Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

08. maj 2024

Hvor meget får man i SU?

Hvornår og hvor meget du kan få i SU, afhænger blandt andet af din alder og din uddannelse. I denne artikel beskriver vi de generelle regler for SU, hvor meget man må tjene ved siden af sin SU, og reglerne for SU-lån og slutlån.


Su1 Original

Hvad er SU?

SU er en forkortelse for Statens Uddannelsesstøtte, og er en økonomisk støtte, du kan få, mens du er studerende. Der er nogle generelle betingelser, som du skal opfylde for at få SU, uanset hvilken uddannelse du læser. Disse betingelser er:

 • Du skal være studieaktiv på din uddannelse
 • Du må ikke tjene for meget ved siden af din SU
 • Du må ikke modtage anden offentlig støtte til dine leveomkostninger. Bemærk, at dette ikke gælder boligsikring, børnepenge og andre offentlige ydelser, der ikke har til formål at dække dine leveomkostninger
 • Du skal være dansk statsborger

Udover de generelle betingelser for at få SU, skal du også opfylde nogle særlige betingelser, der afhænger af netop din uddannelse. Disse betingelser kan du læse mere om i de nedenstående afsnit.

Din uddannelse skal ligeledes være godkendt til SU, for at du kan modtage SU. Din uddannelse er som udgangspunkt godkendt til SU, hvis den:

 • Har mindst tre måneders sammenhængende varighed
 • Foregår på et offentligt anerkendt uddannelsessted
 • Består af heltidsundervisning
 • Er ulønnet (er dele af uddannelsen lønnet, kan du få SU i de ulønnede perioder af uddannelsen)

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvor meget får man i SU?

Hvor meget du kan få i SU afhænger af, om du går på en videregående- eller en ungdomsuddannelse, om du er hjemme- eller udeboende og i nogle tilfælde også af, hvornår du startede på din uddannelse.

Ungdomsuddannelse

Hvis du er 18-19 år og studerer på en ungdomsuddannelse, er din SU-udbetaling afhængig af dine forældres indkomst, og om du bor hos dine forældre eller ej. Hvis du er over 20 år og studerer på en ungdomsuddannelse, er din SU-udbetaling afhængig af, om du bor hos dine forældre eller ej. Kontakt dit uddannelsessted hvis du er i tvivl om, hvor meget du er berettiget til i SU. 

Videregående uddannelse

Hvis du studerer på en videregående uddannelse, afhænger din SU-udbetaling ligeså af, hvorvidt du er udeboende eller hjemmeboende. For 2024 gælder følgende satser:

 • Udeboende på en videregående uddannelse får 6.820 kr. pr. måned før skat

 • Hjemmeboende med start på en videregående uddannelse før 1. juli 2014 får 3.391 kr. pr. måned før skat.

 • Hjemmeboende med start på en videregående uddannelse 1. juli 2014 eller senere får en grundsats på 1.060 kr. pr. måned, men kan i nogle tilfælde modtage et tillæg til grundsatsen. Størrelsen på tillægget afhænger af forældrenes indkomst. Du kan se en oversigt over størrelsen på tillæggene her.

Hvor meget må man tjene ved siden af SU?

En af de generelle betingelser for at være berettiget til SU er, at du ikke tjener for meget ved siden af din SU. Beløbet du kan tjene ved siden af din SU, hedder ‘fribeløb’. Hvis du tjener mere end dit fribeløb, skal du betale noget af din SU tilbage. Det er dit eget ansvar at holde øje med, at du ikke tjener for meget.

Dit fribeløb bliver udregnet på årsbasis (januar-december). Det betyder, at du én måned gerne må tjene mere end dit månedlige fribeløb, så længe du på årsbasis ikke tjener mere end dit sammenlagte fribeløb.

Dit månedlige fribeløb afhænger af, om du læser på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Satserne for fribeløb i 2024 er:

 • Hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, må du maks tjene 14.048 kr. om måneden før skat

 • Hvis du er i gang med en videregående uddannelse, må du maks tjene 19.056 kr. om måneden før skat

Bemærk, at der gælder andre satser for fribeløb, hvis du modtager handicaptillæg eller har børn under 18 år. Når du starter og slutter på en uddannelse, bliver din indkomst og dit fribeløb kun opgjort i de måneder, hvor du er indskrevet på uddannelsen. Dette gælder, hvis du enten ikke er indskrevet på uddannelsen i januar eller december, eller hvis du i mindst fire sammenhængende måneder på i et år ikke er indskrevet på uddannelsen.

