Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

14. december 2022

BBR-meddelelse

Skal du sælge eller købe en ejendom? Så er det vigtigt for dig at kende til BBR og BBR-meddelelser. En BBR-meddelelse er et dokument, som indeholder alle relevante oplysninger om en bestemt bygning eller bolig. Læs mere her og få kendskab til vigtigheden af BBR.

Hvad er BBR og en BBR-meddelelse?

BBR står for Bygnings- og Boligregistret, hvilket er det danske register over oplysninger om samtlige ejendomme beliggende i Danmark. De oplysninger, du kan finde i registret, indeholder kun de grundlæggende ydre- og indre forhold i en ejendom, og altså ikke den personlige indretning. Oplysningerne stammer fra ejendommens ejer/ejere, samt de oplysninger som kommunen allerede ligger inde med. 

Selve BBR-meddelelsen er blot et udskrift af de angivne oplysninger, og omfatter blandt andet følgende: 

 • Identifikation

 • Opførelsesår

 • Beliggenhed

 • Størrelsen

 • Tekniske forhold 

 • Installationer 

 • Ejendommens anvendelse

Hvornår skal jeg indberette oplysninger?

Som sælger og køber af en ejendom er det vigtigt, at BBR oplysningerne tjekkes, inden et salg sker. Som sælger er det din pligt, at de angivne oplysninger er korrekte, mens det som køber er dit ansvar at rette oplysningerne, hvis de alligevel ikke stemmer overens med de faktiske forhold. Det er kun den nuværende ejer, som kan stilles til ansvar for eventuelle fejl og mangler i oplysningerne. For at undgå interne stridigheder mellem køber og sælger, kan der med fordel indgås en købsaftale, hvor der på forhånd tages stilling til en lang række bestemmelser.

De oplysninger, du som ejer er forpligtet til at give, er tæt på identiske med de førnævnte, men kan uddybes til også at omfatte følgende:

 • Om- eller tilbygning

 • Bebygget areal 

 • Antal etager 

 • Samlet boligareal

 • Samlet erhvervsareal 

 • Areal af udestue og udnyttet tagetage

 • Tagdækningsmateriale

 • Energiforsyning

 • Antal værelser

 • Køkkenforhold

 • Toilet og bad

På selve BBR-meddelelsen står disse krav mere detaljeret nedskrevet, hvor det også står forklaret, hvad de enkelte punkter dækker over. 

Ved nedrivning eller tilbygning med et areal over 10m2, har du pligt til at angive oplysningerne til BBR. Hvis du derimod renoverer eller udvider noget i ejendommen, f.eks. udvider køkkenet eller renoverer badeværelset, skal dette ikke indberettes. Ved tilbygning skal du huske, at der i nogle tilfælde kræves en byggetilladelse, som indhentes og behandles hos kommunen, inden byggeriet starter. Blanket til ansøgning om byggetilladelse kan hentes på Borger.dk, hvor du skal indtaste navnet på kommunen, hvor byggeriet skal opføres.

Se hvordan Legal Desk virker.

Hvor finder jeg BBR meddelelser, og hvor angiver jeg mine oplysningerne? 

Hvis du vil læse din egen eller andres BBR-meddelelse, kan disse findes på BBR’s hjemmeside, eller på andre relevante hjemmesider såsom OIS.dk eller Boligejer.dk. Disse alternative sider ligger inde med samme oplysninger, og udskrifter fra disse sider sidestilles juridisk med et udskrift fra BBR.. På siderne skriver du bare navnet på din kommune og din adresse, hvorefter BBR oplysningerne bliver tilgængelige. 

Når du skal angive nye oplysninger eller rette oplysninger, skal dette gøres på BBR.dk under “Ret BBR-oplysninger”. Her skal du blot have dit NemID klar, da dette skal bruges til at logge ind med. Hvis der er oplysninger, som ikke kan rettes online, kan du i stedet sende oplysningerne til kommunen. På BBR.dk kan du endvidere finde vejledninger, som kan hjælpe dig yderligere på vej. 

Hvorfor er BBR oplysninger vigtige?

BBR-meddelelser og oplysninger er vigtige, da det er de angivne oplysninger, som eksempelvis er “gældende” i forhold til offentlige vurderinger. Når du køber en ejendom, får du også automatisk vedlagt BBR-meddelelsen omkring ejendommen. Staten og kommunen tager udgangspunkt i de angivet oplysninger, når ejendomsskatter og boligstøtte skal beregnes. Så for ikke at snyde dig selv eller andre, er det vigtigt, at oplysningerne er opdateret. 

Opdatering af oplysningerne er også vigtige i forhold til private virksomheder, herunder realkreditinstitutter, banker og forsikringsselskaber, da oplysningerne indgår som en del af vurderingen af ejendommen ift. tegning af forsikringer eller finansiering af lån. Hvis du f.eks. har lavet en tilbygning, men ikke har angivet dette, kan du risikere, at forsikringsselskabet nægter at udbetale forsikring, hvis tilbygningen beskadiges. 

Desuden kan det også gå ud over din friværdi i boligen, da ejendomsvurdering typisk foretages ud fra BBR oplysningerne. Afsluttende kan du få en bøde på op til 5.000 kr. for forkerte eller manglende oplysninger.