Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må anvendes og hvordan udviklingen skal være fremadrettet. Vi forklarer, hvad en lokalplan indebærer, hvor du finder lokalplaner og hvem der udarbejder dem.

Lokalplan

En lokalplan udarbejdes med udgangspunkt i en kommuneplan, der overordnet bestemmer, hvordan by- og landområder skal anvendes og udvikles. Derfor danner kommuneplanen ramme for lokalplanen. En lokalplan er langt mere detaljeret og specifik i forhold til det enkelte lokalområde, end kommuneplanen er. En lokalplan må ikke være i strid med kommuneplan, der på samme måde ikke må være i strid med regionplanen og landsplanen.

Lokalplanen er gældende fra det tidspunkt, hvor den er besluttet. Det betyder også, at eksisterende bygninger, der ikke er i overensstemmelse med den vedtaget lokalplan kan bevares.

Lokalplanen fastlægger blandt andet:

  • Hvad området og bygninger skal bruges til

  • Hvor og hvordan bygninger, veje og friarealer skal placeres og bygges

  • Hvor stor bebyggelsesprocenten er for det pågældende område

  • Hvordan de enkelte huse og bygninger skal se ud i forhold til materialevalg og udseende som eksempelvis farver, vinduer og tagtyper

Hvis du skal i gang med et større byggeprojekt, er det altid en god ide at undersøge, hvorvidt dit byggeprojekt strider imod en eventuel lokalplan. Hvis du ikke overholder lokalplanen, kan du risikere at skulle lave byggeriet om, så det bliver lovligt eller i værste tilfælde rive det ned igen. På samme måde skal du også undersøge, om du skal have en byggetilladelse, før du må i gang.

Se hvordan Legal Desk virker

Hvor finder jeg en lokalplan?

Der er ikke lavet lokalplaner for alle områder i Danmark. For at finde ud af om der er en lokalplan for dit område, kan du i de fleste tilfælde undersøge det på den givne kommunes hjemmeside. Hvis du stadig er tvivl om, hvorvidt dit område er omfattet af en lokalplan, kan du henvende dig til teknisk forvaltning i kommunen og få svar.

Hvis der ikke er en lokalplan for dit område, er det kommuneplanen, der er gældende. Derudover skal du også være opmærksom på, om der er servitutter (regler/begrænsninger) på din ejendom, som du skal overholde.

Hvornår laves en lokalplan og hvem bestemmer?

Kommunen har pligt til at lave en lokalplan i områder, som skal bebygges og som ikke tidligere har været reguleret af en lokalplan. Tilsvarende har kommunen pligt til at lave en ny lokalplan, hvis der skal ske større nedrivninger med henblik på eksempelvis etablering af et nyt boligområde, anlægning af omfartsvej i byzone og opførsel af højhuse, hotelbyggerier eller sommerhusområder. En lokalplan kan altså ændres ved at der vedtages en ny lokalplan som led i større ændringer i området.

For at der kan blive vedtaget en lokalplan, skal kommunalbestyrelsen først udarbejde forslag til lokalplanen, hvorefter forslaget skal offentliggøres for de berørte borgere, der har mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag. Herefter kan kommunen vedtage den nye lokalplan. Den nye lokalplan erstatter altså den eksisterende lokalplan, der ophæves, når den nye vedtages.