SU på ungdomsuddannelser

Som studerende på en ungdomsuddannelse (gymnasium, hhx mv.), kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år, og hvis din ungdomsuddannelse er godkendt til SU.

Hvis du opfylder betingelserne for at få SU, kan du få SU kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Hvis du eksempelvis fylder 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan højst få SU på fem ungdomsuddannelser, der er godkendt til SU. Det vil sige, at du efter en studentereksamen eksempelvis også kan få SU til en erhvervsuddannelse.

SU på videregående uddannelse

Hvis du går på en videregående uddannelse (universitetet, seminarium mv.), der er godkendt til SU, kan du søge om SU, uanset hvor gammel du er. Du kan dog først få SU-lån fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Hvis du eksempelvis fylder 18 år i august, kan du få SU-lån fra den 1. oktober.

SU på videregående uddannelser fungerer som et klippekort, hvor én måneds SU tæller som ét klip. Klippekortet består af 70 klip svarende til 70 måneders SU. 70 måneders SU rækker til cirka 6 års studier (fem år og 10 måneder). Når du starter på din videregående uddannelse, får du tildelt SU-klip svarende til uddannelsens normerede varighed plus yderligere 12 måneder. Hvis du eksempelvis starter på en uddannelse, der forventes at tage 34 måneder at gennemføre, så får du tildelt SU i op til 46 måneder. Bemærk, at du kun får tildelt de ekstra 12 SU-klip, hvis du starter på din videregående uddannelse inden for 2 år efter, at du bestod din adgangseksamen (f.eks. studentereksamen).

Hvis dit uddannelsesforløb overstiger antallet af måneder, du har fået berettiget SU til, kan du søge om at få udvidet tildelingen. Dette skal du søge om på dit uddannelsessted. Bemærk, at du ikke kan få SU i mere end 70 måneder.

SU på private uddannelser

Hvis du går på en privat uddannelse, er det Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der afgør, om din uddannelse kan godkendes til SU. Det er uddannelsesstedet, der skal søge om at blive godkendt til SU. Kontakt dit uddannelsessted hvis du er i tvivl, om din private uddannelse er godkendt til SU.

Hvad er et SU-lån?

Et SU-lån er et lån, du kan tage under din uddannelse, og som du skal betale tilbage, når du er færdig med din uddannelse. Et SU-lån er et forrentet lån, hvilket vil sige, at der bliver lagt renter på lånet, både mens du læser, og indtil lånet er tilbagebetalt.

For at tage et SU-lån er det en forudsætning, at du modtager SU. Det betyder, at du eksempelvis ikke kan få SU-lån i måneder, hvor du holder orlov fra dit studie eller har fravalgt din SU. Du skal søge om at få et SU-lån på minSU, som du kan finde på su.dk. Hvis du bliver godkendt til SU-lån, får du tildelt lånet for et år ad gangen. Du skal selv bestemme, hvilke måneder du vil låne penge, og hvor meget du vil have udbetalt hver måned, du kan dog maks låne 3.489 kr. (2024) pr. måned.

Du kan læse om fordele og ulemper ved SU-lån her.

Hvad er et slutlån?

Der er mulighed for at blive godkendt til et slutlån i de sidste 12 (nogle tilfælde 24) måneder af din videregående uddannelse. For at få slutlån er det dog et krav, at du har brugt alle dine SU-klip. Du kan søge om slutlån på minSU, som du kan finde på su.dk.

Sådan søger du om SU

Du søger om SU ved at logge ind på minSU, som du kan finde på su.dk. Du skal logge ind med dit NemID, hvorefter du kan udfylde og indsende ansøgningen om SU. Du kan tidligst få SU fra den måned, du søger SU. Du kan altså ikke få SU med tilbagevirkende kraft. Du kan tidligst søge om SU én måned før, du starter på uddannelsen. Hvis du søger SU til en uddannelse i udlandet, kan du søge tre måneder før.

Skal du låne penge af dine forældre? Lav låneaftale med Legal Desk

Hvis du skal låne penge af dine forældre eller et andet familiemedlem, så er det altid en rigtig god idé at lave en låneaftale, der dokumenterer lånet. Låneaftalen kan sagtens være rentefri, så låneaftalen blot fungerer som dokumentation for, at du har lånt pengene.

Du kan med Legal Desk lave en låneaftale for familielån for kun 399 kr. – det er en besparelse på 1.200 kr. i forhold til advokatprisen. Det er nemt, hurtigt og 100 % juridisk gyldigt at lave sin låneaftale online med Legal Desk.

Lav låneaftale til familielån med Legal Desk her.