statstidende giver som hovedregel oplysninger ift. frister, der skal overholdes, hvis man vil gøre et krav gældende. Tinglysning indeholder derimod de generelle oplysninger i forhold til eksempelvis ejendomme, selskaber og personer. Du kan læse mere om tinglysning her.

Hvor kan jeg finde Statstidende?

Indtil 2005 udkom Statstidende som et fysisk blad, alle ugens hverdage. I dag er Statstidende kun elektronisk og kan findes på adressen www.statstidende.dk. Hver udgivelse af Statstidende er tilgængelig i 5 år.