Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Luk virksomhed
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Hvordan fungerer likvidation?

Hvis et selskab skal opløses, kan dette gøres på forskellige måder. Én måde er at opløse selskabet ved likvidation. En anden måde er ved at opløse selskabet med betalingserklæring. Til sidstnævnte kan du bruge Legal Desk, som tilbyder sikker og billig opløsning ved betalingserklæring. På siden her kan du læse mere om, hvordan likvidation forløber i praksis.

Hos LegalDesk

Pris: 3.999,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 10.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

Indholdsfortegnelse

Hvad er likvidation?

Likvidation betyder kort fortalt frivillig afvikling af et selskab. Hvis et selskab afvikles ved frivillig likvidation, betyder det i praksis, at alle selskabets aktiver sælges og alle kreditorer betales. Herefter vil selskabets ejere få udbetalt, hvad der måtte være tilbage. Et selskab kan også opløses med betalingserklæring, hvilket er en væsentlig nemmere og hurtigere proces. Opløses et selskab ved betalingserklæring, betyder det dog samtidig, at ejerne efterfølgende hæfter personligt. 

Læs mere om opløsning ved betalingserklæring her

Hvis baggrunden for selskabets opløsning er, at selskabet har mere gæld end aktiver/penge og derfor ikke kan betale deres regninger, er selskabet det, der kaldes insolvent. Selskabet vil herefter ikke kunne opløses med en frivillig likvidation, men bliver underlagt reglerne om konkurs. 

Læs mere om konkurs og konkursbehandling her

Hvordan forløber likvidationen af et selskab?

Skal selskabet opløses ved likvidation, er det en proces, der tager længere tid end opløsning ved betalingserklæring. Nedenfor ses oversigten over de trin, en opløsning ved frivillig likvidation indebærer:

 1. Beslutning om frivillig likvidation

  Hvis selskabet skal træde i frivillig likvidation, skal dette besluttes af selskabets ejere på en generalforsamling. Ejerne skal i den forbindelse udpege en likvidator. Det er likvidatoren der herefter er ansvarlig for selskabet og dets nedlukning. Det betyder også, at selskabets ledelse og revisor fratræder, når beslutningen om opløsning ved frivillig likvidation vedtages.

 2. Meddelelse til kreditorer

  Likvidator skal sørge for, at give meddelelse til alle kreditorer (der har penge til gode hos selskabet) om, at selskabet er trådt i likvidation. Selskabets kreditorer vil herefter have tre måneder til at indsende krav om tilgodehavender hos selskabet. Meddelelse sker dels ved direkte henvendelse til kendte kreditorer, dels ved meddelelse i Statstidende.

 3. Afvikling af selskabets aktiver og kreditorer

  Likvidator sælger alle selskabets aktiver og betaler alle kreditorer, der har penge til gode hos selskabet. Denne proces skal løbe over minimum tre måneder, da det er den periode, hvor kreditorerne kan gøre deres krav gældende. Hvis der er krav fra kreditorer, som likvidator ikke vil godkende, skal dette afklares i denne periode. Det er dog muligt at udbetale acontobeløb til selskabets ejere, hvis der stilles garanti for disse beløb.

 4. Udarbejdelse af likvidationsregnskab

  Når alle kreditorer er betalt, og det kan fastlægges, hvordan det resterende overskud skal fordeles, skal der laves et likvidationsregnskab. Likvidationsregnskabet er selskabets afsluttende regnskab, som dækker over perioden fra sidste årsrapport til datoen for afslutningen af likvidationen.

 5. Afsluttende generalforsamling

  Når de tre måneder er gået, skal der afholdes en afsluttende generalforsamling, hvor selskabets ejere skal godkende det afsluttende likvidationsregnskab og likvidationens afslutning. Selskabets ejere vil herefter modtage et eventuelt overskud fra likvidationen (likvidationsprovenu). 

Når ovenstående er gennemført, skal likvidator registrere, at selskabet er likvideret hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. Selskabet er herefter officielt opløst og lukket.

Få Legal Desk til at lukke dit selskab

Hvis du foretrækker at lukke dit selskab med betalingserklæring frem for likvidation, kan du med fordel bruge Legal Desk. Det vil både spare dig for tid og penge, og du kan i stedet fokusere på at komme videre.

For at vi kan lukke dit selskab med betalingserklæring, kræver det dog, at der ikke er gæld i selskabet. Hvis selskabet kan leve op til dette, er det eneste, du skal gøre at udfylde vores formular, betale og indsende dokumentation til os om, at al gæld er betalt. Herfra tager vi os af afmeldelse af pligter, indberetning til SKAT, indhentelse af skattekvittance samt registrering af nedlukning hos Erhvervsstyrelsen.

Du skal blot klikke ‘Luk med betalingserklæring nu’ for at gå i gang.

Luk virksomhed

Nem og hurtig nedlukning

Udfyld og bestil på 15 minutter

Alle dokumenter samlet ét sted

Inkl. registrering

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 3.999,-

Ekskl. moms

Luk virksomhed

Spar 10.000,- ift. traditionel advokat