Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

17. januar 2023

Bebyggelsesprocent

Hvis du ønsker at bygge et nyt hus eller blot en tilbygning, skal du være særligt opmærksom på grundens bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten er nemlig en af de faktorer, der afgør, hvorvidt du må starte dit byggeprojekt op eller ej. Få svar på, hvad bebyggelsesprocent er og hvordan du overholder den.

Hvad er bebyggelsesprocent?

Alle grunde har en bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten  angiver hvor meget af grundens areal, som bebyggelsen maksimalt må udgøre. Det vil sige, at hvis en grund har en bebyggelsesprocent på 18 pct., må der max være byggeri svarende til 18 pct. af grundens areal.

Bebyggelsesprocenten har til formål at regulere byggeriets tæthed. På den måde sikrer man eksempelvis, at der i tæt beboede områder bevares friarealer og dermed sunde og velfungerende miljøer. Ligesom der i sommerhusområder er en bebyggelsesprocent på omkring 15% for at bevare sommerhusområdernes naturpræget karakter.

Hvis du skal bygge nyt eller bygge til, uanset om der er tale om et udhus, udestue, carport eller en overdækket terrasse, er det dit ansvar, at bebyggelsesprocenten ikke overskrides på din grund. Hvis den overskrides, kan kommunen kræve, at du fjerner det byggeri, der overskrider det tilladte areal.

Det er derfor væsentligt, at du er opmærksom på grundens størrelse og bebyggelsesprocent, inden du igangsætter processen med at bygge noget helt nyt på grunden, som eksempelvis en tilbygning til dit hus eller lignende.

Hvad er bebyggelsesprocenten for min grund?

Bygningsreglementet fastsætter nogle generelle procentsatser, der er følgende:

  • Bebyggelsesprocenten for rækkehuse og dobbelthuse er på 40 pct.
  • Bebyggelsesprocenten for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse er på 30 pct.
  • Bebyggelsesprocenten for sommerhuse er på 15 pct.
  • Bebyggelsesprocenten lejligheder (etagebebyggelse) er på 60 pct.
  • Bebyggelsesprocenten for andre bygninger er på 45 pct.

Selvom der er fastsat generelle procentsatser, bør du altid tjekke, hvor meget du må bygge på din grund. Hvad den præcise bebyggelsesprocent er for din grund, vil typisk fremgå af lokal- eller kommuneplanen. Tjek derfor altid denne, inden du igangsætter byggeriet, da det er kommunen, der har det sidste ord i forhold til. hvorvidt du har overholdt reglerne på området.

Tinglyste servitutter på ejendommen kan også have betydning for, hvor meget der må bygges på grunden. Derfor bør du også altid undersøge, hvorvidt dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse, før du igangsætter byggeriet.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvordan udregnes bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede boligareal, herunder udestuer, overdækket terasser mm. med grundens størrelse. Dog kan de første 50 m2 af carport, terrasse, udhus mm. fratrækkes, når bebyggelsesprocenten beregnes. For rækkehuse gælder det de første 20 m2.

Eksempel på beregning af bygningsprocent:

Jesper og Hanne ejer et parcelhus med et etageareal på 160 m2. Derudover er der på grunden et udhus på 45 m2, og en overdækket carport på 25 m2. Grunden har et samlet areal på 1.200 m2

Bebyggelsesprocenten beregnes således: 

160 + ((45 + 25) - 50) = 180 m2
(180 x 100) / 1.200 = 15 %

Der er altså byggeri på grunden svarende til en bebyggelsesprocent på 15. For parcelhuse er udgangspunktet, at der er mulighed for at bebygge 30 pct. af grundens samlede areal. Jesper og Hanne har derfor mulighed for at bygge dobbelt så meget på deres grund.