Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. oktober 2023

Solvenserklæring

En solvenserklæring er et dokument, hvori en person erklærer, at vedkommende er solvent. At være solvent betyder, at vedkommende kan betale sine økonomiske forpligtelser såsom regninger og husleje. Men hvornår skal du bruge en solvenserklæring, og hvad indeholder den? Få alle svarene i denne artikel.

Hvad er en solvenserklæring?

En solvenserklæring er en erklæring, hvori du tilkendegiver, at du er solvent. Det vil sige, at du har midlerne til at betale dine løbende økonomiske forpligtelser såsom din elregning, husleje mv. 

Hvornår skal jeg bruge en solvenserklæring?

Der findes flere forskellige situationer, hvor det kan blive relevant at bruge en solvenserklæring – dog mest af alt i forbindelse med privat skifte af dødsbo. Det skyldes, at du i forbindelse med et privat skifte af et dødsbo skal opfylde en række betingelser som arving, da mindst én af arvingerne skal være solvent. Når boet skal udleveres til privat skifte, kræver det således, at arvingen underskriver en solvenserklæring.

Privat skifte

Privat skifte er, når en person afgår ved døden, og vedkommendes efterladte formue og ejendele (dødsboet) behandles privat af arvingerne, frem for offentligt af en bobestyrer. Privat skifte kan dog kun finde sted, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Der er mindst én arving i dødsboet, som er myndig og solvent. 
  • Arvingerne har valgt én iblandt sig, som kan modtage henvendelser på vegne af dødsboet – for eksempel fra kreditorer.
  • Den afdøde har ikke i sit testamente besluttet, at der ikke må ske privat skifte. 
  • Dødsboets gæld ikke overstiger dets formue.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvad indeholder en solvenserklæring?

I en solvenserklæring vil der stå navn, adresse og CPR-nummer på den erklærende arving, den afdøde og den afdødes længstlevende eller tidligere afdøde ægtefælle.

I erklæringen vil der formentlig også stå, at arvingen under strafansvar erklærer, at vedkommende er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser løbende som de forfalder, at vedkommende ikke har afgivet en insolvenserklæring for Fogedretten inden for det sidste år samt at vedkommende ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling eller gældssanering.

Arvingen skal underskrive erklæringen, og tidspunkt og sted skal angives. Forudsætningen for, at arvingen kan afgive en solvenserklæring er, at vedkommende er myndig og ikke underlagt værgemål.